Årsredovisningar och årsbokslut – poddtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Nytt år och nya möjligheter. Men först är det dags att stänga boken för det gamla och summera upp hur det gått för ditt företag. I detta avsnitt av Skatteskola – en podcast för företagare, pratar vi därför om årsredovisningar och årsbokslut. Vilka delar består de av, vad du behöver förbereda inför deklarationen och vad du sen ska göra med årsredovisningen och årsbokslutet.

Både när det gäller årsbokslut och årsredovisning är det bokföringen som ligger till grund. Ju bättre du har skött den under föregående år, ju lättare är det. För enskilda firmor ska deklarationen innehålla tre delar; årsbokslut, näringsbilaga och inkomstdeklaration 1. Det kräver att du först behöver sammanställa ditt årsbokslut, det vill säga avslutet på ditt räkenskapsår.

Förenklat årsbokslut

Med ett förenklat årsbokslut är avskrivningsreglerna något enklare jämfört med de vanliga årsboksluten. För att kunna välja ett förenklat årsbokslut krävs att du har en omsättning under tre miljoner.

Resultat- och balansräkning är de två stora delar som innefattas i årsbokslutet. Balansräkningen består av tillgångar, skulder och eget kapital. Tillgångarna är uppdelade i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Resultaträkningen ska bestå av intäkter och kostnader under året. Har du gjort din bokföring ordentligt finns siffrorna enkelt till hands när det är dags för årsbokslut

Periodisering

Om du bokför under bokslutsmetoden kan det finnas affärshändelser som inte är registrerade i bokföringen ännu eftersom de inte är betalda. Det korrigeras genom periodisering, en justering i bokslutshändelserna. Det är bra att periodisera allt så det hamnar på rätt år. Det kan handla om inventarier eller andra lite dyrare inköp som överstiger ett halvt prisbasbelopp. Har du ett varulager ska det värderas vid årets slut, om lagret sjunkit lite i värde med tiden kan du göra ett inkuransavdrag. Alternativt, vid förenklat årsbokslut, om värdet på lagret är under 5 000 kronor kan du helt bortse från varulagret och istället kostnadsföra alla inköp direkt.

Vi tar ett exempel: Om du köpt in en maskin för 50 000 kronor i början av året finns det två regler att förhålla sig till. Antingen skriver du av 30 procent på det avskrivna värdet på maskinen, eller så gör du en avskrivning med 20 procent av inköpspriset. Du väljer själv vilken som lämpar sig bäst varje år. Men, om du tycket att detta lät krångligt kan du använda e-tjänsten för förenklat årsbokslut.

Andra bokslutshändelser

För dig som har bokslutsmetoden kan fakturor behöva ses över inför årsbokslutet. Du kan antingen ha pengar att hämta in från kunder eller fått en faktura från en leverantör som inte blivit bokförda vid årsbokslutet. Dessa ska redovisas på rätt år och du behöver en bokslutshändelse för det.

Resultaträkningen

Den är lite lättare att fylla i då du hämtar det mesta direkt från din bokföring. Hur mycket försäljning och kostnader du haft. Bokslutshändelsen för avskrivningen och där finns några rutor för avskrivningar i resultaträkningen. Efter det kommer vi fram till ett resultat.

Årsredovisning

En årsredovisning är egentligen inte så annorlunda från ett årsbokslut. Men det finns andra krav som ställs av Bolagsverket på dig som driver ett aktiebolag. Tillsammans med ditt årsbokslut ska du även skicka in K2- eller K3-regelverk för att det ska bli en komplett årsredovisning. K2 har några förenklingsregler och använder sig av en del schabloner. K3 är lite strängare, där ska de faktiska siffrorna in. Förutom resultat- och balansräkning så ska det även finnas en förvaltningsberättelse, ett fastställelseintyg och revisionsberättelse.

Periodiseringsfonder

Inför årsredovisningen behöver du ha räknat fram ett skattemässigt resultat för att kunna beräkna den maximala omsättningen till den eventuella periodiseringsfonden för aktiebolaget.

Brutet räkenskapsår

Har du ett brutet räkenskapsår lämnar du in årsredovisningen till Bolagsverket sju månader efter att räkenskapsåret har tagit slut. Själva deklarationsdatumet för aktiebolaget kan variera kraftigt om du har brutet räkenskapsår. För deklarationen finns många datum att hålla koll på och mycket att ta hänsyn till. Gå in på skatteverket.se och leta fram ”Viktiga datum” för att ha koll på just dina. Om du är nyfiken på hur en årsredovisning kan se ut finns det mallar att ladda ner från Bolagsverkets hemsida.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp