Vanliga frågor om moms – filmtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Här kan du läsa Patrik Sandeviks frågor om moms som besvaras av Martin Pernheim, informatör på Skatteverket.

Jag heter Patrik Sandevik och driver Surfbussen. Jag började med verksamheten för att det är en extremt stor passion för mig att hålla på med kitesurfing, snökiting och snowboard. Vad är det för skillnad mellan ingående och utgående moms?

Moms, det är egentligen en förkortning för mervärdesskatt och momsen är en statlig skatt. Det är en skatt på de flesta varor och tjänster som omsätts här i Sverige. Den ingående momsen, det är momsen på allting du köper in i dit företag och det är den du har rätt att få tillbaka, det är ingen kostnad för dig. Den utgående momsen, det är momsen på alla dina varor, dina tjänster som du säljer och det är den som du ska redovisa till Skatteverket. Mellanskillnaden är det som du betalar till Skatteverket eller som du får tillbaka från oss. Låt mig ta ett exempel:

I det här exemplet ser vi ett tyglager som säljer tyg. Den utgående momsen för denna månad är 200 kronor, och det är det som ska betalas till Skatteverket. Berit köper in tyget och då har hon en ingående moms på 200 kronor. Hon säljer tyget som ett lapptäcke för 1200 kronor exklusive moms. Momsen är 300 kronor och hon får 1500 kronor betalt. Hennes utgående moms är 300 kronor och mellanskillnaden mellan 300 och 200 är 100 kronor. Det ska hon betala till Skatteverket. Möbelhuset i sin tur har en ingående moms på 300 kronor. De säljer lapptäcket till en privatperson och då är momsen 500 kronor. De ska betala mellanskillnaden, det vill säga 200 kronor i moms till Skatteverket.

Den generella momssatsen är 25 % och det är den momssatsen som gäller om man inte anger annat i en faktura, fortsätter Patrik. Exempel på andra momssatser är 12 % på livsmedel, hotell och camping. 6 % är moms på kultur, böcker och persontransport.

Hur är det med momsen, är det moms på alla varor och tjänster?

Nej, det är inte moms på alla varor och tjänster, det finns vissa undantag. Till de undantagen hör till exempel viss form av utbildning, sjukvårdstjänster, vissa fastighetstjänster, gage till artister och banktjänster. Mer information hittar du i vår momsbroschyr som finns på skatteverket.se.

Klicka här för att ladda ner momsbroschyren på Skatteverkets webbplats

Hur ska jag då redovisa momsen?

Det finns två olika metoder, den ena är bokslutsmetoden och den andra är faktureringsmetoden. Bokslutsmetoden får du använda om du har en omsättning som är mindre än tre miljoner kronor per år. Det betyder att du bokför den gången när du får betalt från din kund eller när du betalar för något inköp. Faktureringsmetoden, den måste du använda om du har en omsättning på mer än tre miljoner kronor. Då ska du bokföra dels när du får en faktura eller när du skickar iväg en faktura, och du ska också bokföra när du får betalt eller när du betalar.

Man kan tänka sig att vi köper en borrmaskin och vi har bokslutsmetoden. Då bokför jag inte när jag får fakturan utan först när jag betalar fakturan. Då betalar jag 1000 kronor, och bokför det på kassan, jag köper in den för 800 kronor, det är 1000 kronor exklusive moms och jag bokför 200 kronor på momskontot. Om jag istället skulle ha faktureringsmetoden då bokför jag först när jag får min faktura, och det är också då 800 kronor som inköpskostnad. 200 kronor i moms och tusenlappen är då en leverantörsskuld. När jag sedan betalar min faktura, då bokför jag 1000 kronor från kassan och jag minskar min leverantörsskuld med 1000 kronor.

Hur ofta ska du då redovisa moms?

Det finns tre alternativ. Antingen redovisar man en gång i månaden, en gång i kvartalet eller en gång per år. Det är omsättningen som styr hur ofta du ska redovisa – ju högre omsättning du har, desto oftare ska du redovisa din moms. Mer information om vad som är aktuellt för dig hittar du på vår webbplats skatteverket.se.

Hur ska du då lämna din momsdeklaration?

Vi rekommenderar att du gör det elektroniskt eftersom det är snabbt, smidigt och enkelt. Det är också lättare att lämna riktiga uppgifter eftersom det finns automatiska summeringskontroller. Du får också en kvittens när du har skickat in den till oss. Om du deklarerar elektroniskt kan du också passa på att avbeställa din pappersdeklaration. Och glöm inte att har du ingen omsättning en månad så ska du i alla fall lämna en momsdeklaration, då fyller du i en nolla i den.

När du säljer till andra företagare så måste du utfärda en faktura. En faktura måste enligt momslagen innehålla vissa saker. Säljarens och köparens namn och adress, momsregistreringsnummer och löpnummer så att det går att identifiera fakturan. Datum när fakturan upprättades, varans mängd eller vad det är som du har omsatt, beskattningsunderlaget, det vill säga det belopp som momsen beräknas på, beloppet där momsen är specificerad och aktuell momssats.

Hoppas du har fått svar på dina frågor. Har du fler funderingar, gå in på skatteverket.se och verksamt.se. Information om våra informationsträffar, tid och plats hittar du också på skatteverket.se. Och du, använd våra e-tjänster, det är snabbt, smidigt och enkelt, och du får också automatiska summeringar. Lycka till med ditt företagande!

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp