EU-handel – poddtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Hur fungerar det när man köper, säljer och gör affärer med ett annat EU-land? Vad är det för skillnad på EU och EU:s momsområde och hur fungerar det med tjänsteresor inom EU. Den här veckan går vi igenom tre vanliga scenarier för handel med andra EU-länder och vi får hjälp av Per Granqvist och Jenny Persson från Skatteverket.

I det här avsnittet går vi igenom tre scenarier; inköp av varor från Tyskland, försäljning av tjänster till Frankrike och när man befinner sig på tjänsteresa i Danmark. Innan du börjar göra affärer med ett EU-land är det bra att se till att landet omfattas av EU:s momsregler. Bara för att ett land tillhör EU behöver det inte delta i EU:s momsregler, exempelvis Kanarieöarna och Åland. Det är också bra att reda ut om det är en vara eller tjänst du handlar med.

Inköp av varor från Tyskland

En svensk företagare som köper en vara från ett tyskt företag behöver först och främst tänka på att uppge sitt VAT-nummer vid beställningen av varan eller tjänsten. Det talar om för säljaren att du som köpare är ett företag. När varan passerar gränsen mellan Tyskland och Sverige läggs ingen tysk moms på köpet. Istället omfattas du av omvänd skattskyldighet så du som företagare kommer att lägga på moms själv.

Vid försäljning till Tyskland, i de fall det är en företagare som är köparen, och du dessutom vet att varan kommer passera en EU-gräns skickas faktura utan svensk moms. Du behöver däremot skriva på fakturan av vilken anledning det inte är svensk moms. En periodisk sammanställning ska alltid skickas in när du sålt varor till en annan EU-företagare som redovisat sitt VAT-nummer. Det ska ske innan du skickar in din momsdeklaration.

Vid försäljning till privatpersoner är det lite annorlunda. Om du inte säljer så mycket under ett år blir det svensk moms på försäljningen. Det finns något som heter omsättningströsklar som innebär att om du säljer varor som överstiger trösklarna måste du momsregistrera dig i det landet. Trösklarna är olika för varje EU-land. Mer om omsättningströsklarna finns att läsa på skatteverket.se. I Tyskland ligger den på 100 000 euro på årsbasis.

Försäljning av tjänster till Frankrike

Om du säljer en tjänst behöver du först reda ut om det är en privatperson eller företagare som köper tjänsten. Nästa steg är att ta reda på vad det är för sorts tjänst du säljer. Det finns huvudregler och undantag att ta hänsyn till. I det här fallet säger vi att det är konsulttimmar vi sålt till ett företag och då gäller huvudregeln. Företagaren ska då ha uppgivit sitt VAT-nummer, momsen omsätts där köparen är etablerad och vi skriver då på fakturan att det är omvänd skattskyldighet som. Är köparen en privatperson ska momsen räknas dit säljaren är etablerad. Det finns en rad olika undantagstjänster, så gå in på skatteverket.se och kolla upp hur det ligger till för just din tjänst.

Ska du istället köpa en tjänst från Frankrike ska ingen fransk moms läggas på, och du omfattas av omvänd skattskyldighet. Det är viktigt att du tar upp köpet i din momsdeklaration, även om det inte innebär några pengar som ska betalas. Den periodiska sammanställningen ska alltid lämnas, både vid försäljning och inköp. Se mer på Skatteverkets webbseminarier om detta på skatteverket.se.

Tjänsteresa i Danmark

Ponera att du utfört ett konsultuppdrag i Danmark och ska skicka en faktura. En veckas tjänsteresa innebär en försäljning av en tjänst till en annan företagare, alltså följer vi huvudregeln, vilket betyder att det inte blir någon svensk moms och vi skriver ut varför på fakturan. För traktamente finns normalbelopp att hålla sig till i landet där tjänsten utförts. För aktiebolag får du det utbetalt på lönen och i Danmark är det 950 kronor per dag. I en enskild firma räknas det som ett eget kapital. Om du behöver hyra bil eller ta in på hotell gäller den danska momsen. Den kan du begära tillbaka, men aldrig i en svensk momsdeklaration, utan den får du tillbaka från Danmark. Kontakta danska Skatteverket för att ta reda på hur du ska gå tillväga. Bokföringsmässigt ska hela kostnaden bokföras, inklusive moms, och sen korrigerar i efterhand. Stannar du kvar på semester efter tjänsteresan får du ta ut en brytpunkt där traktamentet utgår.

När du köper en marknadsföringsannons via sociala medier innebär det också en handel med ett annat EU-land. Har du någon form av EU-handel så ändras datumet för momsdeklarationen från den 12:e januari till den 26:e februari för enskild firma. Aktiebolag kan gå in på viktiga datum på skatteverket.se för att hålla koll på vad som gäller för dem. Tänk också på att du måste uppge för företaget som säljer annonser via sociala medier att det är ett företag som köper.

Att tänka på

Separata bokföringskonton: Det är viktigt att separera bokföringskontona då det ska särredovisas på momsdeklarationen.

Omvänd skattskyldighet: Fakturan måste innehålla en text om att det är omvänd skattskyldighet som gäller och att det är därför ingen moms är pålagd.

Periodisk sammanställning: När du säljer till en annan företagare inom EU och de har uppgivit sitt VAT-nummer ska det redovisas i den periodiska sammanställningen till Skatteverket.

Begära tillbaka momsen: När du köper något i ett annat land finns vissa gränser du behöver komma över för att kunna begära tillbaka den. Anmäl återbetalningen till det andra landets motsvarighet till Skatteverket.

Frågor

Erik undrar om han ska göra en periodisk sammanställning även när han köper något från ett annat land?

Nej, det ska han inte. Då är det säljaren som gör det.

Majken har hört talas som något som kallas moss. Vad är det och när ska det användas?

Moss är ett redovisningssystem och det står för Mini One Shop Stop. Det används när du säljer elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp