Crowdfunding

Sidan blev senast uppdaterad:

Crowdfunding är en investeringsform som blivit allt vanligare de senaste åren. Crowdfunding kan vara ett bra sätt att pröva efterfrågan av din produkt. Är intresset stort kan det tala för att produkten även kommer att fungera bra på marknaden när den väl är framtagen.

Vad är crowdfunding?

Crowdfunding innebär att en stor grupp individer med små summor hjälper till att finansiera en verksamhet, istället för att en eller ett fåtal investerare bidrar med en större summa. Insamlingen sker via crowdfunding-webbplatser och många gånger är investerarna okända för företagaren.

Till sidans topp

Hur fungerar crowdfunding?

I korthet bygger crowdfunding på att företagaren på en crowdfunding-webbplats kan presentera en affärsidé och söka ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag. Webbplatsen fungerar lite som en anslagstavla där många olika affärsidéer presenteras samtidigt.

Uppläggets utformning kan se olika ut, vissa företagare efterfrågar rena donationer, andra erbjuder förmåner i utbyte mot en fast investeringssumma.

Det är också vanligt att kunden ges möjlighet att förbeställa produkten mot förskottsbetalning. På så sätt samlar företagaren ihop kapital för att genomföra affärsidén, och kunden får produkten vid första möjliga tillfälle.

I många fall sätter företagaren upp ett investeringsmål som ska vara uppfyllt för att idén ska bli verklighet.

Till sidans topp

Film: Finansiering och crowdfunding

Jon Widegren, grundare av Flippin´ Burgers, berättar hur han använde sig av crowdfundning.

Klicka här för att ta del av filmens innehåll i textformat

Mer om crowdfunding

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp