Immateriella tillgångar – poddtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Jenny Persson från Skatteverket förklarar vad en immateriell tillgång är, hur den värderas, att det finns olika momssatser på olika slags immateriella tillgångar och hur du ska ta upp dem i deklarationen.

Vad är en immateriell tillgång?

En immateriell tillgång kan till exempel vara varumärken, patent, know-how, kundregister, avtal, arbetsbeskrivningar.

Även upphovsrätten är en immateriell tillgång. Upphovsrätt är när en person har skapat ett konstnärligt verk. Upphovsrätten delas in i en ideell och en ekonomisk rätt och det är den ekonomiska rätten som man kan upplåta eller överlåta. Den ideella rätten har skaparen alltid kvar.

Hur vet man vad ens tillgång är värd?

Du har kanske ett patent som du vill licensiera ut. Då är det bra att veta värdet på den för att få fram framtida licensavgifter.

En värdering behövs när du ska köpa eller sälja ett företag med ett upparbetat varumärke, så att du vet att du betalar eller säljer för rätt pris.

Hur går värderingen till?

Det finns olika metoder för att värdera en immateriell tillgång, till exempel

  • the cost method
  • the market value method.

Det finns för- och nackdelar med båda. Ett tips är att se vilka aktörer på marknaden som säljer värderingstjänster.

Vilken momssats gäller om man säljer eller köper en immateriell rätt?

  • Om upphovsrätten till ett litterärt eller konstnärligt verk ska säljas eller upplåtas är skattesatsen 6 %. Det kan till exempel vara skönlitterära verk, beskrivande verk eller datorprogram.
  • När man upplåter rätten till fotografier, reklamalster, film och liknande uppdrag gäller 25 % moms.

Det gäller alltså den ekonomiska delen av upphovsrätten.

Hur redovisar man en immateriell tillgång?

Det beror på om man köper den eller har arbetat upp den själv, och vilken normgivning man använder sig av.

Det finns flera regler:

Den egenupparbetade rätten får du inte ta upp som en tillgång på balansräkningen. Där gör du istället löpande avdrag under åren för de kostnader du har.

Har du köpt en rätt – till exempel någon annans varumärke – tar du upp den på balansräkningen till det pris du köpte den för.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp