Vaccinationsbevis – gör så här

Sidan blev senast uppdaterad:

Du som företagare som anordnar event eller arrangemang med fler än 100 deltagare inomhus, kan välja att besökare eller deltagare ska visa vaccinationsbevis.

Om du som företagare väljer att dina besökare eller deltagare ska visa upp vaccinationsbevis gäller:
 
  1. Du ska ha en skriftlig rutin för hur vaccinationsbevisen kontrolleras,
  2. Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis.
 
Om du som företagare väljer att dina besökare eller deltagare inte behöver visa upp vaccinationsbevis, ska du vidta följande särskilda smittskyddsåtgärder:
 
  1. besökare eller deltagare ska ha anvisad sittplats,
  2. sällskap ska bestå av max åtta personer,
  3. sällskap som uppgår till fler än 8 personer ska delas upp,
  4. sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter till varandra.
 
Alla arrangörer måste vidta följande grundläggande smittskyddsåtgärder:
 
  1. erbjud besökare eller deltagare möjlighet att kunna tvätta händerna eller använda handsprit
  2. informera besökare eller deltagare om hur smittspridning kan undvikas.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp