Ansöka om tillstånd

Sidan blev senast uppdaterad:

Det är viktigt att du tar reda på om din verksamhet kräver tillstånd, registrering eller någon annan form av anmälan till myndigheter, kommun eller andra organisationer. Särskilda krav kan ställas på dig som ska driva verksamheten eller på lokalen som du ska använda i verksamheten.

Även verksamheten i sig kan medföra särskilda krav. Krav på anmälan, registrering eller tillstånd följs oftast av bestämmelser i en lag. 

Hitta tillstånd

Via e-tjänsten Lämna uppgifter och sök tillstånd kan du se vilka tillstånd som kan behövas för just din verksamhet. Du kan också ansöka om vissa av tillstånden elektroniskt direkt i tjänsten. 

Gå till e-tjänsten Lämna uppgifter och sök tillstånd

Vem utfärdar tillstånd?

Tillstånds- och tillsynsmyndigheter kan vara lokala, regionala eller rikstäckande. Exempel på lokala och regionala myndigheter är kommuner, länsstyrelser och polismyndigheter. Exempel på rikstäckande myndigheter är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, och Livsmedelsverket.

Tidpunkten för när du ska kontakta myndigheten, handläggningstid och eventuella ansöknings- och/eller tillsynsavgifter varierar. Ofta finns särskilda blanketter för att lämna de uppgifter som behövs i ärendet.

Om du inte är nöjd med myndighetens beslut om din tillståndsansökan kan du begära omprövning eller överklaga beslutet.

Frågor och svar om tillstånd

I verksamt.se:s FAQ finns svar på några vanliga frågor om tillstånd

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp