Handel utanför EU – poddtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Vad ska man tänka på när man importerar, exporterar och gör affärer med ett land utanför EU, hur fungerar det med momsen och hur fungerar det med tjänsteresor? I det här avsnittet av Skatteskolan går vi igenom tre vanliga scenarier för handel med länder utanför EU. Frågorna reds ut med hjälp av Skatteverkets experter Jenny Persson och Per Granqvist.

Hur det fungerar kan skilja sig mycket åt när det gäller handel i och utanför EU. Innanför EU har vi våra gemensamma momsregler som inte tillämpas utanför EU. Det är bra att ha koll på om EU:s momsregler gäller eller inte. Det finns även länder som ligger i EU som inte har EU:s momsregler, exempelvis Åland och Kanarieöarna, det är därför vi kan handla på taxfree när vi är där på semester. Bra är också att ha koll på om det är en vara eller tjänst som ska köpas eller säljas.

Kontakta Tullverket

I ett tidigt skede av din planerade import ska du kontakta Tullverket. Innan du ska importera eller exportera behöver du ett Eori-nummer (Economic Operator Registration and Identification) som du ansöker om via Tullverkets hemsida. Det innebär att du kommer med i EU:s register över ekonomiska aktörer som får importera och exportera. Det här behöver vara klart innan du kan börja importera. Varan ska sedan klassificeras, få en specifik varukod, som talar om vad det är du importerar. I tulltaxan hos Tullverket kan du se vad olika varor har för varukod. Därefter behöver du räkna fram tullvärdet av det du importerar, det vill säga kostnaden samt frakt och försäkring fram till EU:s gräns. Tullvärdet används sedan när du ska lämna en importdeklaration till Tullverket.

Import från Kina

Vi sätter samman ett scenario: Vi har ett svenskt företag och ska börja importera från Kina, antingen en vara eller tjänst. Det första vi ska göra är att konstatera om det är en vara eller tjänst, då det är olika regler som gäller. Vi utgår från att det är en vara vi har köpt, och vi har gjort allt vi ska via Tullverket. Fakturan vi får då ska vara utan det andra landets moms då vi omfattas av så kallad omvänd skattskyldighet i det här fallet. Hela beställningen vi gjort hamnar på 10 000 kronor och det är skor som vi köpt från Kina. Momsen ska då läggas på från Sverige. Tidigare betalade man momsen till Tullverket för att sedan begära tillbaka den från Skatteverket. Nu för tiden är det de företag som är momsregistrerade som redovisar momsen i sin momsdeklaration. Utgående moms läggs på, då det är en skatt som tillhör landet där varan konsumeras. Momssatsen baseras således på de svenska reglerna. Vid exemplet skor så gäller momssatsen 25 procent. 25 procent på 10 000 kronor blir 2 500 kronor i utgående moms. Men du har ju även gjort ett inköp till verksamheten, vilket betyder att du har rätt att dra av samma moms. Det gör att det inte blir någon summa att betala, men det måste ändå redovisas i momsdeklarationen.

Värdet på importdeklarationen, plus eventuella tullavgifter och fraktavgifter inom EU, så länge det står att det ska levereras till företagets adress, ska momsen beräknas på. Det är detta som kallas omvänd skattskyldighet.

Det finns webbseminarier på skatteverket.se som handlar om handel med länder utanför Sveriges gränser. Där finns även guider för handel med andra länder.

Det fungerar på samma sätt när det kommer till tjänster, men ingen kontakt med Tullverket behövs då det inte är något fysiskt som ska skickas. Det finns många undantag här, men det går att läsa mer om på skatteverket.se, fliken Företag och knappen Moms.

Export till Norge

Nästa exempel handlar om Norge. Vi börjar i samma ände som när det gäller import, du tar kontakt med Tullverket för att få ditt Eori-nummer. Beroende på vad det är du ska exportera kan det vara bra att ha koll på eventuella tillstånd som krävs. Exempelvis kräver hälsovårdsprodukter tillstånd från Läkemedelsverket. Nästa steg är att ta fram en varukod, på samma sätt som vid import. Därefter ska detta in i en exportdeklaration som sedan lämnas elektroniskt till Tullverket.

Förutsättningarna för en export är att varan lämnar EU. Det kan påvisas genom tull- och frakthandlingar. I dessa fall ska ingen svensk moms lämnas på fakturan, utan omvänd skattskyldighet gäller.

Om du istället ska sälja en tjänst behöver du först reda ut vad det är för typ av tjänst, och vad är det för köpare. Är det en momsbeskattningsbar person, exempelvis en företagare, eller en icke momsbeskattningsbar person, som en privatperson.

När man befinner sig i ett annat land och utför ett arbete

Är du på tjänsteresa i exempelvis USA och utför konsulttjänster behöver du även här tänka på vad det är för tjänst, och vem det är som köper tjänsten.

När du utför arbete utomlands kan du ha rätt till traktamente, men det ser lite olika ut beroende på företagsform. För ett aktiebolag får företaget betala ut ett traktamente till dig som anställd och det kommer som ett tillägg på lönen. För enskilda firmor hanteras det lite annorlunda, då bokförs det på kontot ”Eget kapital” och det är normalbeloppet för traktamente i USA som gäller. Resekostnader eller kostnader för hyrbil belastas med amerikansk moms. Vill du få den tillbaka behöver du ta kontakt med den amerikanska motsvarigheten till Skatteverket och ansöka om det. Det kan ta tid, så bokför hela kostnaden, inklusive den amerikanska momsen, och när du får den tillbaka får du göra en korrigering i bokföringen. Viktigt att komma ihåg är att du aldrig får göra avdrag i den svenska momsen för köp du gör utomlands. Utländsk moms ska aldrig tas upp i momsdeklarationen.

Vill du stanna kvar efter att arbetsuppdraget är slut behöver du skriva en ordentlig reseräkning där du beskriver vilka dagar du arbetat och vilka dagar som var för nöjes skull. Du får bara traktamente för jobbdagar.

Att tänka på

Separata bokföringskonton: Det är viktigt att man har separata bokföringskonton. Framförallt för sin egen skull då det ska upp på momsdeklarationen.

Kontakt med Tullverket: Eori-nummer är viktigt. Se till att du är godkänd för import eller export och kom ihåg varukoderna som varje vara har knuten till sig.

Rätt momsperiod: Det blir ofta fel här, därför ar det viktigt att titta på utställningsdagen på din tullräkning. Det är den momsperioden som momsen ska redovisas i och inte när du har köpt varorna. Om du importerar själv skickas den till dig, men har du ombud kan det hända att de får den uppgiften, men den ska då förmedlas till dig.

Frågor

Louise jobbar med kunder över hela världen, bland annat Argentina. Vilken valuta ska anges på fakturan, hur hanteras valutaförändringar och hur ska man räkna momsen på det?

Valutan som ska anges på fakturan är valfritt, men det finns krav på redovisningsvalutor som antingen ska vara i svenska kronor eller euro. Om det blir en differens eller inte, beror på vad du har för redovisningsmetod. Har du bokslutsmetoden ska du inte redovisa förrän du får betalt, då är det den aktuella valutakursen vid det tillfället. Om du har faktureringsmetoden kan det bli en valutadifferens, och då finns det speciella bokföringskonton som används. Momsen ska alltid anges i svenska kronor på fakturan.

Steven driver ett litet utvecklarföretag med bas i Skövde. Nu ska ett nytt affärssystem levereras till ett amerikanskt företag. Ska det klassas som en vara eller tjänst? Det kommer att levereras digitalt och på en fysisk hårddisk.

Specialdesignade program räknas som en tjänst oavsett hur den levereras.

Maila gärna fler frågor till podcast@verksamt.se

 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp