Tips för hållbara, fysiska evenemang

Sidan blev senast uppdaterad:

Oavsett vilken typ av evenemang som du vill anordna så bör du fundera på hur ditt evenemang blir så hållbart som möjligt när det gäller miljö, människor och ekonomi. Tipsen har till stor del storstadsperspektiv så allt går inte att applicera på alla delar av landet men de ska ses som en hjälp för dig att ta in hållbarhetsaspekterna redan i planeringen av ditt evenemang.

Några tips till dig som arrangör för fysiska evenemang
 

 • Välj plats i förhållande till möjliga transportalternativ, då transporter står för en stor del av klimatpåverkan. Rekommendera att besökare går, cyklar eller åker kollektivt till evenemanget, visa vilka transportsätt som passar bäst och länka till tidtabeller.

 • Välj en plats som är anpassad för evenemanget, som tar hänsyn till lokala eko-system som mark och vatten, samt till eventuella närboende med tanke på buller och trafikstörningar. Håll en bra dialog med närboende för att undvika missnöje och eventuella klagomål.

 • Samverka i första hand med lokala aktörer för en bättre miljö och ökad sysselsättning i regionen.

 • Ställ hållbarhetskrav på material och produkter hos leverantörer. Det är viktigt att de inte innehåller skadliga ämnen och att de i största möjliga mån är återvinnings- eller återbrukbara.

 • Undvik engångsartiklar och eftersträva att använda produkter som är märkta med till exempel Svanen, Bra miljöval, EU Ecolabel och Global Organic Textile Standard – GOTS. 

 • Tänk på att småskaliga lokala alternativ kan vara ännu mer hållbara än miljömärkta produkter även om de saknar certifieringar. Det ställer dock högre krav på dig som köper in att veta hur hållbara de är gentemot motsvarande miljömärkta varor och att kunna kommunicera det till konsumenten. 

 • Kom ihåg att fråga efter kärl för sortering av avfall när du kontaktar de som ska hantera soporna.

 • Prioritera digital information, undvik tryckt material i största möjliga mån.

 • Välj helst närproducerad och ekologisk mat. 

 • När kött serveras har vilt eller fågel oftast minst miljöpåverkan liksom lokalproducerat ekologiskt kött. Det gäller även alla importerade livsmedel, exempelvis grönsaker som har en större påverkan i samband med frakter gentemot lokalproducerade säsongsanpassade alternativ. Genom att välja rätt kan evenemangets miljö- och klimatpåverkan minskas avsevärt.

 • Undvik att servera buteljerat vatten och ställ krav enligt märkning som till exempel KRAV, Fairtrade och MSC.

 • Genom att informera om hållbarhetsarbetet skapas positiv marknadsföring för evenemanget, samtidigt som det blir ett gott exempel för andra arrangörer.

Länkar och fördjupning


Verksamt.se:s checklista för att anordna evenemang

Här kan du få en samlad bild över de uppgifter du behöver lämna och de tillstånd du behöver söka när du ska arrangera ett evenemang. Svara på några frågor och få en personlig checklista. Checklistan är inte till för dig som ska anordna privata evenemang.

Checklista för evenemang

Stockholms stads guide för hållbara evenemang

Stockholms stad har en omfattande hållbarhetsguide för evenemang som även innehåller en checklista.

Stockholms stads hållbarhetsguide 

Pantameras föreningskoncept

Alla ideella föreningar kan kostnadsfritt anmäla sig till Pantameras föreningskoncept och tjäna pengar på pant.

Pantameras sida till föreningar

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp