Information om Sverige

Sidan blev senast uppdaterad:

Informationsverige.se är en portal som vänder sig till dig som är ny i Sverige. Där kan du hitta information om det svenska samhället.

Portalen är uppdelad i elva olika avsnitt.

Under avsnittet Arbete kan du bland annat läsa om hur du hittar lediga jobb, startar eget företag och om reglerna på arbetsmarknaden.

Läs mer om arbete på informationsverige.se

På sidorna om Utbildning hittar du information om olika utbildningar och hur du kan ansöka om studiestöd.

Läs mer om utbildning på informationsverige.se

Boende innehåller information om bostadsmarknaden och ger tips på hur du kan söka bostad.

Läs mer om boende på informationsverige.se

Under Ekonomi kan du bland annat läsa om hur du betalar skatt och om olika typer av bidrag.

Läs mer om ekonomi på informationsverige.se

Avsnittet Lära svenska innehåller olika hjälpmedel och verktyg där du kan träna din svenska, antingen själv eller med andra.

Läs mer om att lära dig svenska på informationsverige.se

På sidorna om att Vara förälder kan du läsa om barnets utveckling och vilka rättigheter och skyldigheter du som förälder har.

Läs mer om att vara förälder på informationsverige.se

Under Rättigheter och skyldigheter kan du läsa om rättigheter, jämställdhet och vad du ska göra om du blivit utsatt för våld.

Läs mer om rättigheter och skyldigheter på informationsverige.se

Avsnittet Fritid informerar om det svenska föreningslivet och hur du kan hitta aktiviteter att göra på din fritid.

Läs mer om fritid på infomrationsverige.se

Under Samhälle kan du läsa om hur det svenska samhället fungerar och vilka myndigheter som gör vad.

Läs mer om samhälllet på informationsverige.se

Vård och hälsa informerar om vad som händer om du blir sjuk, om Försäkringskassan och vilken hjälp du kan få.

Läs mer om vård och hälsa på informationsverige.se

På sidorna Ung i Sverige kan du läsa om hur det är att vara ung i Sverige, exempelvis om skola, hälsa och föreningsliv.

Läs mer om att vara ung i Sverige på informationsverige.se

Gå till Informationsveriges webbplats

Översatt till nio språk

Informationen finns översatt till följande språk:

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp