Bygg – poddtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Byggherre, underentreprenör, ROT-avdrag, omvänd skattskyldighet och personalliggare. Djungeln av begrepp inom byggbranschen är snårig och det är inte helt lätt att ha koll på vad som gäller kring skatter och moms. Här reder vi ut det viktigaste.

Omvänd skattskyldighet

Du som arbetar inom byggbranschen har säkert snubblat över begreppet ”omvänd skattskyldighet” eller ”omvänd byggmoms” som det också kallas. Men vad innebär det? Jo, normalt sett är det ju säljaren som lägger på en utgående moms, men i vissa fall ska istället köparen göra det. Det finns tre viktiga förutsättningar som ska uppfyllas för att omvänd skattskyldighet ska gälla:

  1. Du säljer rätt tjänst. Tjänsten ska avse fastigheter, byggnader eller anläggningar som kan hänföras till följande: mark- och grundarbete, bygg- och anläggningsarbete, byggnadsinstallationer, slutbehandling av byggnader, uthyrning av byggnader och anläggningsmaskiner med förare samt uthyrning av arbetskraft för de här sakerna.
  2. Du har rätt köpare. Normalt sett rör det sig om andra byggföretagare. Men köparen kan också vara ett annat slags företag som vid flera tillfällen, regelbundet eller i stor omfattning sålt byggtjänster vidare. Köparna vet oftast själva om de räknas som ”rätt köpare”. Omvänd skattskyldighet gäller aldrig privatpersoner.
  3. Omsättningen är på en fastighet i Sverige. Arbetet utförs på en svensk fastighet.

 

Omvänd skatteskyldighet inom byggsektorn hos skatteverket

När du fakturerar är det viktigt att du förklarar varför du inte lagt till moms. Det gör du genom att markera fakturan med ”omvänd byggmoms”, ”omvänd betalningsskyldighet” eller ”omvänd skattskyldighet”. Även köparens momsregistreringsnummer ska finnas med på fakturan.

ROT-avdrag

ROT står för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Om en privatperson anlitar ett företag för att utföra ett ROT-arbete i hemmet kan hen få skattereduktion för delar av arbetskostnaden. ROT gäller alltså endast för utförda arbeten och inte för till exempel materialkostnader eller administration.

Det är företaget som ansöker om ROT för kundens räkning. För att bli godkänd för ROT-avdrag behöver du ha F-skatt och utföra rätt typ av arbeten och tjänster. Reglerna varierar beroende på vad för typ bostad det gäller. Är det till exempel ett småhus ska arbetet utföras i eller i nära anslutning till huset. Att måla om väggarna är alltså okej men inte att slipa staketet. I en bostadsrätt ska arbetet utföras innanför bostadens tak, väggar och golv och gälla åtgärder som bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för enligt föreningens stadgar.

Mer om ROT-avdrag hos Skatteverket

Alla privatpersoner har en årlig pott för ROT- och RUT-avdrag. Det är privatpersonens, alltså kundens, ansvar att hålla koll på hur mycket som finns kvar att utnyttja. Därför är det viktigt att du som företagare tydliggör att du har rätt att få betalt för hela arbetskostnaden om kunden av någon anledning inte får igenom ett ROT-avdrag.

Och hur går det då till när ROT-avdraget görs? Börja med att utföra själva arbetet och skicka fakturan till kunden där ROT-avdraget är gjort. När kunden betalt ansöker du via e-tjänsten för ROT på skatteverket.se. Där är det viktigt att ange information som antalet arbetade timmar, fastighetsbeteckning och köparens personnummer. Om arbetet gjorts i en lägenhet är det bland annat lägenhetsbeteckning och bostadsrättsföreningens organisationsnummer som ska skickas in.

Byggherre

Ett centralt begrepp inom byggbranschen är ”byggherre”. Ofta för ordet tankarna till stora byggföretag, men enligt Skatteverkets definition kan vilket företag som helst bli byggherre – så länge ett byggjobb som kostar över fyra prisbasbelopp utförs. Om till exempel en caféägare ska genomföra en renovering som överstiger fyra prisbasbelopp, ja, då är caféägaren en byggherre. Och att vara byggherre kommer med vissa skyldigheter.

Personalliggare

På ett bygge som kostar över fyra prisbasbelopp ansvarar byggherren för att det finns en personalliggare. Byggbranschen är nämligen en av de branscher där företagen måste ha personalliggare, alltså en förteckning över vilka som befinner sig på en arbetsplats vid en viss tidpunkt. Byggherren ansvarar också för att anmäla arbetsplatsen till Skatteverket för att få ut det arbetsplatsnummer som sedan används i personalliggaren.

En specialregel för personalliggare just inom byggbranschen är att den måste vara elektronisk. Skatteverket tillhandahåller inte elektroniska personalliggare men det finns många externa aktörer att vända sig till. Vanligtvis har de anställda en app i sina telefoner där de fyller i arbetsplatsnummer, när de kommer till arbetsplatsen och när de lämnar den.

Det är också byggherrens ansvar att se till att personalliggaren är tillgänglig när Skatteverket kommer på besök. Vid besöket tittar de på hur många som finns på arbetsplatsen och kontrollerar att alla finns listade i personalliggaren. Om den inte är korrekt ifylld eller saknas helt kan det bli dyrt för byggherren – 12 500 kronor plus 2 500 kronor för varje person som inte finns listad men bedöms vara verksam på arbetsplatsen.

Ibland är det svårt att från start veta hur dyrt ett arbete kommer bli. Det kan hända att offerten i inledningen av arbetet landar på en summa lägre än fyra prisbasbelopp, men att du under arbetets gång inser att det kommer tillkomma kostnader. Så fort du förstår att beloppet kommer bli högre ska du införa en personalliggare. Du ska alltså inte vänta till den dagen du faktiskt överstiger gränsen.

Två andra viktiga områden för dig inom byggbranschen är tjänsteställe och internationell anställning.

Textbeskrivning av poddavsnittet Tjänsteställe

Textbeskrivning av poddavsnittet Internationell anställning

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp