Personalliggare – poddtexter

Sidan blev senast uppdaterad:

Här får du veta vad en personalliggare är, i vilka branscher som företag behöver föra personalliggare och vad som ska finnas i den. Du får också veta att du kan föra liggaren manuellt i bokform eller elektroniskt, hur länge du måste spara den och att den ska finnas tillgänglig när Skatteverket gör sina kontroller. Skatteverkets Per Granqvist berättar.

Vad är en personalliggare?

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på till exempel en byggarbetsplats eller i en verksamhetslokal. Den ska uppdateras dagligen och vara tillgänglig om Skatteverket gör ett kontrollbesök. När ett arbetspass börjar ska man skriva in sig i personalliggaren och när ett arbetspass slutar ska man skriva ut sig.

Vilka företag måste föra personalliggare?

Företag inom följande branscher: 

 • Restaurang 
 • Tvätteri
 • Fordonsservice
 • Kropps- och skönhetsvård
 • Livsmedels- och tobaksgrossister 
 • Byggbranschen.

Reglerna om personalliggare i byggbranschen är lite annorlunda jämfört med reglerna för personalliggare i andra verksamheter. 
 

Textad sammanfattning av poddavsnittet Bygg

Vad ska finnas med i personalliggaren?

Förutom företagsnamnet och organisationsnummer/personnummer ska du för varje verksamhetsdag även – för alla som är verksamma i lokalen – ange

 • för- och efternamn 
 • personnummer (alternativt samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer)
 • vilken tid som varje verksam persons arbetspass börjar och slutar (ett arbetspass är en sammanhängande tidsperiod utan längre ledigheter än normala pauser och matraster).

Förutom ordinarie personal ska du även föra in personer som är oavlönade, till exempel praktikanter eller släktingar som vistas och arbetar i arbetslokalen. Eller om du har hyrt in personal från ett bemanningsföretag.

Du ska även skriva in dig själv, samt exempelvis din maka/make och barn under 16 år om de är verksamma i verksamhetslokalen. 

Däremot ska du inte föra in servicetekniker och liknande som bara är tillfälligt och uträttar sin service hos dig.

Undantag

Du behöver inte föra personalliggare om du 

 • har en enskild näringsverksamhet, där bara du, din maka/make eller barn under 16 år är verksamma i verksamhetslokalen
 • är företagsledare i ett fåmansföretag eller tvåmanshandelsbolag där bara du som företagsledare, din maka/make eller barn under 16 år är verksamma i verksamhetslokalen.

Personalliggare kan både manuellt i bokform eller elektroniskt

Om Skatteverket gör ett kontrollbesök ska både bokpersonalliggaren och den elektroniska finnas tillgänglig.

Bokform 

 • Ska vara en inbunden personalliggare. 
 • Sidorna ska vara förnumrerade – det funkar inte med lösblad eller ett spiralblock.
 • Du ska använda bestående skrift, gärna en kulspetspenna.

Personalliggare i byggbranschen hos Skatteverket

Elektronisk personalliggare 

 • Här ställs samma krav på anteckningar som i bokformatet. 
 • Programmet som du använder ska ha en händelselogg så att man kan gå bakåt i tiden och se om ändringar har gjorts.
 • Man ska även kunna se vilka uppgifter som är registrerade tidigare. 
 • Om några ändringar har gjorts ska det gå att se. 

Hur länge måste man spara sin personalliggare?

Personalliggaren ska sparas i minst två år efter utgången av det kalenderår som företaget har sitt räkenskapsår. Om räkenskapsåret avslutas sista mars får du vänta till december och efter det datumet ska du spara den i ytterligare två år.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp