Tjänsteställe – poddtexter

Sidan blev senast uppdaterad:

Gör du resor i tjänsten är det viktigt att veta vad ett tjänsteställe är. Här berättar vi när privata resor med tjänstebil börjar att förmånsbeskattas, varför det är viktigt med körjournal och vad som räknas som tjänsteställe om du har skiftande arbetsplatser. I slutet presenterar vi även tre tydliga exempel.

Vad menas med tjänsteställe?

Tjänsteställe är där man i huvudsak utför sina arbetsuppgifter. För de flesta är det inget problem att avgöra men i branscher med skiftande arbetsplatser kan det vara svårare.

Varför är det så viktigt att veta var man har sitt tjänsteställe?

Om du reser med en bil som arbetsgivaren tillhandahåller är det viktigt att veta om det är privat eller i tjänsten. Det avgör om bilen ska förmånsbeskattas eller inte. Det gäller inte bara anställda utan även enskilda näringsidkare som kanske har en bil eller lätt lastbil bokförd i företaget. Eller om du är företagsledare med eget aktiebolag där du är anställd.

Använder du bilen mer än tio gånger eller kör mer än 100 mil privat förmånsbeskattas bilen för hela året.

Även om du redan är förmånsbeskattad för bilen finns det en förmånsbeskattning på själva drivmedlet. Då måste man veta om det är en tjänsteresa eller privatresa.

Olika slags tjänsteställen

Man gör skillnad på vad som civilrättsligt kallas tjänsteställe och det som skatterättsligt kallas tjänsteställe. I det här fallet är det skatterättsliga som det handlar om.

Tjänsteställe och branscher med skiftande arbetsplatser som Skatteverket har givit ut

Exempel 1 – Huvudregel: Bil som någon annan tillhandahåller, till exempel en arbetsgivare

Du jobbar på kontor, så ditt tjänsteställe är den byggnad där du jobbar den mesta av tiden. Resorna i bil till och från kontoret är då privata och ska förmånsbeskattas för hela året.

Exempel 2 – alternativregeln: I branscher med skiftande arbetsplatser, till exempel byggbranschen

Om arbetsgivaren har en lokal där du hämtar och lämnar material mer än en gång i veckan blir det ditt tjänsteställe. Det innebär att resorna från bostaden till arbetsgivarens lokal precis som tidigare är privata resor som ska förmånsbeskattas. Däremot räknas resorna från arbetsgivarens lokal ut till kund som tjänsteresor. För de resorna ska du inte förmånsbeskattas.

Exempel 3: Undantagsregeln: Bostaden är tjänsteställe och arbetsgivarens lokaler besöks mindre än en gång i veckan

Då blir varje resa du gör för arbetsgivarens räkning som utgår från bostaden en tjänsteresa. Men om du använder bilen privat mer än tio gånger per år eller kör mer än 100 mil blir det en förmånsbeskattning.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp