Fakturera och ta betalt – poddtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Vad måste finnas med på en faktura? Och vad är ett kassaregister? I veckans avsnitt av Skatteskolan går Natalie Cavallari, Per Grankvist och Anders Nyberg igenom alla måsten i en faktura och hur ett kvitto ska se ut. Dessutom får du tips på var du hittar bra fakturamallar.

En faktura är det du tar emot från en annan företagare när du köper någonting, eller det du ger till en kund som köper någonting av dig. Det är momslagen som styr vad som ska finnas med på en faktura. Det är för att när du köpt in något ska du få tillbaka momsen på inköpet från Skatteverket. Men för att du ska få tillbaka den måste du ha en fullständig faktura. Det innebär att den måste  innehålla:

  • Datum när den är utställd
  • Faktureringsnummer, välj själv vilket nummer du börjar med men nästkommande måste vara i följd.
  • Namn och adress på köpare och säljare.
  • Säljarens momsregistreringsnummer. När omvänd skattskyldighet är aktuellt ska även köparens momsregistreringsnummer stå med.
  • Vad det är som har sålts och hur mycket som sålts. Om det är konsulttimmar ska det även stå när det utförts.
  • Pris. Både innan moms, hur mycket moms som lagts på i kronor, vilken momssats som applicerats och priset efter moms, alltså totalsumman.
  • Är företaget momsbefriat måste även det stå på fakturan.

Betalningsvillkor och dröjsmålsränta måste inte stå med, men brukar uppskattas av kunderna. Att säljaren är godkänd för F-skatt likaså. Säljarens post- eller bankgiro krävs inte heller men underlättar själva betalningen. Det kan även vara bra om det står vad det är för sorts faktura, exempelvis en kreditfaktura eller delfaktura.

För att göra en faktura behöver du förslagsvis en dator. Ett tips är att göra din egen fakturamall så du kan återanvända den vid varje fakturering. Det krävs inget speciellt program utan använd något du känner dig bekväm med.

Vill du ha tips på hur du ska ställa upp din faktura så finns ett bra fakturaexempel på verksamt.se.

Kreditfaktura

Om du fått, eller råkat skicka, en felaktig faktura behöver den krediteras med hjälp av en kreditfaktura. Därefter skickas en ny, korrekt faktura.

Bluffakturor

Tyvärr är det vanligt med bluffakturor nu för tiden. Skulle du få en sådan är rekommendationen att polisanmäla, bestrida fakturan genom att skriva stort på den att du bestrider den och skicka tillbaka till företaget, sen ringa Kronofogden och förklara vad som hänt. De har bra information och är väldigt hjälpsamma vid sådana händelser.

Kvitto

Skillnaden mellan kvitto och faktura är inte så jättestor, men på fakturan står det även vem köparen är, det gör det inte på kvittot. Företag som säljer till företag ställer sällan ut kvitto, då är det vanligare med faktura. Beloppsgränsen för när kassakvitto fungerar som verifikation ligger på 4 000 kronor inklusive moms.

Kassaregister

Ett kassaregister är systemet i kassan som kontrollerar allt som händer. Alla affärshändelser registreras i kassaregistret. Tanken är att man ska kunna kontrollera alla kontanta medel, samt främja konkurrens på lika villkor. Om du hanterar kontanter som inte överstiger 4 prisbasbelopp behövs inget kassaregister. Prisbasbeloppet förändras varje år. Kassaregister behövs endast om du hanterar kontanta medel, inte fakturor.

För att skaffa ett kassaregister söker du upp en återförsäljare och köper in det, efter det går du in på e-tjänsten på skatteverket.se som heter ”Registrera kassaregister” och noterar registreringsnummer. Då skickas klistermärken hem på posten som du ska sätta på ditt kassaregister.

Frågor

Francisco har fått en faktura på mailen där inte momssatsen och momsbeloppet finns med, är den ogiltig då? Vad ska han göra med den?

Ja, den är ogiltig. Han måste kontakta företaget som skickat fakturan och be om en kreditfaktura och en korrekt faktura. Om han köpt något från ett företag som inte är momspliktigt är den dock korrekt, men däremot måste det stå på fakturan.

John har sett i bokhandeln att det finns kvittoblock. Kan han som företagare använda dem?

Ja, om han inte har något kassaregister och heller inte behöver det, går kvittoblock bra.

Glöm inte att fortsätta skicka in frågor till podcast@verksamt.se

 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp