Finansiering vid start

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du offentliga aktörer som erbjuder lån och bidrag till dig som ska starta företag.

Filtrera sökträffar

 1. Starta eget, stöd till start av näringsverksamhet

  Arbetsförmedlingen

  Bidrag

  Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att driva ett företag kan i vissa fall få stöd och hjälp när du startar ditt företag. Programmet kallas stöd till start av näringsverksamhet och ger dig ett bidrag till din försörjning under inledningen av verksamheten.

  Läs mer


  Din arbetsförmedlare bedömer först din affärsidé och vilka förutsättningar du har att driva ett företag, samt hur arbetsmarknaden och konkurrensen ser ut inom din bransch. Förutsättningen för att du ska få stödet är att din affärsidé är lönsam och kan försörja dig på lång sikt.

  Det här är några av villkoren du måste uppfylla:

  • du behöver vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
  • du har fyllt 18 år
  • du är arbetslös eller riskerar att bli det. Det finns dock undantag för stödområden i glesbygdskommuner

  Mer information

  Läs mer om Arbetsförmedlingens stöd till start av näringsverksamhet.

 2. Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet

  Arbetsförmedlingen

  Bidrag

  Du som har en bra affärsidé som kan bli lönsam, och har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning, kan få ett bidrag för kostnader i samband med starten av din verksamhet. 

  Läs mer

  Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet är ett bidrag som underlättar för dig att komma igång med din verksamhet och därmed stärker dina möjligheter på arbetsmarknaden. Du kan få bidrag för att köpa utrustning eller för andra kostnader i samband med starten av ditt företag. En förutsättning för att få bidraget är att du planerar att bedriva din verksamhet under minst tre års tid.

  Bidraget kan kombineras med stöd till start av näringsverksamhet. Du kan även få bidraget om du vill starta en verksamhet tillsammans med andra.

  Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och uppfylla följande:

  • du har en funktionsnedsättning
  • du har goda förutsättningar att driva ett företag
  • du har en affärsidé som bedöms kunna bli lönsam och bidra till en stor del av din försörjning
  • du planerar att bedriva din verksamhet under minst tre års tid.
    

  Mer information

  Läs mer om bidrag till uppstartskostnader vid start av näringslivsverksamhet

 3. Startstöd 

  Jordbruksverket

  Bidrag

  Startstödet finns för att göra det enklare för unga att starta eller ta över ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag.   

  Läs mer

  Startstödet söks hos länsstyrelsen eller Sametinget. Den som söker stödet måste vara under 40 år när ansökan kommer in till länsstyrelsen eller Sametinget.

  För att få startstöd ska företaget vara inriktat på primärproduktion. Primärproduktion är till exempel mjölkproduktion, köttproduktion, växtodling, odling av energigrödor, biodling, vilt- eller hästuppfödning.

  Mer information

  Läs mer om Jordbruksverkets startstöd

 1. Mikrolån

  Almi

  Lån

  Almi erbjuder Mikrolån för alla entreprenörer som vill starta ett nytt företag.

  Läs mer

  Almis Mikrolån är anpassat till dig som har ett mindre kapitalbehov. Lånet riktar sig främst till dig som ska starta ett mikroföretag och till unga företag i uppstart. Mikrolånet kan beviljas på upp till 200 000 kronor och kan ges med särskilt förmånliga villkor, som till exempel en viss tids amorteringsfrihet och begränsade säkerheter för låntagaren.

  Mer information

  Läs mer om Almis Mikrolån

 2. Företagslån

  Almi

  Lån

  Vid köp av ett företag kan Almi erbjuda företagslån för att underlätta finansieringen av köpet. 

  Läs mer

  För att kompensera den högre risken tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta och det ska betalas tillbaka på tre till fem år.

  För Almi är det affärsidéns bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i den finansiella bedömningen av företaget.

  Mer information

  Läs mer om Almis Företagslån

 3. Uppstartslån

  Marginalen Bank och NyföretagarCentrum

  Lån

  Marginalen Bank i samarbete med NyföretagarCentrum erbjuder möjligheten att ansöka om ett Uppstartslån för alla entreprenörer som vill starta ett nytt företag.

  Läs mer

  Uppstartslånet riktar sig till nyföretagaren som är i ett tidigt skede och Lilla Företagslånet riktar sig till befintliga företag som kan ha svårt att få finansiering från annat håll.

  Företaget som ansöker om ett lån får ha upp till 9 anställda och maximalt 20 mkr i omsättning. Nystartade företag behöver även genomgå en rådgivning hos NyföretagarCentrum. I bedömningen av nystartade företag är det affärsidéns bärkraft och ledningens kompetens som väger tungt. Lånen möjliggörs genom en garanti från Europeiska Investeringsfonden.

  Mer information

  Läs mer om NyföretagarCentrum

  Läs mer om Marginalen Banks uppstartslån

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp