Experternas svar på vanliga frågor – poddtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Hur fungerar det med avdrag för inköp? Hur bokför man ett inköp till företaget som är köpt med privata pengar? I veckans avsnitt av Skatteskolan svarar experterna på lyssnarnas frågor. Du får till exempel lära dig vad uttagsbeskattning är och vad en verifikation ska innehålla.

Ferens undrar vad som gäller om en liten firma, exempelvis en byggfirma med en anställd, vill göra avdrag för en dator, surfplatta eller mobil?

Det beror på om han har en enskild firma eller ett aktiebolag. För enskild firma finns det två sätt. Antingen bokför han hela inköpet av datorn som en kostnad. När den används privat behöver han göra något som kallas för uttagsbeskattning. I annat fall kan ha välja att inte ta upp hela kostnaden, utan istället gör ett skäligt avdrag för hur mycket den används privat.

Uttagsbeskattning innebär att man säljer produkten till sig själv. Hade det inte funnits hade enskilda firmor kunnat plocka ut alla sina varor utan någon skattemässig konsekvens. Hur stor andel man säljer till sig själv avgörs av användandet. Det finns ett ställningstagande för just det här som heter ”Utgifter för dator och telefon i enskild näringsverksamhet”. Där förklaras mer ingående hur man ska göra och tänka. Observera att allt de här gäller för inköp exklusive moms. Momsen ska redovisas för sig själv, och här finns tre alternativ; dra av hela momsen, dela upp den utifrån användandet privat eller i företag, eller inte dra av momsen alls utan ta allt som en kostnad.

För aktiebolag är gränsen mellan företag och privatperson tydligare. Då är det aktiebolaget som äger datorn. Använder du företagets tillgångar privat kan det ses som en förmån till den anställde.

Nina undrar hur en verifikation ska se ut som man skriver själv. Exempelvis för en dator hon köpte privat förra året, och hur vet man marknadsvärdet på den?

Eftersom att hon inte får någon faktura eller kvitto från sig själv behöver hon upprätta en bokföringsorder. Den ska innehålla en verifikationstext med vad som är sålt, datum, vad som har hänt vid köptillfället. Om köpet gäller en dator som hon tidigare ägt själv så ska det spegla marknadsvärdet. För att ta reda på det kan hon titta på andrahandsmarknader, jämföra och ta ut ett medelvärde. Till sin verifikation och bokföringsorder kan hon lägga till exempelvis skärmdumpar från andrahandssajter eller kvitto från värderingsman. Om det är så att hon säljer datorn till sin näringsverksamhet så gäller samma förhållningssätt som för frågan innan.

Martina undrar hur det går till om hon vill göra inköp av exempelvis bokföringsprogram till sin firma, men inte har något kapital utan får använda sina egna privata pengar. Ska det då bokföras som en förlust och att hon sen för över pengarna till ett företagskonto innan betalning, eller kan hon betala via sitt privata konto?

Hon ska inte bokföra detta som en förlust. Däremot kan hon välja att antingen göra bokföringen i två steg och använda privata pengar som hon stoppar in i företaget som en egen insättning och bokför det mot en ökning på företagets konto. Andra alternativet är att bokföra köpet direkt när hon betalar som en egen insättning, motkonto till det blir en kostnad hos företaget.

Karl undrar om han kan bokföra och betala varor från sitt företag trots att han ännu inte blivit godkänd för F-skatt och momsregistrering?

Ja, det kan han. Tänk dock på momsregistreringen och vilket datum som är satt. Det går att sätta datumet bakåt i tiden, det viktiga är att det överensstämmer med när köpet är gjort. Om köpet görs innan momsregistreringsdatumet är satt får han ta hela beloppet som en kostnad och alltså inte dra av momsen. Detta gäller för enskild firma, för aktiebolag går det inte att göra köp i förväg då företaget faktiskt inte finns förrän det är registrerat.

Lars kommer att få ett starta eget-bidrag under de närmsta månaderna. Ska han skriva in summan i den preliminära skatteuträkningen?

Ja, det ska han. Starta eget-bidrag tas upp under det som kallas ”inkomst av tjänst”, men när den preliminära skatten ska räknas ut tas hänsyn både till inkomst av tjänst och hur stort överskottet blir.

Kitty har en simskola. Får hon göra avdrag på 25 % moms på inköp trots att hon bara fakturerar med 6 % moms?

Ja, det får hon.

Johan undrar om han måste deklarera alla inköp på momsdeklarationen trots att det bara är småköp?

Johan behöver gå tillbaka till bokföringen och kolla vad som gäller där. Allt som hör till företaget måste finnas med i bokföringen och därför också deklareras.

Ali bygger en e-tjänst åt en kund. I samband med att kunden får tjänsten visar Ali hur den ska användas. Kan han då fakturera med 25 % moms för själva byggandet av tjänsten och sen en utan moms på själva utbildningen?

En bra fråga där det ofta görs fel. I det här fallet har utbildning också 25 % moms. Den utbildning som är momsfri är endast ”vanliga” skolor så som grundskola, gymnasium och universitet eller högskola.

Vi tar ett exempel: En konsult säljer konsulttimmar i en annan stad och åker mellan hemmet och kunden dagligen. På konsulttimmar är det 25 % moms, på persontransporter är det 6 % moms. Men i det här fallet säljer ju inte konsulten personresor utan konsulttjänster, så då gäller alltid 25 %. Däremot när fakturan kommer från taxibolaget eller bussbolaget kommer ju den ha 6 % moms. Det styrs av vad kunden efterfrågat.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp