Att anställa – poddtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Hur fungerar det att bli arbetsgivare för första gången, hur ser den nya arbetsgivardeklarationen på individnivå ut och hur fungerar växastödet? Det och mycket mer reder vi ut med hjälp av Skatteverkets Per Granqvist och Jenny Persson.

Du registrerar dig som arbetsgivare lättast på verksamt.se med hjälp av din e-legitimation. Registrera dig först när du ska göra din första löneutbetalning för att slippa onödigt administrativt arbete.

Huvudarbetsgivare

Ett av dina störta åtaganden som arbetsgivare är att du ska betala in preliminärskatt åt dina anställda. Innan det behöver du ta reda på om du är huvudarbetsgivare eller inte, det innebär att det är du som betalar in merparten av personens lön. I egenskap av huvudarbetsgivare ska du göra skatteavdrag enligt skattetabellen. Vilken skattetabell du ska använda står på den anställdes A-skattsedel, alternativt kan du göra en CSR-förfrågan (centrala skatteregistret) på skatteverket.se.

Feriejobbare

För feriejobbare behöver du göra ett grundavdrag, såvida den anställde inte tjänar över inkomstgränsen, då behöver du inte betala någon inkomstskatt alls under året. Istället ska en blankett lämnas in till arbetsgivaren som talar om att denne inte ska göra något skatteavdrag. Alternativt om den anställde har ett jämkningsbeslut, exempelvis väldigt mycket avdrag att göra från sin inkomstdeklaration, då gäller det beslutet.

Skatteavdrag

Grundavdrag är något som alla har. Tjänar man väldigt lite eller väldigt mycket så är grundavdraget ganska lågt, tjänar du någonstans runt 200 000 kronor per månad är grundavdraget som högst. Grundavdraget ändras från år till år. Innan du gör ett skatteavdrag är det viktigt att se till så den anställde är försäkrad ifall något händer. Det är också viktigt att du skrivet ett anställningsavtal där lön, arbetstider och semesterersättning är specificerat.

Lön

Löneutbetalningsdag är inte alltid den 25:e, utan den kan variera. Det kan styras av eventuella kollektivavtal eller om den anställde har en tvåveckorslön. Arbetsgivaren ska alltid lämna en lönespecifikation där det framgår hur mycket lön som betalats ut och hur mycket av det som är skatt. Detta ska sedan sammanställas i en arbetsgivardeklaration. Arbetsgivardeklaration där uppgift om bruttolön, avdragen skatt och arbetsgivaravgifter finns med ska lämnas den 12:e månaden efter utbetalningen. Sedan 2019 ska denna fyllas i per individnivå. Huvuduppgiften ska nu innehålla underlag och summa för arbetsgivaravgifter, bruttolön och skatteavdraget, samt om man ska betala exempelvis särskild löneskatt. Individuppgiften ska innehålla bruttolön för just den personen och hur mycket den avdragna skatten är. För den anställde innebär förändringen knappt någon skillnad utöver att de numera kan gå in och kontrollera att arbetsgivaren har betalat in den skatten de gjort avdrag för på lönen.

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgiften består av de sociala avgifterna som du betalar för dina anställda. De ska täcka bland annat sjukförsäkring, ålderspensionsuppgift och så vidare. Arbetsgivaravgiften ligger på 31,42 procent på bruttolönen plus värdet på eventuella förmåner, för de allra flesta. För de som är födda 1953 eller tidigare är procentsatsen något reducerad. Vi tar ett exempel; för en anställd med en lön på 10 000 kronor blir arbetsgivaravgiften 3 142 kronor. Kostnaden för den anställde blir alltså 13 142 kronor. Den anställde får ut 10 000 kronor minus det skatteavdrag som gjorts för denne.

Växastöd

Växastöd är en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften som du kan få när du anställer för första gången. Det innebär att du endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Det kan du söka som enskild firma, handelsbolag med högst två delägare eller som aktiebolag (inte när du anställer dig själv eller en närstående, utan det måste vara en helt utomstående). Det gäller endast löner upp till 25 000 kronor i månaden.
Läs mer om växastöd på skatteverket.se/vaxastod.

Personalliggare

Personalliggare är en kontrollmöjlighet som Skatteverket har för att de ska kunna komma ut till företagen och se att de som är verksamma i lokalen verkligen är inskrivna. Det gäller för bygg, restaurang, frisör, kropps- och skönhetsvård, livsmedels- och tobaksgrossister, service av motorfordon och tvätteribranschen. Som arbetsgivare ska du se till att dina anställda fyller i liggaren när de kommer och går varje dag. Den här kontrollmöjligheten har tillkommit för att främja en sund konkurrens i de här branscherna.

Tänk på att inbetalningar ska in den 12:e varje månad till ditt företagskonto: bg 5050-1055. Tänk på att du har ditt unika ocr-nummer som säkerställer att pengarna hamnar rätt.

Frågor

Håkan undrar, i och med de nya reglerna med arbetsgivardeklaration för varje anställd, betyder det att han inte behöver lämna någon kontrolluppgift i januari?

Nej, det betyder det inte. Kontrolluppgiften lämnas för den lön som betalades ut året innan. Arbetsgivardeklarationerna är fortfarande bara klumpsummor, det är det som kontrolluppgiften berättar, alltså vem som fått utbetalning och hur mycket skatteavdrag som gjorts för dessa. Däremot är januari 2019 sista gången detta görs.

Helen skriver: "Hej jag driver ett café med fem anställda, får jag bjuda dem på mat utan att betala för det när dagen är slut istället för att slänga maten?"

Det får du, men det blir en beskattningskonsekvens då det klassas som en förmån.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp