Information om Sverige

Sidan blev senast uppdaterad:

Informationsverige.se är en portal som vänder sig till dig som är ny i Sverige. Där kan du hitta information om det svenska samhället.

Portalen är uppdelad i elva olika avsnitt.

Arbete

Under avsnittet Arbete kan du bland annat läsa om hur du hittar lediga jobb, startar eget företag och om reglerna på arbetsmarknaden.

Om arbete på informationsverige.se

Utbildning

På sidorna om Utbildning hittar du information om olika utbildningar och hur du kan ansöka om studiestöd.

Om utbildning på informationsverige.se

Boende

Boende innehåller information om bostadsmarknaden och ger tips på hur du kan söka bostad.

Om boende på informationsverige.se

Ekonomi

Under Ekonomi kan du bland annat läsa om hur du betalar skatt och om olika typer av bidrag.

Om ekonomi på informationsverige.se

Lära svenska

Avsnittet Lära svenska innehåller olika hjälpmedel och verktyg där du kan träna din svenska, antingen själv eller med andra.

Om att lära dig svenska på informationsverige.se

Vara förälder

På sidorna om att Vara förälder kan du läsa om barnets utveckling och vilka rättigheter och skyldigheter du som förälder har.

Om att vara förälder på informationsverige.se

Rättigheter och skyldigheter

Under Rättigheter och skyldigheter kan du läsa om rättigheter, jämställdhet och vad du ska göra om du blivit utsatt för våld.

Om rättigheter och skyldigheter på informationsverige.se

Fritid

Avsnittet Fritid informerar om det svenska föreningslivet och hur du kan hitta aktiviteter att göra på din fritid.

Om fritid på informationsverige.se

Samhälle

Under Samhälle kan du läsa om hur det svenska samhället fungerar och vilka myndigheter som gör vad.

Om samhället på informationsverige.se

Vård och hälsa

Vård och hälsa informerar om vad som händer om du blir sjuk, om Försäkringskassan och vilken hjälp du kan få.

Om vård och hälsa på informationsverige.se

Ung i Sverige

På sidorna Ung i Sverige kan du läsa om hur det är att vara ung i Sverige, exempelvis om skola, hälsa och föreningsliv.

Om att vara ung i Sverige på informationsverige.se

Informationsveriges webbplats

Översatt till nio språk

Informationen finns översatt till följande språk:

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp