Vem bär ansvaret för att pandemilagen följs?

Sidan blev senast uppdaterad:

Det är du som bedriver en verksamhet som omfattas av restriktionerna som bär ansvaret för att din verksamhet följer lagen. Ligger din verksamhet i en galleria eller i ett varuhus? Då ansvarar du för att lagen följs inom de ytor som disponeras av din butik. 

Vem är det som utövar tillsyn? 

Det är länsstyrelsen som kontrollerar så att restriktionerna följs. Kontrollerna så att lagen följs görs antingen på plats eller på distans. 

Det länsstyrelsen kontrollerar vid en inspektion är: 

  • Att maxantal besökare finns dokumenterat och inte överskrids. 
  • Att skyltar om maxantal finns uppsatta i alla entréer och avgränsade utrymmen. 
  • Att det finns handdesinfektion eller möjlighet för besökarna att tvätta händerna. 

Vad händer om lagen inte följs? 

Om du inte följer lagen kommer länsstyrelsen med en rekommendation om förändringar. I första hand ska verksamheten frivilligt rätta till sina brister. Om åtgärderna fortfarande inte följs kan länsstyrelsen utfärda ett föreläggande. Ett föreläggande är ett bindande beslut som är utfärdat av en domstol eller myndighet. Följs inte föreläggandet kan verksamheten få betala ett så kallat vite. Vite är ett belopp som du måste betala om ett beslut från en myndighet inte följs. Det är länsstyrelsen som bestämmer hur stort beloppet som ska betalas blir utifrån den enskilda verksamhetens förutsättningar. 

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp