Finansiering via riskkapital

Sidan blev senast uppdaterad:

Riskkapital är en insats som en finansiär gör i ditt företag för att i framtiden kunna få avkastning på insatsen.

Genom att satsa pengar i företaget tar riskkapitalister en större risk än andra finansiärer som till exempel banker och andra långivare, därav namnet riskkapital. Gemensamt för allt riskkapital är att hela eller delar av kapitalet kan gå förlorat om inte företaget utvecklas som planerat.

När passar riskkapital?

Riskkapital placeras normalt bara i aktiebolag eftersom själva poängen med investeringen från investerarens (riskkapitalistens) sida är att riskkapitalistens aktier eller andra rättigheter i företaget ökar i värde.

Riskkapital är lämpligt för speciellt riskfyllda företag/projekt med hög tillväxtpotential och goda vinstmöjligheter. Riskkapital förutsätter också att investeraren engagerar sig aktivt i företaget, till exempel genom en plats i styrelsen. Investeringen brukar också vara tidsbegränsad. Investeraren kan ha som målsättning att inom tre till fem år sälja sitt aktieinnehav.

När är riskkapital aktuellt för företaget?

Investeraren går in i olika skeden i företagets utveckling, men främst just innan företaget startar eller när det precis har kommit igång. Kapital som satsas i ett mycket tidigt skede brukar kallas såddkapital. Det är pengar som förmedlas till innovatörer eller entreprenörer innan företaget har etablerats. Syftet kan vara att utvärdera eller utveckla ett koncept eller en idé som kan utvecklas till lönsamma varor eller tjänster.

När företaget sedan väl har kommit igång brukar entreprenören behöva mer kapital för att växa. Det är då vanligt att man tar in riskkapitalister som vill satsa på företagets framtida utveckling.

Frågor och svar om riskkapital

I verksamt.se:s FAQ hittar du svaren på vanliga frågor om riskkapital

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp