Tillväxtverkets tjänster på verksamt.se – tillgänglighetsredogörelse

Sidan blev senast uppdaterad:

Här beskriver vi vilka kända brister det finns i tillgänglighet för Tillväxtverkets tjänster på verksamt.se. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att tjänsterna ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vårt mål är att uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på AA-nivå.

Brister

Tjänsterna är utvecklade och vidareutvecklade under lång tid och är därför svåra att få helt tillgängliga. Vi är medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG 2.1 på AA-nivå. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem inom de närmaste åren.

Checklistor

Problem för dig som använder hjälpmedel

 • Beroende på vilken webbläsare du använder så kan pdf:en variera i tillgänglighet.

Checklistor administrativt läge

Problem för dig utan synförmåga eller med nedsatt syn

 • Felmeddelanden knyts inte alltid till respektive formulärsobjekt. 
 • Gränssnittet kan inte alltid styras med enbart tangentbordet, både på mobil och stor skärm. 
 • Det saknas genvägar för att underlätta navigeringen med tangentbordet. 

Problem för dig som använder hjälpmedel

 • Utökade beskrivningar av ett specifikt formulärsobjekt är inte alltid kopplat till detta formulärsobjekt. 

För dig som arbetar med rådgivning

Problem för dig utan synförmåga eller med nedsatt syn

 • I vissa fall används länktexten för flera olika destinationer.

GDPR-guiden

Problem för dig utan synförmåga eller med nedsatt syn 

 • Begripligheten av instruktioner och hänvisningar är beroende av användarens förmåga att se och höra. 
 • Det saknas genvägar för att underlätta navigering med tangentbord. 

Handlägga tillstånd

Problem för dig utan synförmåga eller med nedsatt syn

 • Delar i formulären är inte grupperade. 
 • Felmeddelanden kan inte alltid knytas till respektive formulärsobjekt. 
 • Överskrifter till tabeller är inte alltid kodade med elementet caption. 
 • Det saknas genvägar för att underlätta navigering med tangentbord. 

Problem för dig med begränsad kognitiv förmåga

 • Inmatningsfält i formulär går inte alltid att identifiera genom korrekt uppmärkning i attributet autocomplete. 

Problem för dig som använder hjälpmedel

 • När fel uppstår meddelas det inte alltid tydligt för användaren. 
 • Attributet scope används inte alltid för att ange riktning för samtliga rad- och kolumnrubriker. 

Hitta rådgivare

Problem för dig som använder hjälpmedel

 • När fel uppstår meddelas det inte alltid tydligt för användaren. 

Lämna uppgifter och sök tillstånd

Problem för dig utan synförmåga eller med nedsatt syn

 • Aria-expanded används inte alltid för områden som kan fällas ut och ihop. 
 • Ledtexter är inte alltid knutna till respektive formulärobjekt. 
 • Delar i formulären är inte grupperade. 
 • Felmeddelanden knyts inte alltid till respektive formulärsobjekt. 
 • Överskrifter till tabeller är inte alltid kodade med elementet caption. 
 • Synliga beskrivningar av klickbara objekt beskrivs inte alltid på liknande sätt genom uppmärkning i koden. 

Problem för dig som har begränsad kognitiv förmåga

 • Inmatningsfält i formulär går inte alltid att identifiera genom korrekt uppmärkning i attributet autocomplete.

Problem för dig som använder hjälpmedel

 • Wai-aria används inte alltid för att förmedla information som inte kan förmedlas med html och som ökar användarnyttan.
 • Formulärsobjekt är inte alltid kodade med korrekt formulärskod. 
 • Utökade beskrivningar av ett specifikt formulärsobjekt är inte alltid kopplat till detta formulärsobjekt. 
 • När fel uppstår meddelas det inte alltid tydligt för användaren. 
 • Attributet scope används inte alltid för att ange riktning för samtliga rad- och kolumnrubriker.

Matchningstjänsten

Problem för dig utan synförmåga eller med nedsatt syn och motorik

 • I vissa fall är ledtexter inte knutna till respektive formulärobjekt. 
 • Delar i formulären är inte grupperade.

Matchningstjänsten – administrativt läge

Problem för dig utan synförmåga eller med nedsatt syn

 • Synliga beskrivningar av klickbara objekt beskrivs inte alltid på liknande sätt genom uppmärkning i koden. 
 • Delar i formulären är inte grupperade. 
 • Om automatiska händelser eller tidsgränser används finns det inte alltid en möjlighet att pausa eller förlänga tidsintervallet. 

Problem för dig som använder hjälpmedel

 • Tabelldata är inte alltid kodad med korrekt tabellkod. 

Räkneverktygen

Problem för dig utan synförmåga eller med nedsatt syn

 • Delar i formulären är inte grupperade.

Uppgiftskrav.se

Problem för dig utan synförmåga eller med nedsatt syn

 • En del texters förgrunds- och bakgrundsfärger ger tillsammans inte tillräckliga kontraster.

Uppgiftskrav – administrativt läge

Problem för dig utan synförmåga eller med nedsatt syn

 • Felmeddelanden knyts inte alltid till respektive formulärsobjekt. 
 • Det saknas genvägar för att underlätta navigeringen med tangentbordet. 
 • En del texters förgrunds- och bakgrundsfärger ger tillsammans inte tillräckliga kontraster.

Problem för dig som använder hjälpmedel

 • Utökade beskrivningar av ett specifikt formulärsobjekt är inte alltid kopplat till detta formulärsobjekt. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av våra tjänster?

Om du inte kan ta del av informationen i våra tjänster kan du kontakta oss så ska vi försöka hjälpa dig. Välj Webbtillgänglighet under rubriken Mitt område gäller.

Meddela oss om du inte kan ta del av tjänsterna på verksamt.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi kan förbättra webbplatsens tillgänglighet. Välj Webbtillgänglighet under rubriken Mitt område gäller.

Rapportera brister till oss

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla bristande tillgänglighet till DIGG.

Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG

Så har vi testat våra tjänster på verksamt.se

Vi har anlitat Funka Nu AB som gjort en generell tillgänglighetskontroll på några av våra tjänster på verksamt.se. Vi har även gjort interna tester.

Senaste bedömningen gjordes i mars 2020.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp