Tillstånd

Det är viktigt att du tar reda på om din verksamhet kräver tillstånd, registrering eller någon annan form av anmälan till myndigheter, kommun eller andra orngaisationer. Särskilda krav kan ställas på dig som ska driva verksamheten eller på lokalen som du ska använda i verksamheten.

Sidan blev senast uppdaterad:

Särskilda krav kan ställas på dig som ska driva verksamheten eller på lokalen som du ska använda i verksamheten. Även verksamheten i sig kan medföra särskilda krav. Krav på anmälan, registrering eller tillstånd följer oftast av bestämmelser i en lag. 

Till sidans topp

Hitta tillstånd

Via e-tjänsten Hitta tillstånd kan du se vilka tillstånd som kan behövas för just din verksamhet. Du kan också ansöka om vissa av tillstånden elektroniskt direkt i tjänsten. 

Gå till e-tjänsten hitta tillstånd

Till sidans topp

Vem utfärdar tillstånd?

Tillstånds- och tillsynsmyndigheter kan vara lokala, regionala eller rikstäckande. Exempel på lokala och regionala myndigheter är kommuner, länsstyrelser och polismyndigheter. Exempel på rikstäckande myndigheter är Datainspektionen och Livsmedelsverket.

Tidpunkten för när du ska kontakta myndigheten, handläggningstid och eventuella ansöknings- och/eller tillsynsavgifter varierar. Ofta finns särskilda blanketter för att lämna de uppgifter som behövs i ärendet.

Om du inte är nöjd med myndighetens beslut om din tillståndsansökan kan du begära omprövning eller överklaga beslutet.

Till sidans topp

Frågor och svar om tillstånd

I verksamt.se:s FAQ finns svar på några vanliga frågor om tillstånd

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.