Kultur – poddtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Underskottsavdrag, upphovsmannakonto, fritt utövande kulturarbetare, ackumulerad inkomst och kulturmoms. Du som är företagare i kulturbranschen har säkert stött på alla de här krångliga orden. Men vad betyder de egentligen och hur påverkar de ditt jobb? Jenny Persson och Per Granqvist från Skatteverket hjälper oss reda ut begreppen.

Att starta företag inom kulturbranschen är som att starta vilket företag som helst. När ansökan om företagsregistrering lämnats in bedömer Skatteverket om det rör sig om näringsverksamhet eller inte. 
 
Ett begrepp att ha koll på inom kulturbranschen är ”fritt utövande kulturarbete”. Med det menas de som är yrkeskunniga inom sitt område och som yrkesmässigt ägnar sig åt skapande eller annat konstnärligt arbete. För den här gruppen finns vissa specialregler. Vi ska gå igenom några av dem nu.

Upphovsmannakonto

För fria kulturarbetare kan intäkterna variera mycket från år till år. En bok kan till exempel ta flera år att skriva och få utgiven. Det innebär att det dröjer innan pengarna börjar komma in i företaget. Därför finns möjligheten att jämna ut inkomsterna mellan olika beskattningsår, genom att sätta in pengar på ett separat bankkonto som kallas upphovsmannakonto. Då blir det en minuspost för inkomsterna det beskattningsår du sätter in pengarna, och en pluspost när du tar ut dem. 
 
Själva upphovsmannakontot räknas som en tillgång och insättningen du gör där räknas som ett avdrag. När du tar ut pengarna minskar tillgången och din inkomst i företaget ökar. 
 
Kom ihåg att:
 
 • du måste ta ut pengarna senast fem år efter att du satt in dem
 • du kan göra avdrag med högst två tredjedelar av ditt överskott innan avdrag och avsättningar för egenavgifter
 • insättningen får inte vara lägre än 10 000 kronor
 • den sammanlagda upphovsmannaintäkten under beskattningsåret ska överstiga motsvarande intäkter från något  av de två föregående beskattningsåren med minst 50 % 
 • ersättningen du fått ska beskattas inom inkomstslaget ”näringsverksamhet”.

Särskild beräkning enligt reglerna för ackumulerad inkomst 

Om du får en större inkomst under minst två år kan du göra en annan skatteberäkning än du egentligen skulle. Vi kan ta ett exempel. Låt säga att du är författare och att du under två år har arbetat med en deckarserie. När den ges ut får du en royalty på 200 000 kronor. Efter dina kostnader på 50 000 kronor landar summan på 150 000 kronor. Men du har också ett arbete vid sidan av, och din totala inkomst för året blir 600 000 kronor. 
 
De 150 000 kronor som du tjänat på din deckarserie blir då beskattade med den statliga inkomstskatten. Men då kan du i din deklaration ansöka om begäran för beräkning enligt ackumulerad inkomst, som innebär att inkomsten fördelas över de år du arbetat med manuset. Om du haft lägre inkomst och inte kommer över gränsen för statlig inkomstskatt kommer även den bli mindre. 

Underskottsavdrag

Om du har en anställning vid sidan av ditt skapande får du en beskattningsbar inkomst i tjänst. Ett underskottsavdrag innebär att du kvittar ett underskott i näringsverksamhet mot någonting som beskattas i tjänst. Om du till exempel har ett underskott på 10 000 kronor i din näringsverksamhet och en anställning där du tjänat 300 000 kronor på ett år kan du kvitta dem så att inkomsten av tjänst blir 10 000 kronor lägre. Du tar alltså med dig underskottet från ett år till ett annat, och skatten för inkomst av näring och egenavgifter reduceras. 

Kulturmoms 

Enligt momslagen och upphovsrättslagen finns tre olika typer av konst – bildkonst, byggnadskonst och brukskonst. Tre olika momssatser gäller för olika situationer – 6 %, 12 % eller 25 %. Utöver dem finns det tillfällen då det inte är någon moms alls. Det är inte helt lätt att ha koll på vilken moms som gäller när, men vi ska ta några exempel. 
 
 • Om du är konstnär och säljer för under 336 000 kronor på ett år är det momsfritt. När du säljer över gränsen gäller 12 % moms. 
 • Om du säljer dina verk via till exempel en konsthandlare och överskrider gränsen på 336 000 kronor ska du också ta ut 12 % moms, och konsthandlaren ska i sin tur ta ut 25 % moms. 
 • Om du är en utövande konstnär som framträder inför publik med ett verk som är upphovsrättsskyddat är gaget momsfritt. 
 • Om du spelar in i studio är momsen 6 %. Samma sak gäller om du säljer en bok eller rättigheterna till en bok. Om det däremot rör sig om reklam ligger momsen på 25 %. 
 • Är du musikarrangör och säljer biljetter till konserter gäller 6 % moms. 
 • Om du säljer musik på skiva eller via musikstreamingplattformar är det 25 % moms. 
 • Fotografier räknas inte som konstverk i momslagens bemärkelse och därför är det 25 % moms som gäller när du säljer foton till bildbyråer eller printade tavlor. 

Läs gärna sammanfattningen av poddavsnittet Immateriella tillgångar

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp