Tillgänglighetsredogörelse

Sidan blev senast uppdaterad:

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet på verksamt.se, både när det gäller webbplatsen i sig men också i våra tjänster. Vi informerar också om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

På verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller redan driver företag kan ha nytta av. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats.
 

Hur tillgänglig är webbplatsen verksamt.se?

Verksamt.se följer delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
 

Innehåll som inte är tillgängligt

Verksamt.se är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem inom de närmaste åren.
 
 

Problem för dig utan synförmåga eller med nedsatt syn

 • I vissa fall är kontrasten mellan text om bakgrund inte tillräcklig.
 • Det är inte alltid varje rams syfte är beskrivet i attributet title.
 • I vissa fall används länktexten för flera olika destinationer.
 • På vissa sidor är rubriker fetade istället för att ha rubrik-element.
 • I vissa fall är rubrikerna inte i hierarkisk ordning.
 • Webbsidan saknar title.
 • Stilmallar används inte för att separera presentationen från innehållet.
 • Filmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning.
 • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.
 • I vissa fall är navigeringen inte konsekvent.

Problem för dig med begränsad kognitiv förmåga

 • I vissa fall är länknamn inte tillräckligt tydliga när de tas ur sitt sammanhang.
 • Inte alltid tydliga och klickbara fältetiketter.

Problem för dig som använder hjälpmedel

 • Rätt html-element används inte i våra listor.
 • Det anges inte i koden vad sidans olika delar har för roll.
 • Inte alltid beskrivande rubriker och etiketter, FIELDSET-element saknar beskrivande titel.
 • CSS-koden innehåller fel som kan förhindra att den tolkas korrekt.

Tillgänglighetsredogörelser för våra e-tjänster

Då verksamt.se är ett myndighetssamarbete är det flera myndigheter som har tjänster på webbplatsen. Varje myndighet ansvarar för sina tjänster och redogör dem i egna tillgänglighetsredogörelser.

Bolagsverkets e-tjänst på verksamt.se

Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se

Tillväxtverkets tjänster på verksamt.se 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från verksamt.se i något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi kan förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Meddela oss om du inte kan ta del av tjänsterna på verksamt.se (välj Webbtillgänglighet under rubriken Mitt område gäller)

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla bristande tillgänglighet till DIGG.
 
 

Så har vi testat verksamt.se

Vi har anlitat Funka Nu AB som gjort en tillgänglighetskontroll av verksamt.se. Vi har även gjort interna kontroller.
 
Senaste bedömningen gjordes i mars 2020.
 

Hur gammal är webbplatsen?

Webbplatsen publicerades i juni 2009.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp