Avdrag och kostnader del 2 – poddtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Vad får man göra avdrag för och hur fungerar det? Hur är det med det där julbordet, får man göra avdrag för det? Räknas e-sport som friskvård och hur funkar avdrag för mobil och dator? Det och mycket mer i del två av avdrag och kostnader.

För anställda, kommande anställda och sig själv i ett aktiebolag kan man göra avdrag för personalkostnader, så som löner och eventuella pensionskostnader. Det omfattar även arbetsgivaravgifterna. Det fungerar som vilket annat inköp som helst. Du får en kostnad som du bokför i din resultaträkning.

Traktamente

Om den anställde drar på sig kostnader, exempelvis en resa som kräver traktamente, gäller samma sak. Den delen som ligger inom schablonbeloppet är skattefri. Men, du kan ha bestämt att du betalar traktamente som överstiger schablonbeloppet. Då betraktas den överstigande delen som lön och du får betala arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på det beloppet. Detsamma gäller om du överstiger normalbeloppen (togs upp i förra avsnittet), då blir det överskjutande beloppet skattepliktigt. Observera att eventuell frukost som den anställde får på sin tjänsteresa klassas som en förmån och ska förmånsbeskattas.

Middagar

Vill du bjuda dina anställda på julbord är det okej utan att det klassas som en förmån. Tänk dock på att du inte har någon avdragsrätt för det.

Det finns nya avdragsregler för representation som många tycker är lite krångliga. Första tipset är att gå in på skatteverket.se och läs vad som gäller.

För att extern representation ska vara avdragsgill ska den ha ett omedelbart samband med din verksamhet. Till exempel när du inleder en affärsrelation. Reglerna har nu ändrats så att du inte får avdrag inkomstskattemässigt för måltider, utan endast enklare förtäring som inte ska kunna ersätta en måltid.

Alkohol

Inkomstskattemässigt så ingår inte alkohol i enklare förtäring. Vid representationskostnader som är inklusive alkohol, när det kommer till moms, är det avdragsgillt upp till vissa belopp. Det finns ett hjälpverktyg på skatteverket.se där du kan läsa exakt vad som gäller för alla situationer.

Friskvård

Det finns några kriterier som måste vara uppfyllda för att skattefritt friskvårdsbidrag ska kunna ges till alla anställda. Exempelvis så ska summan vara lika stor till var och en, men maximalt 5 000 kronor per år, visstidsanställda får en procentuellt lika stor summa. För att räknas som friskvård ska aktiviteten innebära enklare motion. På skatteverket.se finns en a till ö lista där du kan kolla upp din favoritaktivitet. Många undrar över e-sport, räknas det som friskvård? Nej, inte än så länge, men det kan den kanske göra i framtiden om den innefattar enklare motion.
Vill du ge dina anställda ett högre friskvårdsbidrag än 5 000 kronor per år blir det överskjutande beloppet inte skattefritt.  

Är du anställd i ditt eget aktiebolag gäller detsamma för dig själv. I din enskilda firma är du inte personal, då du ju inte kan vara anställd. Därför kan du inte ge friskvårdsbidrag till dig själv.

Datorer och mobiler

Några av de vanligaste frågorna när det kommer till avdrag handlar om datorer och mobiltelefoner. Hur fungerar det med avdrag där? Har du en enskild näringsverksamhet beror det på om du bokfört datorn på näringsverksamheten eller använder din privata.

Vi tar ett par exempel: Köper du en dator för 15 000 kronor är den under gränsen för ett halvt prisbasbelopp, viket den ska vara för att du ska få direktavdrag. Då kan du bokföra det som en kostnad direkt i företaget. Tänk på att det privata användande beskattas då, så kallad uttagsbeskattning.

Använder du din privata dator i företaget görs ett skäligt kostnadsavdrag. Det grundar sig i hur mycket den används i jobbet kontra datorns totala livslängd. Ponera att datorn kostar 10 000 kronor, beräknas hålla i fyra år och du använder den lika mycket privat som på jobbet. Då kan du få avdrag på 5 000 kronor fördelat på fyra år.

När det gäller momsen för det första exemplet så har du avdrag för hela momsen och det blir en uttagsbeskattning för momsen på det privata användandet. Samma sak gäller för mobiler.

Förklaring

Prisbasbelopp: ändras från år till år och styr bland annat vilka avdragsregler som gäller och när du kan göra direktavdrag.
Direktavdrag: när du bokför hela kostnaden direkt. Överstigs ett halvt prisbasbelopp måste kostnaden fördelas.

Frågor

Hej, jag har precis startat ett aktiebolag med ej momspliktig verksamhet och har tittat på olika lösningar för mobiltelefon. Företagsabonnemang är mycket dyrare än privata, måste man välja ett sådant? Och varför?

Skatteverket lägger sig inte i vilket abonnemang du tecknar. Däremot är det viktigt i det här fallet då det är ett aktiebolag att fakturorna står i aktiebolagets namn och inte privatpersonens namn. Om det är ett fast pris på abonnemanget och du låter företaget betala fakturan ska mobilen uteslutande användas i tjänsten. Används den privat kan det bli fråga om förmånsbeskattning.

Kan du ge ett bra förslag på hur jag ska bokföra i mitt företag? Jag har tidigare haft hjälp med det, men nu vill jag göra det själv. Jag behöver veta hur ett bra ”balance sheet” kan se ut så jag kan dra av alla kostnader som tillhör min verksamhet.

Ett ”balance sheet” är en balansräkning, förmodligen menar hen dagboksblad. Ett tips är att gå in på Bokföringsnämndens hemsida www.bfn.se och ladda ner en mall. Men fortsättningsvis rekommenderas att köpa sig en bokföringsbok. Finns hos välsorterade bokhandlare.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp