Din pension som företagare

Sidan blev senast uppdaterad:

För att du som företagare ska få samma pension som om du vore anställd, behöver du ta ut lön eller ha ett överskott samt betala in avgifter och skatter för att tjäna in till din allmänna pension från staten. För att kompensera den tjänstepension som de flesta anställda har via sina arbetsgivare, bör du även spara minst 4,5 % av din inkomst.

På den här sidan hittar du information om följande:

 1. Film: Pension för dig som driver företag
 2. Allmän pension för enskild näringsverksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag
 3. Allmän pension för aktiebolag
 4. Maximera din avsättning till allmän pension
 5. Eget sparande till pension
 6. Hållbart pensionssparande
 7. Avdragsgillt sparande för aktiebolag
 8. Avdragsgillt sparande för enskild näringsverksamhet
 9. Privat sparande kan sänka din allmänna pension 
 10. Så fungerar din pension under föräldraledigheten
  Driva företaget vidare när du fyllt 66 år
  Frågor och svar

Hur mycket du får i pension från Pensionsmyndigheten beror på hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Det finns två olika pensionsavgifter som du som företagare behöver betala, dels ålderspensionsavgiften som motsvarar den avgift som arbetsgivare betalar för sina anställda och dels den allmänna pensionsavgiften som du som är löntagare betalar via skatten.

Film: Pension för dig som driver företag

Filmen tar upp fyra tips om pension för dig som driver eget företag (längd: 0.38 min).

Ta del av filmen Pension för dig som driver företag i textformat

Allmän pension för enskild näringsverksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag

När du driver enskild näringsverksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag är det överskottet som du deklarerar och skattar för som ger dig allmän pension. Ju mindre överskott du skattar för, desto mindre blir din allmänna pension.

Du betalar in ålderspensionsavgift på 10,21 % av överskottet i din aktiva näringsverksamhet. Ålderspensionsavgiften är en del av de egenavgifter på totalt 28,97 % som du betalar på överskottet. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften, som utgör 7 % av överskottet som du skattar för.

Allmän pension för aktiebolag

När du driver ett aktiebolag måste du ta ut lön för att få pension. Det är lönen du tar ut och skattar för som ger dig allmän pension.

Om du driver aktiebolag betalar företaget ålderspensionsavgift på 10,21 % av din lön. Ålderspensionsavgiften är en del av de arbetsgivaravgifter på totalt 31,42 % av lönen, som företaget betalar in till Skatteverket. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften som utgör 7 % av den lön som du skattar för.

Maximera din avsättning till allmän pension

För att börja tjäna in till allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 22 208 kronor (2023). Det finns även ett övre inkomsttak för pensionsrätten som motsvarar en lön på 49 938 kronor per månad (2023). Om du kan ta ut den lönen eller det överskottet maximerar du din allmänna pension.

Eget sparande till pension 

De allra flesta anställda får tjänstepension från sin arbetsgivare, utöver den allmänna pension de får från staten. Som företagare måste du själv kompensera för den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget pensionssparande. En tumregel brukar vara att du sparar cirka 4,5–6 procent av din lön eller överskott. 

Tar du ut en lön eller överskott som är högre än 46 438 kronor i månaden (2023) behöver du spara 30-31,5 procent av det som överstiger den summan för att få motsvarande pension som en anställd med kollektivavtal får.

Hållbart pensionssparande

Tjänstepensionen för de anställda kan vara ett av de största inköpen företaget gör. Därför kan det också vara där ett företag har en stor del av sin hållbarhetspåverkan, om pensionspengarna investeras och förvaltas i företag som inte bidrar till ett hållbart samhälle. Fråga din pensionsleverantör hur de kan göra det enkelt för dig och dina medarbetare att välja hållbara fonder och placeringar. 

När det gäller din allmänna pension kan du välja hållbara fonder för den delen som kallas premiepension, det är enkelt och gratis.

Sök och jämför fonder hos Pensionsmyndigheten

Avdragsgillt sparande för aktiebolag

Om du driver ett aktiebolag och tar ut lön ses du som anställd och ditt aktiebolag kan betala in och göra avdrag för tjänstepensionssparande för dig. Aktiebolaget får göra avdrag med pensionskostnaden med upp till 35% av din lön. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 525 000 kronor (2023).

För att aktiebolaget ska kunna göra avdraget måste ett tryggande av tjänstepensionen göras i någon av följande fyra tryggandeformer:

 • en betalning av en premie för tjänstepensionsförsäkring
 • en avsättning i balansräkningen enligt tryggandelagen i förening med kreditförsäkring eller i förening med kommunal eller statlig borgen eller liknande garanti
 • en överföring till en pensionsstiftelse
 • en överföring till vissa utländska tjänstepensionsinstitut.

Pensionskostnader för anställda på skatteverket.se

Avdragsgillt sparande för enskild näringsverksamhet

Till skillnad mot vanliga löntagare kan du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet betala in och göra avdrag för ditt privata pensionssparande till dig själv. Du kan göra avdrag för privat pensionssparande med upp till 35% av din inkomst från näringsverksamheten. För att du ska kunna göra avdrag måste du pensionsspara i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 525 000 kronor (2023).

Privat sparande kan sänka din allmänna pension

Om du som enskild näringsidkare gör avdrag för pensionssparande så sänker du ditt överskott som den allmänna pensionen och många andra sociala förmåner grundas på. Du sänker den med beloppet för pensionssparandet plus den så kallade särskilda löneskatten på pensionssparbeloppet på 24,26 %.

Om du vill ha full intjäning till din allmänna pension och ha tillgång till sociala förmåner såsom sjukpenning bör du undvika att göra avdrag för privat pensionssparande, så länge du har ett överskott i näringsverksamheten under 49 938 kronor i månaden (2023).

Information för företagare på pensionsmyndigheten.se

Logga in på pensionsmyndigheten.se och se hela din pension

Så fungerar din pension under föräldraledigheten

Är du företagare och planerar för föräldraledighet? Då är det bra att vara medveten om vad som händer med din pension under tiden. Här är några saker som är bra att känna till:

 • Föräldrapenningen är pensionsgrundande för den allmänna pensionen.
 • Den förälder som tjänar minst får extra insättningar till den allmänna pensionen under barnets fyra första år.
 • Om du har ett privat pensionssparande/tjänstepension är det bra om du har möjlighet att fortsätta betala in till den även under föräldraledigheten.

Ett tips är också att dela på föräldraledighet och eventuell deltid efter föräldraledigheten.

Mer om hur småbarnstiden kan påverka din pension hittar du hos Pensionsmyndigheten

Driva företaget vidare när du fyllt 66 år 

Du som vill fortsätta driva ditt företag efter 66 års ålder kan tjäna mer pengar eftersom du får skattefördelar. Du kan driva företaget vidare även om du har börjat ta ut delar av eller hela din pension.  

Höjt jobbskatteavdrag 

Från januari det år du ska fylla 66 år får du höjt jobbskatteavdrag och betalar då lägre skatt på din arbetsinkomst. 

Lägre arbetsgivaravgift eller egenavgift 

Från januari det år du fyller 67 år sänks din arbetsgivaravgift eller egenavgift. Du betalar då enbart ålderspensionsavgiften som är 10,21 procent. 

Höjt grundavdrag 

Från januari det år du fyller 67 år får du höjt grundavdrag. Det ger lägre skatt på inkomst och på pension. 

Du som driver enskild näringsverksamhet kan minska dina egenavgifter från 63 eller 64 års ålder. Det kan du göra genom att ta ut hela din allmänna pension. 
Mer detaljerad information och pensionstips för företagare i alla åldrar finns på Pensionsmyndighetens webbplats. 

Tjäna pengar på att driva företaget vidare på pensionsmyndigheten.se

Frågor och svar

Under FAQ hittar du svar på de vanligaste frågorna om försäkringar och pension

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp