Svåra ord – poddtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Vad menas med räkenskapsår, NE-bilaga och redovisningsperiod? En del ord är inte helt lätta att förstå. I det sista avsnittet för säsongen reder experterna ut svåra, men viktiga begrepp. Avsnittet sänds live från Eget företag-mässan.

Sociala avgifter. Det som enskilda firmor betalar i form av egenavgifter och som aktiebolag betalar i form av arbetsgivaravgifter. Pengarna ska gå till att täcka den svenska socialförsäkringen, så som pension, föräldrapenning och sjukpenning.

Verifikation. Det är ett underlag som dokumenterar eller bevisar en affärshändelse, så som ett kvitto eller en faktura.

NE-bilaga är något du som har enskild firma lämnar ihop med din inkomstdeklaration. Det är där du redovisar hur det gått i ditt företag och eventuellt överskott.

Juridisk person. Det är inte en fysisk person utan ett juridiskt begrepp för en sammanslutning som kan äga tillgångar eller ha skulder. Exempelvis ett aktiebolag.

Ordnad bokföring. Alla affärshändelser ska bokföras på ett visst sätt, genom grundbokföring och huvudbokföring. Grundbokföring innebär att man bokför företagets händelser post för post i kronologisk ordning. I huvudbokföringen delar du upp affärshändelserna på olika bokföringskonton.

Bokföringsmetod är den metod som du valt att bokföra enligt, antingen bokslutsmetod eller faktureringsmetod. Med bokslutsmetoden följer du pengarna och bokför allt en gång. Med faktureringsmetoden följer du fakturorna och bokför allt två gånger. En gång när du får in fakturan och igen när du betalar den, och på samma sätt när du säljer något. Om du har en omsättning under tre miljoner kan du välja den metod du föredrar. Överstiger omsättningen tre miljoner måste du ha faktureringsmetoden.

Redovisningsperiod är när du ska redovisa momsen till Skatteverket. Det finns tre perioder, års-, kvartals- eller månadsvis. Du väljer när du registrerar din firma och vilken du väljer beror på vilket beskattningsunderlag du har. Det går att byta efter hand om omsättningen förändras. Beskattningsunderlag är det värde man ska beräkna momsen på. Är det under en miljon väljer du fritt. Är det under 40 miljoner kan du välja kvartals- eller månadsvis. Överstiger värdet 40 miljoner måste du redovisa varje månad.

Att vara godkänd för F-skatt innebär att du är godkänd att betala skatter och egenavgifter själv. A-skatten är den du har när du är anställd av någon annan. FA-skatt är en kombination av de båda, när du har en enskild firma och är anställd av någon annan samtidigt.

Räkenskapsår. Det är tiden som ett företags redovisning omfattar. En enskild firma har alltid kalenderår, det vill säga januari–december. Ett aktiebolag kan ha kalenderår, men även brutet räkenskapsår. Det innebär att du startar den 1:a vilken månad som helst och ett år framåt.

Fråga från publiken: Om man köper lunch till kunder, är det lönsamt att köpa den på företaget då eller ska man betala privat?
Svar: När det gäller måltider så är det en privat kostnad. Om företaget tar kostnaden ses det som en förmån och du blir beskattad på det. Däremot får du representera om du ska inleda eller upprätthålla en affärsrelation. Däremot får du inte alltid göra avdrag för sådana kostnader.

SNI-kod, svensk näringsgrensindelning. Det är en sammansättning av siffror samt en beskrivning av vad företaget gör. Den ska anges vid registreringen av företaget men kan ändras hur många gånger som helst.

Preliminärskatt. Något som företagare betalar in löpande under året. Den ska täcka skatt och egenavgifter. Detta räknas sedan av när inkomstdeklarationen lämnas in.

Schablonavdrag. En fastställd mall som kan användas i olika sammanhang. I det här fallet när man ska beräkna den preliminära skatten. Då du inte ska betala skatt på sociala avgifter eller egenavgifter görs en schablonberäkning.

Avdragsrätt är rätten att dra av något. Det innebär att du har en kostnad i företaget som minskar resultatet, vilket i sin tur gör att du betalar mindre i skatt.

Sista begreppet är affärshändelse. Det är allt som påverkar företagets ekonomi, exempelvis inköp eller försäljning.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp