Vem gäller restriktionerna i pandemilagen

Sidan blev senast uppdaterad:

Föreskrifterna i pandemilagen är bindande och gäller för lokaler som: 

  • Butiker och gallerior
  • Gym och sportanläggningar 
  • Badhus
  • Lokaler för privata sammankomster

Butik

Med butik avses en lokal där det bedrivs försäljning av varor eller tjänster. 

Vad händer om det bedrivs flera verksamheter i lokalen? 

Om det bedrivs fler verksamheter i lokalen, som till exempel en butik och ett kafé, då är det lagen om serveringsställe som gäller för kaféet och maxantalet besökare/kunder beräknas på hela butiks och kaféytan. 

Serviceanrättningar

Med serviceinrättningar avses exempelvis frisörsalonger, skönhetsmottagningar och cykelverkstäder. Platser som inte räknas som serviceinrättningar är till exempel vårdcentraler, tandläkarmottagningar och utbildningslokaler. 

Gym- och sportanläggningar

Med gym- och sportanläggningar avses lokaler eller arenor som används för fysisk träning och sport, som är öppna för allmänheten. Tänk på att även om medlem-skap är ett krav så kan lokalen eller arenan vara öppen för allmänheten. Lokaler som inte omfattas av lagen är till exempel bostadsrättsföreningar och arbetsplatser.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp