Mer om hållbarhet

Sidan blev senast uppdaterad:

Vill du läsa mer om hållbart företagande? Här har vi samlat länkar till information, guider och verktyg som tillhandahålls av olika organisationer och myndigheter.

Metoder och guider

Företagarnas Hållbarhetsportal

Hållbarhetsportalen innehåller guider, självtest och inspiration för små och medelstora företag som vill arbeta mer med hållbarhet.

Hållbarhetsportalen på Företagarnas webbplats

Business Sweden’s Hållbarhetsguide

Business Swedens hållbarhetsguide är för små och medelstora företag som ska exportera. Guiden innehåller sex steg för ett lyckat hållbarhetsarbete och ger grundläggande kunskap om vad hållbart företagande innebär för exportföretag.

Hållbarhetsguiden på Business Sweden’s webbplats

SVID:s Hållbarhetsguide

SVID:s (Stiftelsen svensk Industridesign) hållbarhetsguide samlar information, metoder och goda exempel på hur du som företagare kan använda design för att nå en hållbar affär. Webbplatsen är byggd för att stödja både designer och uppdragsgivare i det innovations- och förändringsarbete som krävs för att utveckla budskap, produkter, processer, system eller miljöer som möter framtidens krav.

Hållbarhetsguiden på SVID:s webbplats

Energimyndighetens Guide för energieffektiva företag 

Att energieffektivisera ditt företag kan sänka kostnader, öka produktiviteten och ge en bättre arbetsmiljö. På Energimyndighetens webbplats Guide för energieffektiva företag hittar du matnyttig information om hur du kommer igång med din energieffektivisering. Det finns kostnadsfria, nätbaserade kurser och inspirerande exempel från andra företag som gjort en energiresa. Du kan också ta del av framtagna metodstöd för att systematiskt och strukturerat kunna arbeta med energieffektivisering, samt hur du hittar din lokala energicoach.

Guide för energieffektiva företag

Tillväxtverkets hållbarhetsguide 

Guiden beskriver en process för hur regioner, kommuner, destinationer och större företag inom besöksnäringen, men även andra näringar, kan genomföra sitt arbete med hållbarhet.

Guiden finns även som ett e-learningverktyg.

Hållbarhetsguiden på Tillväxtverkets webbplats 

Tillväxtverkets "Cirkulär Business Model Canvas"

Cirkulär Business Model Canvas är en guide till företag att utveckla nya cirkulära affärsmodeller. Den går att att använda när man omformar ett etablerat företags befintliga affärsmodell och för att ständigt fortsätta att utveckla verksamheten. Det går också att arbeta med den cirkulära affärsmodellen i ett startskede där grunderna i affärsidén finns.

Affärsmodell för cirkulär ekonomi

Visit Swedens utbildning Kommunicera det goda

Visit Swedens kurs handlar om att kommunicera hållbarhet utifrån ett matperspektiv. Vill du locka till dig gäster till din restaurang, café eller måltidsupplevelse? Funderar du över vad hållbarhet innebär för just din verksamhet? Kursen fokuserar på kommunikation mot utländska gäster, men lärdomarna gäller oavsett vem som kommer in genom dörren.

Visit Sweden-kursen Kommunicera det goda

Framtidens solel

Webbplats med information och verktyg för dig som funderar på att investera i solel eller solvärme. Projektet riktar sig till företag i Östra Mellansverige men här finns tips och råd för alla som är intresserade.

Framtidens solel

Rådgivning

Energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig med opartiska och kostnadsfria tips och råd om hur du kan påverka din energianvändning och hur du ska göra för att påverka miljön så lite som möjligt. Informationen är samordnad av Kommunförbundet Stockholms län.

Energi- och klimatrådgivningen

Energimyndigheten

På Energimyndighetens webbplats hittar du din kommunala energi- och klimatrådgivare. Du kan även få information om hur ditt företag kan effektivisera energianvändningen.

Energimyndigheten stöttar också nya företag inom miljöteknik.

Energimyndigheten

Swedish Cleantech – webbplats för miljöteknik

Swedish Cleantech är den officiella samlingsplatsen för svensk kompetens och lösningar inom miljöteknikområdet. På webbplatsen finns information från ett 30-tal myndigheter, bransch- och intresseorganisationer och regionala aktörer. Här får företag hjälp att utveckla sina affärer på hemmamarknaden och att förbereda sig för export genom samlad tillgång till kunskap, finansiering och nätverk. Du som är företagare inom miljöteknik har möjlighet att registrera ditt företag och kostnadsfritt marknadsföra miljötekniklösningar till potentiella köpare och investerare nationellt och internationellt.

Swedish Cleantech

Registrera ditt företag i databasen Envirobase

Inspiration

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är en webbplats för dialog mellan kommuner, företag och andra aktörer för ett fossilfritt Sverige. På webbplatsen finns lärande exempel och de erbjuder även seminarier.

Fossilfritt Sverige

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har på sin webbplats samlat information om Sveriges miljömål. Där finns bland annat information om miljömålssystemet och hur det följs upp.

Det svenska miljösystemet på Naturvårdsverkets webbplats

Sveriges miljömål

Åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna står bakom innehållet på denna webbplats. Här finns inspiration och verktyg till företag som vill arbeta mer strukturerat för att bidra till Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål

Podcast: Tjäna pengar på hållbarhet

Går det att tjäna pengar på hållbarhet? Per Grankvist som har skrivit boken CSR i praktiken berättar hur du kan jobba med hållbarhet och skapa konkurrensfördelar.

Poddavsnittet Tjäna pengar på hållbarhet hos Venture Cup (längd: 31:36 minuter.)

EU:s strategi för hållbar utveckling

Här finns information om hur EU, tillsammans med medlemsländerna tänker genomföra FN:s hållbarhetsmål. 

EU-kommissionens webbplats om EU:s strategi för hållbar utveckling

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp