Varumärken på nätet – poddtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Varumärket är företagets eller varans identitet och för att nå ut till dina kunder behöver det vara genomarbetat. Men hur ska du tänka när du namnger det och laddar det med värden? Och vad händer när du skaffar en hemsida och ditt varumärke plötsligt blir tillgängligt i hela världen? Vi ska gå igenom några viktiga saker att ha i åtanke när du ska etablera och digitalisera ditt varumärke.

Ett varumärke är ett kännetecken. Det kan vara ett ord, en figur, en ljudslinga eller till och med en färg. Många tänker att ett varumärke är detsamma som ett bolagsnamn och det kan det vara, men det kan också röra sig om varan du säljer. Om ditt företag erbjuder flera olika produkter kan du alltså registrera dem som separata varumärken.

För att du ska kunna använda varumärket kommersiellt behöver det antingen vara registrerat eller inarbetat. Ett inarbetat varumärke innebär att kundkretsens kännedom om ditt varumärke är så pass hög att det av naturliga skäl blir just ett varumärke. Generellt sett gäller att en ganska hög procent av allmänheten ska känna till varumärket och associera det med en verksamhet. Ett undantag är om det till exempel rör sig om en lyxprodukt eller en specifik typ av tjänst. Då gäller det att sakkunniga eller en viss del av branschen känner till dig. Men det kan ta lång tid att inarbeta ett varumärke.

Vid registrering av ett varumärke får du däremot ensamrätt från dag ett. Det är med andra ord alltid en bra idé med registrering. Ofta finns runt 80 % av företagets värde i immateriella rättigheter. Därför är det viktigt att skydda dem och att registrera det som går att registrera. En registrering inom en klass kostar 1 800 kronor och gäller i 10 år.

Men varumärkesarbetet är inte klart för att du gjort en registrering. Nu ska varumärket laddas med positiva värden som kvalitet, tillgänglighet och goodwill. Om du har flera produkter som är registrerade som olika varumärken kan du ladda dem med olika värden och rikta dem till olika målgrupper.

Varumärkesnamn

När du ska registrera ditt varumärke genomför Patent- och registreringsverket en prövning av det önskade varumärkets förväxlingsbarhet och särskiljningsförmåga.

Särskiljningsförmåga innebär att du i ditt varumärkesnamn inte får beskriva varor och tjänster på ett sätt som hindrar andra kommersiella aktörer på marknaden att beskriva sina varor och tjänster på ett lojalt sätt. Du får alltså inte registrera ett namn med ord som även beskriver andra varumärken i samma bransch. Den absolut bästa särskiljningsförmågan får du genom att välja ett påhittat ord som inte associerar till det du säljer överhuvudtaget.

Förväxlingsbarhet är den andra viktiga aspekten. Det innebär att du inte får välja ett namn som redan är registrerat för ett varumärke om era tjänster eller varor är inom samma kategori. Om du alltså vill registrera ett varumärke för kläder och ett annat klädmärke redan använder namnet som du vill ha går det inte igenom. Däremot kan till exempel ett varumärke för godis och ett för arbetskläder ha samma namn.

Ett undantag är när det gäller stora och mycket kända varumärken, där det finns risk att andra vill åka snålskjuts. Namnet ”Volvo” skulle till exempel förmodligen inte godkännas som namn på ett varumärke för blommor.

Innan du hinner jobba för långt – ta reda på om namnet du vill ha är tillgänglighet för registrering av både bolag, varumärke och domän. Det gör du genom att ringa Patent- och registreringsverket och Svensk Varumärkesdatabas. Det är bra att ha ett par idéer i reserv om ditt förstahandsval är upptaget.

Ett digitaliserat varumärke är ett internationaliserat varumärke

Genom att skaffa en hemsida blir ditt varumärke både digitaliserat och internationellt. Men det kan vara svårt att förutse hur stor spridning ditt varumärke kommer få utanför landets gränser. Om det får spridning kan det hända att någon annan registrerar ditt varumärke på en annan nationell marknad och börjar sälja produkter som är väldigt lika dina. Det finns två nackdelar med det. För det första kan du inte själv registrera ditt varumärke i det landet. För det andra kanske deras produkter har sämre kvalitet, vilket i sin tur kan smitta av sig på det värde ditt varumärke har.

Därför är det viktigt att redan från början ha koll på vem som besöker din hemsida och vart du skickar produkterna. Om du får internationell spridning behöver du registrera dig i de länder det gäller så fort som möjligt. Tänk framåt kring de här sakerna och ha en plan för hur en eventuell internationell spridning skulle kunna se ut. Även om du har ett litet företag är det en bra idé att som tillägg till din affärsstrategi ha en immaterialrättsstrategi.

När du registrerar ett varumärke i ett annat land inom EU söker du via EUIPO. I länder utanför EU söker du antingen lokalt i det landet, eller vänder dig till WIPO som är FN:s organ för immateriella rättigheter.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp