Så fungerar avtal

Sidan blev senast uppdaterad:

Inom varje affärsverksamhet sluts avtal dagligen. Det kan handla om stora och viktiga samarbetsavtal eller om mindre betydande avtal som rutinmässiga inköp av varor.

Vad är ett avtal?

Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter och det kan också syfta till själva dokumentet där överenskommelsen är nedskriven. I juridiskt språk förekommer uttryck som att ingå, träffa eller sluta ett avtal. Det betyder att parterna avtalar om något.

Varför ha ett avtal?

Det finns flera anledningar till varför du ingår ett avtal. Det kan till exempel vara att du ska köpa en fastighet. Men även när du köper en tidning eller åker buss ingår du ett avtal. Som företagare behöver du till exempel anställningsavtal om du ska ha anställda i företaget.

Det här ska ett anställningsavtal innehålla

Ett avtal kan vara mycket enkelt skrivet, till exempel ett kvitto, och det kan vara mycket komplext, kanske på flera hundra sidor. När det gäller ett köp av fastighet eller annan fast egendom gäller bara skriftliga avtal.

Avtal ska hållas

Huvudregeln är att det är fritt för var och en att ingå avtal och att avtal ska hållas. Det skulle bli kaos i både näringslivet och för privatpersoner om ingen kunde lita på att det man kommit överens om verkligen gäller. Därför kan man bli ställd till ansvar om man inte håller ett avtal.

Anbud + accept = avtal

Grundmodellen för hur ett avtal ingås finns reglerat i avtalslagen. För att ett avtal ska komma till stånd krävs tre saker:

  • ett anbud (ett erbjudande, en offert)
  • en accept (ett svar)
  • att det är exakt samma innehåll i anbudet och accepten.

Om samtliga tre punkter är uppfyllda, har ett avtal kommit till stånd.

Läs mer om avtal

Mer om avtal

Det här behöver du tänka på när ett avtal ska upprättas eller skrivas under.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp