Vad betyder de nya restriktionerna för företagare?

Sidan blev senast uppdaterad:

Restriktionerna i pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari 2021 är bindande och gäller för:

  • Butiker och gallerior
  • Gym och sportanläggningar
  • Badhus
  • Och lokaler för privata sammankomster

Är du företagare och driver en verksamhet som omfattas av restriktionerna så behöver du vidta fyra åtgärder för att följa lagen

Ett

Varje besökare/kund ska ha 10 kvadratmeter yta till sitt förfogande. På varje 10 kvadratmeter yta din verksamhet består av får en kund eller besökare vistas i lokalen. Därför behöver du räkna ut max antal personer som får vistas i din lokal samtidigt. 

För att räkna ut maxantalet behöver du först räkna ut lokalens disponibla yta, alltså den yta som kunderna kan röra sig på. Den disponibla ytan kan bestå av ett eller flera rum, men du räknar inte in ytorna för:

  • Personalutrymmen
  • Lagerutrymmen
  • Och ytor där det står saker som exempelvis hyllor.

När du har räknat ut den disponibla ytan i din lokal så gör du så här för att räkna ut maxantalet besökare/kunder:

  • Lokalens disponibla yta i kvadratmeter ÷ 10 = maxantal besökare.

Observera att du inte ska räkna in dina anställda i maxantalet. 

Är din lokal mindre än 10 kvadratmeter?
Då är det max 1 besökare eller kund som får vistas i lokalen, med undantag för barn och personer som är i behov av stöd från någon annan.

Två

Skriv ner hur du har räknat ut maxantalet och spara din beräkning, så att du kan visa den om någon frågar efter den vid en inspektion. 

Tre

Sätt upp skyltar vid alla lokalens ingångar och avgränsade ytor. Finns det flera rum i din lokal ska det sitta en skylt i varje rum. På skylten skriver du maxantal personer som får visats i lokalen samtidigt.  Det är ditt ansvar att se till att maxantalet inte överskrids.

Fyra

Ställ fram handdesinfektion synligt i lokalen eller visa var besökarna kan tvätta händerna om den möjligheten finns.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp