Skapa bättre affärer med hjälp av dina immateriella tillgångar

Sidan blev senast uppdaterad:

Alla företag har immateriella tillgångar. De immateriella tillgångarna utgör cirka 80 procent av företagets värde, och ofta till och med mer än så. Företag som utvecklar och vårdar sina immateriella tillgångar har ofta högre tillväxt, lönsamhet och utveckling än de som inte gör det.

Vissa av dina immateriella tillgångar kan du registrera, som till exempel företagsnamn, varumärke, patent och design. Andra kan du inte registrera, som till exempel företagshemligheter, affärsidéer, kompetens, upphovsrätt eller kundregister.

Steg för steg-guide för bättre affärer med hjälp av immateriella tillgångar

1. Välj ett bra namn till din produkt eller tjänst. 
Välja ett bra namn på Patent- och registreringsverkets (PRV:s) webbplats

2. Ta reda på vilka immateriella tillgångar du har.
Testa ditt företag hos PRV
Exempel på immateriella tillgångar hos PRV 

3. Gör en omvärldsbevakning.
Gör en omvärldsbevakning där du till exempel tar reda på vilken närliggande teknik som redan finns, eller ser till att du inte lägger dig allt för nära ett redan existerande varumärke. Ta eventuellt hjälp av en specialist från PRV.
PRV:s konsulttjänster
PRV:s databaser

4. Fundera över, och eventuellt registrera, dina immateriella tillgångar. Tänk även på sociala kanaler.
Ansök om patent hos PRV
Registrera varumärke hos PRV
Registrera design hos PRV
Skydda företagets namn
Läs om upphovsrätt hos PRV

5. Gör en strategi för dina immateriella tillgångar.
Strategi för immateriella tillgångar hos PRV

6. Kommunicera de tillgångar som du vill öka kännedomen om.
När du har kontroll på dina tillgångar, både de registrerade och de icke-registrerade, är det dags att börja kommunicera om de tillgångar som du vill öka kännedomen om. Det kan du till exempel göra genom att börja sälja din vara eller tjänst eller genom marknadsföring.
Marknadsföring av ditt företag

Ta hjälp på vägen av PRV:s kundsupport och utbildningar, och av företagsfrämjare. 

PRV:s kundsupport
PRV:s lista på företagsfrämjare
PRV:s utbildningar

Lär dig mer om immateriella tillgångar

I PRV-skolan online får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten. Skolan tar cirka 2–3 timmar i självstudier.

Gå till PRV-skolan

Så gör du bättre affärer med dina immateriella tillgångar

Skapa bättre affärer med patent

Ett patent är en immateriell tillgång som kan ge dig en bättre marknadsposition. Du får ensamrätt att kommersiellt utnyttja en uppfinning, det vill säga en teknisk lösning på ett problem. Det innebär att du kan slippa priskonkurrens på de marknader där du tar patent.

Rättigheten till ett patent kan köpas, säljas eller licensieras. Ett patent kan också göra det lättare att intressera investerare eller underlätta om du vill sälja ditt företag. En affärspartner som får tillgång till skyddad teknik kan vara beredd att betala mer för det du har att erbjuda.

Läs mer om varför det är bra att söka patent hos PRV

Skapa bättre affärer med varumärke

I en tid där utbudet av både varor och tjänster hela tiden ökar blir varumärket en allt viktigare del av företaget. Varumärket är det som kommer att symbolisera din profil och ditt anseende.

Skapa ett starkt varumärke

Vill du jobba upp ett starkt varumärke? Då är första steget att skydda och registrera varumärket. På så sätt hindrar du andra från att använda sig av varumärket.

Varumärkesskyddet ger dig ensamrätt, vilket betyder att ingen annan har rätt att använda sig av ditt varumärke för sina varor och tjänster eller i sin marknadsföring. Skulle det ändå hända handlar det om varumärkesintrång och du kan vända dig till Patent- och marknadsdomstolen. Domstolen kan förbjuda fortsatt intrång och döma till böter eller fängelse.

Ett skyddat varumärke är en viktig del i ditt strategiska arbete och kan leda till bättre affärer. Varumärket hjälper dig att nå ut till allt från kunder till affärspartner och investerare.

Ditt varumärke är en ekonomisk tillgång. Om du har ett registrerat skydd kan du sälja eller licensiera ut ditt varumärke. Varumärkesskyddet kan också göra det lättare att hitta investerare och affärspartner. Ett varumärke kan vara värt stora summor, till och med mer än en maskinpark eller produktionsanläggning. Ett skyddat varumärke kan alltså höja värdet på ditt företag.

Skapa bättre affärer med din design

En designregistrering kan skydda dina investeringar när du utvecklar nya produkter. Registreringen kan användas till att säkra avkastning på följande sätt:

  • Registreringen ger dig en viktig konkurrensfördel eftersom du får ensamrätten till att utnyttja designen. En ensamrätt är en av de starkaste fördelar du kan ha på en konkurrensutsatt marknad.
  • Genom att informera om att du har en designregistrering skapar du större respekt och avstånd till konkurrenterna och får därmed större marknadsandel.
  • Du höjer företagets värde, och synliggör det för investerare och ledning.
  • Du har en bra utgångspunkt för att förhandla om finansiering av utvecklingskostnader och för att ingå försäljnings- och licensavtal med andra.

Läs mer om varför det är bra att registrera din design på PRV:s webbplats.

Skapa bättre affärer med upphovsrätt

Upphovsrätten uppstår automatiskt när du skapar ett verk. De ekonomiska rättigheterna för verket uppstår alltid hos dig som skapat ett verk, men kan överlåtas till någon annan genom ett avtal. Rättigheterna kan exempelvis överlåtas till ett bokförlag, en fotoagentur, företaget som upphovspersonen är anställd av eller ett skivbolag om verket är ett musikstycke .

De vägar du kan gå om du vill tjäna pengar på ditt upphovsrättsligt skyddade verk är:

  • Själv ta hand om hela processen. Kom ihåg att du också kan använda upphovsrätten till att hålla konkurrenter på avstånd och på så sätt tjäna pengar.
  • Låta en annan aktör använda ditt verk och ge dig ersättning. Då krävs ofta ett licensavtal.
  • Upplåta del av eller sälja rättigheten helt och hållet till någon annan som i sin tur kommersialiserar ditt verk.

Hur har andra gjort?

Låt dig inspireras av hur andra har tagit hand om sina immateriella tillgångar och skapat framgångsrika företag.

Hos PRV hittar du inspirerande berättelser

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp