Berätta om ditt hållbarhetsarbete

Sidan blev senast uppdaterad:

Efter pris och kvalitet är företagets ansvarstagande den viktigaste faktorn när kunder väljer varumärke. Det är därför viktigt att du tydligt visar för dina kunder hur du jobbar hållbart och fördelarna ur hållbarhetssynpunkt med att köpa just din produkt.

Genom en öppen dialog med företagets intressenter får du reda på vad de förväntar sig och kan med det som utgångspunkt arbeta med det ni tillsammans anser vara viktigast. Att jobba på det här sättet med hållbart företagande kan stärka ditt varumärke och din lönsamhet. Glöm inte att lyssna på företagets intressenter – att bara informera är inte att kommunicera.

Till sidans topp

Tips för att kommunicera ditt hållbarhetsarbete

Var transparent och öppen

I takt med att kunderna blir mer medvetna ställer de fler krav på dig som företagare. De undrar var råvarorna kommer från, vem som har tillverkat varorna, hur arbetsförhållandena ser ut på platsen med mera. Det blir allt viktigare att förekomma kunden genom att all information redan finns på varan, eller att det synliggörs på annat sätt. Men överdriv inte – undvik tekniska detaljer, förkortningar och fackuttryck.

Genom att vara öppen med din verksamhet skapar du ett större förtroende hos dina kunder och kan bygga upp en långsiktig relation. Berätta hur du jobbar hållbart och vad du håller på att förbättra. Om du påstår att du driver ett hållbart företag måste du vara beredd att visa att det är så. Det kräver att hållbarhetsarbetet blir en del av företagskulturen och inte bara något man gör för att det ska se bra ut.

Även om konkreta resultat ännu inte uppnåtts kan det vara värdefullt att berätta vad som är på gång. Berätta också om eventuella problem ni stöter på – det visar att företaget är öppet och inte har något att dölja.

Berätta vilka värderingar som styr ditt företag

För några år sedan innebar miljöarbetet på ett företag oftast bara att källsortera papper, glas och glödlampor. I dag har det blivit allt viktigare att visa vilka värderingar som styr och att kommunicera dessa värderingar både internt och externt.

Ett sätt att bli bättre på detta är att ta fram en värdegrund som företaget står på. Det blir enklare att ta strategiskt hållbara beslut om man har bestämt vilka värderingar som gäller. I mindre företag blir oftast dina egna värderingar automatiskt företagets – skriv ner några av företagets kärnvärden som du tycker att det är viktigt att dina kunder känner till. Det kan handla om hur du förhåller dig till miljön eller till jämställdhet, eller hur du vill bidra till ett bättre samhälle.

Värdegrunden får konsekvenser för bland annat hur du marknadsför, producerar och bemöter kunder och anställda. Visa att du står för din värdegrund och föregå med gott exempel.

Lyssna på och involvera dina kunder

Ju mer du kan involvera dina kunder i hållbarhetsarbetet, desto bättre. Ett bra sätt att hålla en dialog med dina kunder är att använda sociala medier och där delta i samtalen som pågår om hållbart företagande och utveckling. Det kan ge dig värdefull feedback för ditt fortsatta arbete och förbättringar av din nuvarande produkt. Att jobba med hållbarhet är en ständig kompetensutveckling för ditt företag.

Påverka och engagera

Även om du är tydlig med att berätta om din värdegrund måste den resultera i handling. Det bästa sättet att kommunicera att företaget är hållbart är att göra något. Det kan vara att engagera sig i lokalsamhället, att ställa krav på leverantörer eller att engagera personal eller andra intressenter. Eller något annat som överensstämmer med företagets värdegrund. En ledare som föregår med gott exempel inspirerar de anställda till engagemang och om företagets mål är integrerat i hela verksamheten kan det medföra ökad effektivitet, fler affärer och förbättrade relationer både internt och externt.

Använd dig av rätt kanal för din marknadsföring

Är din kommunikationskanal den mest hållbara eller innebär den onödigt resursslöseri?  Hur företaget väljer att kommunicera är olika från fall till fall, men att kunna använda sig av sociala medier är en viktig del. För många företag är det ett ovärderligt sätt att bygga relationer med sina kunder. Hållbart företagande utmärks av öppenhet och dialog och det går hand i hand med hur de sociala medierna fungerar.

Genom digital spridning kan ni stärka varumärket, locka nya kunder och bra medarbetare. Dela kontinuerligt med er av vad ni gör, både stort och smått. Visa uppnådda mål för att visa att ni tar arbetet på allvar.

Checklista – kommunicera hållbarhetsarbetet

  • Visa i din marknadsföring att du jobbar med hållbarhet och på vilket sätt du gör det. Förklara varför du jobbar med det och varför det är viktigt för er!
  • Var tydlig när du presenterar din produkt, på vilket sätt är din lösning mer hållbar än andra?
  • Berätta om de insatser du gör – oavsett om det är små eller stora.
  • Se till att backa upp ditt budskap med bevis som styrker det du gör.
  • Visa på hur ert hållbarhetsarbete bidrar till samhällsutvecklingen.
  • Tänk på att hållbarhet och välgörenhet är två skilda saker. Det är inte hållbarhet att skänka pengar till välgörenhet, även om det också är en god sak att göra.

Mer om marknadsföring

Gör en marknadsplan

Vad är det du vill sälja och vilka tror du är intresserade av att köpa? Gör en marknadsplan med syftet att du ska lära känna dina kunder och konkurrenter och sedan utforma en plan för din egen marknadsföring.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp