Vad är hållbart företagande?

Sidan blev senast uppdaterad:

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Hållbart företagande handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan.

Film: Hållbart företagande

Vad innebär egentligen hållbarhet? Hur kan du som företagare arbeta för ett hållbart samhälle? (Längd: 1:55 minuter.)

Ta del av filmen Hållbart företagande i textformat

Med mindre göra mer

Begreppet hållbart företagande kan förklaras som att ”med mindre göra mer”. Det handlar om både hållbar produktion och konsumtion samt att bli mer effektiv. Att maximera den positiva påverkan och minimera den negativa påverkan på miljö, samhälle och människa. Att sköta och utveckla företag på ett hållbart sätt innebär att göra mer än lagar och regler säger – det innebär att du tar ditt ansvar för en hållbar utveckling. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Du kan dela upp ditt hållbarhetsarbetet i tre dimensioner, där alla delar tillsammans bidrar till en hållbar utveckling:

  • ekonomisk
  • miljömässig
  • social.

Alla tre delar påverkar varandra. Minskad resursförbrukning ger ofta minskade utgifter och ökad lönsamhet, för att ta ett exempel.

Ekonomiska frågor

För företag är lönsamheten viktig och en förutsättning för överlevnad. Som företagare kan det kännas övermäktigt att uppfylla alla idéer om hållbar utveckling men det viktiga är att börja i någon ände. Det handlar bland annat om att företaget på sikt ska kunna växa, anställa personal och gå med vinst.

Det du gör ur miljömässig såväl som social aspekt ska alltså sträva efter att gå hand i hand med företagets lönsamhet.

Miljöfrågor

För att driva verksamheten hållbart ur miljöperspektiv krävs att verksamheten inte skadar miljö, klimat eller naturens resurser.

Som företagare kan du till exempel se till att använda förnyelsebar energi. Kan du minska utsläpp för att minimera miljöpåverkan genom att effektivisera resor, ha fler digitala möten eller automatisk avstängning av elektronik på kvällen? Hur hanterar du avfall, kan du minska vattenförbrukningen? Dessa är exempel på frågor som är viktiga för miljön men kan också innebära minskade utgifter för företaget och därmed ge ökad lönsamhet.

Sociala frågor

För att uppfylla den sociala aspekten i hållbarhetsarbetet ska företaget drivas som en ”god samhällsmedborgare”. Det innebär att ditt företag ska ta ansvar såväl internt som externt. En huvudregel kan vara att ingen ska behöva fara illa under produktionen av det ni säljer.

Externt kan det handla om att betala skatt i de länder där du verkar och se över produktionsförhållandena i de länder där du har produktion, samt se till att dina leverantörer har certifikat inom områden som är viktiga för just ditt företag.

Interna sociala aspekter rör frågor som arbetsmiljö, säkerhet, mångfald och jämställdhet med mera. Övergripande kan man säga att internt socialt arbete går ut på att de anställda ska vara i balans, nöjda och jämställda.

Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar

Som företagare finns det mycket att vinna på hållbarhetsarbete. Intressenter kan ställa krav och genom att visa hur du arbetar med de olika delarna kan du vinna konkurrensfördelar. Det kan handla om att attrahera personal, kunder eller leverantörer.

Kom igång med ditt hållbarhetsarbete

Guide till ett hållbart företag

Här får du tips om hur du kan arbeta med hållbarhet i ditt företag. Guiden är uppdelad i åtta delar och i varje avsnitt finns frågor som du kan ställa inom företaget för att utveckla hållbarhetsarbetet.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp