Din pension som företagare

Sidan blev senast uppdaterad:

För att du som företagare ska få samma pension som om du vore anställd, behöver du ta ut lön eller ha ett överskott samt betala in avgifter och skatter för att tjäna in till din allmänna pension från staten. För att kompensera den tjänstepension som de flesta anställda har via sina arbetsgivare, bör du även spara minst 4,5 % av din inkomst.

På den här sidan hittar du information om följande:

  1. Film: Pension för dig som driver företag
  2. Allmän pension för enskild näringsverksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag
  3. Allmän pension för aktiebolag
  4. Maximera din avsättning till allmän pension
  5. Eget sparande till pension
  6. Hållbart pensionssparande
  7. Avdragsgillt sparande för aktiebolag
  8. Avdragsgillt sparande för enskild näringsverksamhet
  9. Privat sparande kan sänka din allmänna pension
  10. Frågor och svar

Hur mycket du får i pension från Pensionsmyndigheten beror på hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Det finns två olika pensionsavgifter som du som företagare behöver betala, dels ålderspensionsavgiften som motsvarar den avgift som arbetsgivare betalar för sina anställda och dels den allmänna pensionsavgiften som du som är löntagare betalar via skatten.

Film: Pension för dig som driver företag

Filmen tar upp fyra tips om pension för dig som driver eget företag (längd: 0.38 min).

Ta del av filmen Pension för dig som driver företag i textformat

Allmän pension för enskild näringsverksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag

När du driver enskild näringsverksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag är det överskottet som du deklarerar och skattar för som ger dig allmän pension. Ju mindre överskott du skattar för, desto mindre blir din allmänna pension.

Du betalar in ålderspensionsavgift på 10,21 % av överskottet i din aktiva näringsverksamhet. Ålderspensionsavgiften är en del av de egenavgifter på totalt 28,97 % som du betalar på överskottet. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften, som utgör 7 % av överskottet som du skattar för.

Allmän pension för aktiebolag

När du driver ett aktiebolag måste du ta ut lön för att få pension. Det är lönen du tar ut och skattar för som ger dig allmän pension.

Om du driver aktiebolag betalar företaget ålderspensionsavgift på 10,21 % av din lön. Ålderspensionsavgiften är en del av de arbetsgivaravgifter på totalt 31,42 % av lönen, som företaget betalar in till Skatteverket. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften som utgör 7 % av den lön som du skattar för.

Maximera din avsättning till allmän pension

För att börja tjäna in till allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 22 208 kronor (2023). Det finns även ett övre inkomsttak för pensionsrätten som motsvarar en lön på 49 938 kronor per månad (2023). Om du kan ta ut den lönen eller det överskottet maximerar du din allmänna pension.

Eget sparande till pension 

De allra flesta anställda får tjänstepension från sin arbetsgivare, utöver den allmänna pension de får från staten. Som företagare måste du själv kompensera för den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget pensionssparande. En tumregel brukar vara att du sparar cirka 4,5–6 % av din lön. Det motsvarar vad de flesta arbetsgivare betalar in till sina anställda i tjänstepension.

Hållbart pensionssparande

Tjänstepensionen för de anställda kan vara ett av de största inköpen företaget gör. Därför kan det också vara där ett företag har en stor del av sin hållbarhetspåverkan, om pensionspengarna investeras och förvaltas i företag som inte bidrar till ett hållbart samhälle. Fråga din pensionsleverantör hur de kan göra det enkelt för dig och dina medarbetare att välja hållbara fonder och placeringar. 

När det gäller din allmänna pension kan du välja hållbara fonder för den delen som kallas premiepension, det är enkelt och gratis. 

Sök och jämför fonder hos Pensionsmyndigheten.

Avdragsgillt sparande för aktiebolag

Till skillnad från vanliga löntagare kan du som driver ett aktiebolag betala in och göra avdrag för privat pensionssparande till dig själv. Du får göra avdrag för privat pensionssparande med upp till 35% av lönen i din inkomstdeklaration. För att du ska kunna göra avdrag måste du pensionsspara i en pensionsförsäkring eller i ett individuellt pensionssparande (IPS). Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 525 000 kronor (2023).

Ditt företag betalar som vanligt arbetsgivaravgifter på hela lönen, men du slipper inkomstskatt på den del som motsvarar avdraget eftersom sparandet är avdragsgillt i din deklaration. Har du anställda i företaget är de anställda själva som kan göra sina eventuella avdrag för privat pensionssparande om de saknar tjänstepension i sin anställning.

Avdragsgillt sparande för enskild näringsverksamhet

Till skillnad mot vanliga löntagare kan du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet betala in och göra avdrag för ditt privata pensionssparande till dig själv. Du kan göra avdrag för privat pensionssparande med upp till 35% av din inkomst från näringsverksamheten. För att du ska kunna göra avdrag måste du pensionsspara i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 525 000 kronor (2023).

Privat sparande kan sänka din allmänna pension

Om du som enskild näringsidkare gör avdrag för pensionssparande så sänker du ditt överskott som den allmänna pensionen och många andra sociala förmåner grundas på. Du sänker den med beloppet för pensionssparandet plus den så kallade särskilda löneskatten på pensionssparbeloppet på 24,26 %.

Om du vill ha full intjäning till din allmänna pension och ha tillgång till sociala förmåner såsom sjukpenning bör du undvika att göra avdrag för privat pensionssparande, så länge du har ett överskott i näringsverksamheten under cirka 49 000 kronor i månaden (2023).

Information för företagare på pensionsmyndigheten.se

Logga in på pensionsmyndigheten.se och se hela din pension

Frågor och svar

Under FAQ hittar du svar på de vanligaste frågorna om försäkringar och pension

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp