Information om Sverige

Sidan blev senast uppdaterad:

Informationsverige.se är en portal som vänder sig till dig som är ny i Sverige. Där kan du hitta information om det svenska samhället.

Portalen är uppdelad i elva olika avsnitt.

Under avsnittet Arbete kan du bland annat läsa om hur du hittar lediga jobb, startar eget företag och om reglerna på arbetsmarknaden.

På sidorna om Utbildning hittar du information om olika utbildningar och hur du kan ansöka om studiestöd.

Boende innehåller information om bostadsmarknaden och ger tips på hur du kan söka bostad.

Under Ekonomi kan du bland annat läsa om hur du betalar skatt och om olika typer av bidrag.

Avsnittet Lära svenska innehåller olika hjälpmedel och verktyg där du kan träna din svenska, antingen själv eller med andra.

På sidorna om att Vara förälder kan du läsa om barnets utveckling och vilka rättigheter och skyldigheter du som förälder har.

Under Rättigheter och skyldigheter kan du läsa om rättigheter, jämställdhet och vad du ska göra om du blivit utsatt för våld.

Avsnittet Fritid informerar om det svenska föreningslivet och hur du kan hitta aktiviteter att göra på din fritid.

Under Samhälle kan du läsa om hur det svenska samhället fungerar och vilka myndigheter som gör vad.

Vård och hälsa informerar om vad som händer om du blir sjuk, om Försäkringskassan och vilken hjälp du kan få.

På sidorna Ung i Sverige kan du läsa om hur det är att vara ung i Sverige, exempelvis om skola, hälsa och föreningsliv.

Gå till Informationsveriges webbplats

Översatt till nio språk

Informationen finns översatt till följande språk:

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp