Skapa bättre affärer med hjälp av dina immateriella tillgångar

Sidan blev senast uppdaterad:

Alla företag har immateriella tillgångar. De immateriella tillgångarna utgör cirka 80 procent av företagets värde, och ofta till och med mer än så. Om du utnyttjar dem rätt kan de ge dig ökad lönsamhet i företaget.

De immateriella tillgångarna kan vara registrerade, som till exempel företagsnamn, varumärke, patent och design, eller icke-registrerade som till exempel företagshemligheter, affärsidéer, kompetens eller kundregister.

Identifiera och prioritera

Företag som utvecklar och vårdar sina immateriella tillgångar har ofta högre tillväxt, lönsamhet och utveckling än de som inte gör det. Ett första steg för att öka lönsamheten med hjälp av dina immateriella tillgångar är att identifiera dem. Vilka tillgångar har du och vilka är viktigast för ditt företag?

Skapa en strategi

När du har identifierat och prioriterat dina tillgångar utvecklar du en strategi och metod för att hantera dem. Vilka ska du till exempel registrera, och vilka ska du hantera som företagshemligheter? En genomarbetad strategi för hanteringen av företagets immateriella tillgångar kan:

 • användas för att utveckla affärsstrategin
 • skynda på företagets utveckling, genom att möjligheter och brister identifieras
 • göra företaget mer attraktivt för tänkbara investerare och samarbetspartner
 • användas i marknadsföringssammanhang
 • avskräcka konkurrenter.

Kommunicera dina immateriella tillgångar

När du har en strategi på plats kan du börja använda och dra nytta av dina tillgångar. Kom ihåg att kommunicera de tillgångar som du vill öka kännedomen om, både externt till kunder och leverantörer och internt på företaget.

Testa om ditt företag har outnyttjade tillgångar

Testa ditt företag på Patent- och registreringsverkets webbplats

Lär dig mer om immateriella tillgångar

I PRV-skolan online får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten. Skolan tar cirka 2–3 timmar i självstudier.

Gå till PRV-skolan

Skapa bättre affärer med patent

Ett patent är en immateriell tillgång som kan ge dig en bättre marknadsposition. Du får ensamrätt att kommersiellt utnyttja en uppfinning, det vill säga en teknisk lösning på ett problem. Det innebär att du kan slippa priskonkurrens på de marknader där du tar patent.

Rättigheten till ett patent kan köpas, säljas eller licensieras. Ett patent kan också göra det lättare att intressera investerare eller underlätta om du vill sälja ditt företag. En affärspartner som får tillgång till skyddad teknik kan vara beredd att betala mer för det du har att erbjuda.

Skapa bättre affärer med varumärke

I en tid där utbudet av både varor och tjänster hela tiden ökar blir varumärket en allt viktigare del av företaget. Varumärket är det som kommer att symbolisera din profil och ditt anseende.

Skapa ett starkt varumärke

Vill du jobba upp ett starkt varumärke? Då är första steget att skydda och registrera varumärket. På så sätt hindrar du andra från att använda sig av varumärket.

Varumärkesskyddet ger dig ensamrätt, vilket betyder att ingen annan har rätt att använda sig av ditt varumärke för sina varor och tjänster eller i sin marknadsföring. Skulle det ändå hända handlar det om varumärkesintrång och du kan vända dig till Patent- och marknadsdomstolen. Domstolen kan förbjuda fortsatt intrång och döma till böter eller fängelse.

Ett skyddat varumärke är en viktig del i ditt strategiska arbete och kan leda till bättre affärer. Varumärket hjälper dig att nå ut till allt från kunder till affärspartner och investerare.

Ditt varumärke är en ekonomisk tillgång. Om du har ett registrerat skydd kan du sälja eller licensiera ut ditt varumärke. Varumärkesskyddet kan också göra det lättare att hitta investerare och affärspartner. Ett varumärke kan vara värt stora summor, till och med mer än en maskinpark eller produktionsanläggning. Ett skyddat varumärke kan alltså höja värdet på ditt företag.

Skapa bättre affärer med din design

En designregistrering kan skydda dina investeringar när du utvecklar nya produkter. Registreringen kan användas till att säkra avkastning på följande sätt:

 • Registreringen ger dig en viktig konkurrensfördel eftersom du får ensamrätten till att utnyttja designen. En ensamrätt är en av de starkaste fördelar du kan ha på en konkurrensutsatt marknad.
 • Genom att informera om att du har en designregistrering skapar du större respekt och avstånd till konkurrenterna och får därmed större marknadsandel.
 • Du höjer företagets värde, och synliggör det för investerare och ledning.
 • Du har en bra utgångspunkt för att förhandla om finansiering av utvecklingskostnader och för att ingå försäljnings- och licensavtal med andra.

Varför det är bra att registrera din design, på PRV:s webbplats

Skapa bättre affärer med upphovsrätt

Upphovsrätten uppstår automatiskt när du skapar ett verk. De ekonomiska rättigheterna för verket uppstår alltid hos dig som skapat ett verk, men kan överlåtas till någon annan genom ett avtal. Rättigheterna kan exempelvis överlåtas till ett bokförlag, en fotoagentur, företaget som upphovspersonen är anställd av eller STIM (Svenska tonsättares internationella musikbyrå) och skivbolag om verket är ett musikstycke .

De vägar du kan gå om du vill tjäna pengar på ditt upphovsrättsligt skyddade verk är:

 • Själv ta hand om hela processen. Kom ihåg att du också kan använda upphovsrätten till att hålla konkurrenter på avstånd och på så sätt tjäna pengar.
 • Låta en annan aktör använda ditt verk och ge dig ersättning. Då krävs ofta ett licensavtal.
 • Sälja rättigheten till någon annan som i sin tur kommersialiserar ditt verk.

Hur har andra gjort?

Låt dig inspireras av hur andra har tagit hand om sina immateriella tillgångar och skapat framgångsrika företag.

Hitta inspirerande berättelser hos PRV

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp