Hållbar organisation

Sidan blev senast uppdaterad:

För att lyckas med hållbarhetsarbetet är det viktigt att du som driver företaget tydligt visar att hållbarhet är viktigt och ska genomsyra alla delar av företaget. Genom att prata om hållbarhet kan du som är företagsledare eller har en annan ledande roll skapa driv och innovation kring frågan bland medarbetarna.

Att utnämna en person som är ansvarig för företagets hållbarhetsarbete är ett sätt att visa att du tar frågan på allvar och bidrar till att arbetet blir mer målstyrt och strategiskt. Det betyder inte att enbart en person ska arbeta med hållbarhet. Det är ofta bättre att involvera fler funktioner i företaget eftersom det är ovanligt att en och samma person har stor kompetens inom både miljöfrågor, ekonomi och sociala delar såsom till exempel arbetsmiljö.

Om ditt företag är litet kan personen med hållbarhetsansvar även ha andra ansvarsområden. Rör det sig om ett större företag, eller ett företag med fler och större hållbarhetsutmaningar, kan det vara bra att ha en eller flera anställda som endast fokuserar på just detta. Det är viktigt att den eller de som ansvarar för hållbarhetsarbetet organisatoriskt finns nära ledningen.

Frågor att fundera över
  • Vem har det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet?
  • Är du en tillåtande och inspirerande ledare när det gäller hållbarhet?
  • Hur uppmuntrar du anställda att komma med förslag och idéer?
  • Hur kan hållbarhetsarbetet integreras i organisationen så att det inte ligger vid sidan av företagets ordinarie verksamhet?
  • Hur bevakar du hållbarhetsfrågorna och hur de utvecklas i omvärlden?
  • Vem eller vilka arbetar med hållbarhetsfrågan idag? Har de rätt kompetens för att arbeta med alla delar av hållbarhet? Finns det behov av kompetensutveckling eller nyrekrytering?
Länkar och fördjupning

Tips för hållbarhetsarbetet
Hur organiseras hållbarhetsarbetet bäst? - Almi

Tips på hur du som chef kan vara en förebild i hållbarhetsarbetet:
Chefen som förebild i hållbarhetsarbetet - Ledarna

Tips på hur du kommer igång med ditt arbetsmiljöarbete.
Jobba med arbetsmiljön – verksamt.se

Ta hjälp av Arbetsmiljöverkets checklistor och guider.
Kom i gång med arbetsmiljöarbetet på Arbetsmiljöverkets webbplats

För dig som söker fakta om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete finns portalen Jämställ.nu.
Jobba med jämställdhet på arbetsplatsen - Jämställ.nu

Information om diskriminering
Det här ska du göra som arbetsgivare - Diskrimineringsombudsmannen

 

Fler frågor att fundera över

Frågor du kan ställa till dig själv för att komma igång snabbt med ditt hållbarhetsarbete

Här finns alla frågor samlade från hållbarhetssidorna.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp