Bokföring – poddtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Hur fungerar bokföring? Skatteskolans experter reder ut begrepp som debet och kredit och metoder för bokföring. Du får bland annat lära dig om vikten av verifikationer, ordning och reda och vad det är du ska bokföra.

Trots att det står i lagen att du måste bokföra så är det framför allt till för dig själv. Det är för att du ska ha koll på hur företaget går, det är där du får kontroll. Skatteverket vill trots det se en sammanställning en gång per år. Även andra instanser som exempelvis banken om du behöver lån till företaget. Bolagsverket vill också ha ditt årsbokslut. Bokföring kan göras digitalt eller traditionellt i bokföringsböcker som går att köpa i bokhandeln.

Grundbokföring

Bokföringen ska följa en viss ordning och standard. Grunden är verifikationerna, det vill säga ett underlag såsom kvitto eller faktura. Alla affärshändelser ska bokföras, post för post, i registreringsordning. Detta kallas grundbokföring.

Huvudbokföring

Alla affärshändelser ska samlas under olika konton. Det kan vara exempelvis inköp eller försäljning. Huvudsaken är att alla likartade händelser samlas under samma konto. Det kallas för huvudbokföring.

Kontona sätter du upp själv i din bokföring. Du kan utgå från en ”bas-kontoplan” och välja de som passar dig. Om det blir fel kan du ändra i efterhand. Tänk dock på att det finns regler som säger att bokföringen ska vara beständig. Det kommer att synas att du gjort ändringen. Med beständig menas att den ska gå att spåra och vara i ordning. Den ska också vara i kontrollerbart skick när den kommer till Skatteverket.

Kontanta in- och utköp ska bokföras nästkommande arbetsdag. Handlar du med faktura ska det in ”så snart det kan ske”. Egentligen är det så enkelt att ju bättre koll du har, desto lättare kan du se hur det går för företaget.

Allmänna råden

Det är inte Skatteverket som bestämmer över bokföringen, utan Bokföringsnämnden. De ger ut något som kallas för ”Allmänna råden” som företagare ska följa. De har även gett ut en bok som heter Att föra bok, som kan vara en bra hjälp för att förstå bokföringen lite bättre.

Vad ska man bokföra?

Allt som ändrar sammansättningen av din förmögenhet ska bokföras. Så om det sker en förändring på ett konto ska det finnas en verifikation för händelsen och det ska gå att se vad som hänt. Det gäller både för pengar som kommer in i företaget och som går ut ur företaget.

Debet och kredit

Debet och kredit är ett sätt för att få ett självkontrollerande system i bokföringen. Det är lätt att se om det är lika stor summa på varje sida av debet-/kredit spalterna i varje post. Vilket det alltid ska vara.

Kontoklasser

När vi pratar om ”konto” i det här avsnittet så handlar det inte om ett bankkonto, utan konto i bokföringen. Kontona är indelade i kontoklasser i balans- och resultaträkningen. I balansräkningen finns kontona tillgångar, eget kapital och skulder. I resultaträkningen finns intäktskonto och kostnadskonto. Alla tillgångskonton ökar i debet och är oftast med i alla transaktioner.

Balans- och resultaträkning

Kontoklasserna går in under balansräkning och resultaträkning. Balansräkning innebär att det ska vara balans mellan tillgångar, eget kapital och skulder, det vill säga lika mycket i tillgångar som eget kapital och skulder ihop. I resultaträkningen finns intäktskonto och kostnadskonto, det är där själva beskattningen sker. Vid årsbokslut ska resultaträkningen nollas och resultatet beskattas. En enskild firma sammanställer detta och lämnar en så kallad näringsdeklaration till Skatteverket, medan för aktiebolag ska ett årsbokslut lämnas till Bolagsverket.

Bokföringen ska sparas i sju år, både verifikationer och bokslut, på ett säkert och betryggande sätt. Det har att göra med att det är så lång tid Skatteverket har på sig att gå tillbaka och kolla om något blivit fel.

Bokföringsmetoder

Kontantmetoden/bokslutsmetoden är för de som har en omsättning på högst 3 miljoner kronor. Med den här metoden kan man säga att du följer pengarna. Det innebär är att man bokför när pengarna kommer in eller när du betalar något. Har du en omsättning på högst 3 miljoner kan du även välja faktureringsmetoden.

Om du har mer än 3 miljoner kronor i omsättning måste du ha huvudmetoden, det vill säga faktureringsmetoden. Den innebär att du följer fakturorna och bokföra allting två gånger. Vid ett inköp bokför du först när fakturan kommer in och sedan igen när du betalar fakturan. Vid försäljning bokför du först när du skickat iväg fakturan och sen igen när du får betalt. Fördelen med den här metoden är att du hela tiden har koll på fakturorna.

Revisorsplikt

Revisorsplikt gäller endast för aktiebolag och om två av följande tre kriterier är uppfyllda under minst två års tid:

1. Tre anställda eller fler
2. Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
3. Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Frågor

Jasmin ska snart starta upp sitt företag, men tycker bokföring är svårt och tråkigt. Måste hon göra det själv eller kan Skatteverket hjälpa till med det?

Nej, Skatteverket kan inte hjälpa till med det. Däremot kan hon söka hjälp och betala för den tjänsten. Notera att hon ändå är ansvarig för bokföringen. Om det känns svårt och krångligt har Bokföringsnämnden mycket bra information på sin hemsida.

Agneta undrar hur noga hon måste vara när hon ska beskriva ett inköp i bokföringen?

Det finns egentligen inget som styr exakt hur noga. Men för hennes egen skull är det bra att vara noggrann. Bokföringen är ju till för henne själv.

Uffe undrar om det spelar någon roll vilket konto han väljer i bokföringen?

Om du är momsregistrerad så måste du ha ett konto som heter moms, har du enskild firma måste du ha ett kapitalkonto. Annars kan kontot heta vad som helst. Bankkonto skulle exempelvis kunna heta plånbok eller kassa.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp