Tips för ett lyckat crowdfundingprojekt

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du tips på vad du bör tänka på inför ditt crowdfundingprojekt.

Gör en affärsplan och en budget

Gör först en affärsplan, där kan du beskriva vilket problem produkten löser. Crowdfunding fungerar bäst för specifika, tidsbegränsade projekt som att utveckla en produkt, eller lansera en färdig produkt på marknaden.

Skapa en affärsplan

Genom att göra en budget kan du räkna på hur mycket pengar du behöver för att kunna genomföra din idé.

Gör en budget

Sätt upp ett tydligt mål

Sätt upp ett tydligt, realistiskt mål för ditt crowdfunding-projekt. För att du ska få pengar för ditt projekt behöver du oftast nå ett visst uppställt finansiellt mål, annars återgår pengarna till finansiären.

Erbjud olika nivåer av belöningar för den som finansierar, då blir sannolikheten större att du når målen.

Lägg tid på att göra en bra presentation

Presentationen av ditt projekt är mycket viktig för att locka investerare. Det vanligaste är att man gör en kort film som på några minuter berättar vilket problem produkten löser och hur mycket pengar som behövs.

Ta tid på dig när du lägger upp projektet. Jobba igenom varje del noggrant, allt från rubrik till text och bilder. Försök att vara så kortfattad som möjligt och använd ett enkelt språk.

Stäm av din presentation och din eventuella film med några personer i ditt nätverk innan du lägger ut den.

Sprid information om ditt projekt

Använd sociala medier för att nå ut till personer som är intresserade av att vara med och finansiera. Du kan också prata med tidningar och medier för att få så stort genomslag som möjligt. Ett lyckat crowdfunding-projekt ger goda möjligheter till marknadsföring och varumärkesbyggande, såväl för företaget som för den produkt som erbjuds.

Håll kontakten med dina finansiärer

Engagemangsnivån bland investerarna är många gånger hög när det gäller crowdfunding, dra nytta av det och tänk på att regelbundet berätta för dem hur projektet går och vilka mål du uppnått.

Glöm inte att skydda din produkt

Tänk på att om du som företagare har något intresse av att söka patent för din produkt så kan deltagandet i crowdfunding innebära att produkten inte längre går att skydda.

Läs mer på sidan Patent - så här fungerar det

Distans- och hemförsäljningslagen

För crowdfunding gäller Distans- och hemförsäljningslagen (även vid försäljning i förskott). Lagen ställer en hel del krav på bland annat vilken information som måste lämnas både innan och efter avtalet har ingåtts.

Lagar inom konsumenträtt

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp