Internationell anställning – poddtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Per Granqvist från Skatteverket berättar om vilka regler som gäller när du anställer någon som är bosatt i ett annat land. Du får bland annat veta att reglerna skiljer sig mot en vanlig anställning, att det är specifika regler om den utlandsbosatta stannar kortare tid än 6 månader i Sverige och att hen annars ska beskattas som vilken anställd som helst.

Vad ska man tänka på när man anställer någon som är bosatt i ett annat land?

Reglerna skiljer sig mot en helt vanlig anställning. Om den utlandsbosatta ska vistas här kortare tid än 6 månader blir det specifika regler. Men om den utlandsbosatta stannar längre tid än 6 månader beskattas denne som vilken anställd som helst.

Vad gäller om den man anställer är här kortare än 6 månader?

Då anses den anställda som begränsat skattskyldig i Sverige enligt reglerna om SINK – särskild inkomstskatt för utlandsbosatta. Den utlandsbosatta kan välja bort SINK och bli beskattad precis som alla andra enligt inkomstskattelagen.

Vilka regler gäller vid SINK?

  • Om man är SINK-beskattad är skatten 25 % oberoende av hur mycket man tjänar.
  • Den anställde ska inte deklarera i Sverige och har då inte heller rätt att göra några avdrag i sin inkomstdeklaration, exempelvis resor till och från arbete.
  • Du som arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter om den anställde är socialförsäkrad i Sverige.
  • Är den anställde inte socialförsäkrad i Sverige ska hen kunna visa upp ett utsändningsintyg.
  • Den anställde ska ha rätt att arbeta i Sverige.
  • Som arbetsgivare redovisar du precis som vanligt i din arbetsgivardeklaration, men i lite andra rutor än vanligt.
  • Du som arbetsgivare (eller den anställde) ska ansöka om att bli beskattad enligt SINK. Den blanketten heter SKV 4350. Samma blankett använder du om den anställde vill bli beskattad enligt inkomstskattelagen. När sen Skatteverket har fattat beslut om detta skickas ett beslut ut. Det är först när beslutet har kommit till arbetsgivaren som man börjar beskatta enligt SINK.
    Blankett SKV 4350

Vad händer om man inte ansöker om SINK?

Har du inte ansökt om SINK, eller ännu inte fått beslut från Skatteverket om att SINK ska tillämpas, följer du den skattetabell som du som arbetsgivare är verksam och lägger på 10 % och gör det skatteavdraget istället. När du har fått beslutet börjar du använda det 25 %-iga skatteavdraget istället.

Är det skillnad på att anställa någon som kommer från EU eller utanför EU?

Nej, det spelar ingen roll om du kommer från EU eller är tredjelandsmedborgare.

Däremot måste du som arbetsgivare hålla koll på att om du anställer någon som kommer från tredje land, alltså nån som inte kommer från EES-området eller från Schweiz. Då måste du underrätta Skatteverket att du har en tredjelandsmedborgare anställd.

Men om den du anställer ska vara här längre än 6 månader är det precis som vanligt.  Då blir de så kallat obegränsade skattskyldiga i Sverige och beskattade enligt inkomstskattelagen – precis som alla vi andra.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp