Målsättning och uppföljning för hållbarhetsarbete

Sidan blev senast uppdaterad:

Genom att sätta tydliga mål för hållbarhetsarbetet, mäta utfallet och redovisa detta regelbundet stärker du förutsättningarna för att nå ett bra resultat. Samtidigt skapar du möjligheter till lärande och förändring, ökar insyn och trovärdighet, och stärker varumärket gentemot kunder och medarbetare.

När du vet vad som är mest väsentligt att arbeta med inom hållbarhet är det dags att sätta mål. För att sätta effektiva mål kan du exempelvis använda dig av SMART-modellen:
Smarta mål och att sätta mål för verksamheten - Ledarna

För att dina mål ska bli specifika kan det vara bra att inte sätta ett enda mål som gäller hela företaget utan flera mål som gäller produkter, medarbetare, energibesparingar eller annat som är relevant i ditt företags hållbarhetsarbete.

Tydliga mål och uppföljning ger bra resultat

Många företag har satt upp mål om att minska sina klimatpåverkande utsläpp, bli mer resurseffektiva och minimera avfallet. Målsättningar inom sociala aspekter kan till exempel vara att ha en trygg och god arbetsmiljö, att det inte förekommer någon form av diskriminering samt att företaget tar socialt ansvar vid inköp.

Det kan vara svårt att veta hur målen för hållbarhetsarbetet ska mätas och följas upp. Eftersträva enkelhet och använd i första hand data som du själv har tillgång till. Det kan underlätta om mätetalen är affärsnära och kan brytas ner ytterligare så att anställda och ledning känner att arbetet är meningsfullt och ger resultat. 

Läs hållbarhetsrapporter för inspiration

Du kan också läsa större företags hållbarhetsrapporteringar och ta inspiration från hur de arbetar och rapporterar kring det. Större företag är skyldiga att rapportera sitt hållbarhetsarbete i enlighet med Årsredovisningslagen, ÅRL kap 6, § 10 – 14. Lagtexten ger en bra guide för vad som är viktigt att dokumentera och kunna visa upp även för mindre företag. 
Hållbarhetsrapportering i enlighet med Årsredovisningslagen - riksdagen.se 

Frågor att fundera över
  • Finns det mätbara mål för ditt företags hållbarhetsarbete?
  • Finns det något större företag i din bransch som tar fram hållbarhetsrapportering och som du kan få inspiration ifrån när det gäller ditt eget företags hållbarhetsmål?
  • Vad mäter du idag inom företaget och kan det användas för att följa upp dina hållbarhetsmål?
  • Kan du ta hjälp av något digitalt verktyg för att enklare samla in hållbarhetsinformation från verksamheten?
Länkar och fördjupning

Fossilfritt Sveriges utmaningar för att minska växthusgasutsläpp:
fossilfrittsverige.se

SMART-modellen för att sätta mål:
ledarna.se

Lagkrav om hållbarhetsrapport:
riksdagen.se - dokument-lagar

 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp