Preliminärskatt – poddtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Preliminärskatt, schablonavdrag och egenavgifter? Vad är det? Skatteskolan ger dig svaren och berättar hur du räknar ut hur mycket preliminärskatt du ska betala.

Vad är egentligen preliminärskatt? Det är något du som företagare betalar in löpande under årets gång. När du har fått ditt godkännande för F-skatt så innebär det att du ska betala in din skatt och dina egenavgifter själv. Det är den preliminära skatten. Anledningen till att den kallas så är för att den är just preliminär, det är dina uppskattade siffror som du angett till Skatteverket.

Räkna ut

Hur du räknar ut din preliminära skatt är olika beroende på vilken bolagsform du har. För ett aktiebolag är det ganska enkelt. Du räknar först ut din vinst, det vill säga intäkter minus utgifter. På vinsten betalas sedan en statlig inkomstskatt på 22 % och det görs löpande under året.

Har du en enskild firma behöver du berätta för Skatteverket vilket överskott du tror att du kommer ha. Överskott är dina intäkter minus dina kostnader. På överskottet ska du göra ett schablonavdrag för egenavgifter.

Historik

Preliminärskatt finns till för att du inte ska behöva betala skatt på sociala avgifter eller egenavgifter. Behovet uppmärksammades när Astrid Lindgren skrev debattartiklar till dåvarande finansminister Gunnar Sträng. Hon hade märkt att hon betalade 102 kronor i skatt för varje hundralapp hon tjänade. Med andra ord gick hon back på att betala skatt. Det här hade att göra med att hon betalade inkomstskatt även på sina sociala avgifter. Det justerades när hon lämnade sin inkomstdeklaration och hon fick tillbaka pengar, men systemet fungerade ju inte i längden. Därför kom man på ett system där ingen skatt skulle betalas på sociala avgifter.

Skattesats

För enskilda firmor gäller samma skattesats som den kommunala i området där man verkar. Det är dock inte bara att räkna på den rakt av. Det finns även grundavdrag och jobbskatteavdrag att ta hänsyn till. Grundavdrag har alla, det är löneberoende och kan därför vara svårt att räkna ut. Därför hjälper Skatteverket till och gör det åt företagen. Det företagaren själv ska göra är den första uträkningen om överskott, det vill säga den som beskrivits ovan. När uträkningen är gjord ska överskottet redovisas till skatteverket. Skatteverket återkommer då med en ”bilaga till ett beslut”. På bilagan står hur mycket preliminärskatt företaget ska betala.

Schablonavdrag

Hur stort schablonavdraget är beror på företagarens ålder, men för de flesta gäller 25 %.
Vi tar ett exempel:
Amy har en målarfirma. Hon uppskattar att hon kommer ha intäkter på 300 000 kronor det kommande året. Utöver det uppskattar hon kostnader på 100 000 kronor för färg, penslar, firmabil osv. Dessa summor är exklusive moms. Totalt får hon 200 000 kronor i beräknad vinst. Efter schablonavdraget på 25 % har hon kvar det uppskattade överskottet. Det är den siffran hon ska ange till Skatteverket. Om hon märker under årets gång att det kommer ändras avsevärt kan hon lämna en uppdaterad siffra. Det kan hon ändra hur många gånger hon vill och det görs via blanketten Preliminär inkomstdeklaration 1 på skatteverket.se.

Efter schablonavdraget har Amy 150 000 kronor kvar i överskott. Preliminärskatten räknas ut av Skatteverket och för Amy blir det 60 000 kronor att betala. Då är både skatt och egenavgifter inkluderat. Om man jämför dessa 60 000 kronor med den beräknade vinsten på 200 000 kronor innebär det ungefär 30 %. Skulle Amy tjäna mer betalar hon mer, tjänar hon mindre betalar hon mindre. Om hon utöver den enskilda firman har en inkomst från ett annat jobb påverkar det procentsatsen. Detta betalas löpande under årets gång och det är samma belopp varje månad. Det vill säga 60 000 fördelat över 12 månader ger 5 000 kronor varje månad.

Budget

Är det viktigt att vara noggrann i uträkningen av överskottet när det ändå kan ändras? Ja, du ska vara noggrann, men måste inte ha rätt från början. Det är dock viktigt att du gör en budget och funderar över hur mycket du tror att du kommer ha i intäkter och utgifter. Saker kan alltid hända som gör att detta ändras, du kan bli sjuk eller inte ha förmåga att arbeta av andra anledningar. Det är därför preliminär inkomstdeklaration finns, för att du inte ska behöva betala skatt på sådant du inte tjänat in.

Med en budget och en plan för året är det en bra förutsättning för att uträkningen ska bli rätt. Preliminärskatten betalas in den 12:e varje månad till ditt skattekonto, förutom i januari och augusti då den betalas in den 17:e. Viktigt att komma ihåg är att du inte kan ändra din preliminära skatt genom att bara betala in en ny summa. Du behöver anmäla förändringen och motta ett beslut från Skatteverket att det är okej innan du justerar din inbetalning.

Hela skattesystemet bygger på att du betalar inkomstskatt samma år som du har intäkterna. Det står i lagen och är detsamma oavsett om du är egenföretagare eller anställd.

Frågor

Oskar undrar om det är tillåtet att betala in en klumpsumma för flera månader på en och samma gång till sitt skattekonto?

Ja, absolut! Om det känns bra att göra det så är det fritt fram. Det han måste tänka på är att om det går bättre eller sämre i företaget än han först tänk så måste det meddelas till Skatteverket. Tänk också på att en utbetalningsspärr måste sättas på kontot. Annars känner skattekontot av att det sitter för mycket pengar där och överskottet betalas tillbaka.

Katie undrar vad som händer om man betalat in för mycket preliminärskatt, får man  tillbaka den?

Ja. När du lämnar in din inkomstdeklaration stäms det av hur utfallet blev. Det jämförs med vad som betalades in och skulle det ha blivit för mycket så betalas överskottet tillbaka.

Marie-Louise undrar vad som händer om hon inte har något beräknat överskott i verksamheten, har hon heller ingen preliminärskatt att betala in månadsvis då? Och skulle det i efterhand visa sig att hon fick ett överskott kommer det då på deklarationen året efter?

Ja, det kan vara så det första året att man kanske inte räknar med att ha ett överskott. Har du inte det så har du inte heller någon preliminär skatt. Visar det sig sen att du fick ett överskott så betalas det i samband med deklarationen sen.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp