Skatter, tullavgifter - filmtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Webbseminariet presenteras av Helene Svedberg från Tillväxtverket. Representanter från Skatteverket och Tullverket går igenom vad som kan vara bra att tänka på när ett företag ska importera eller exportera varor.

A-skatt, F-skatt och FA-skatt

Kerstin från Skatteverket förklarar att det finns olika skatteformer i Sverige. A-skatt betalar du som anställd, medan F-skatt är något du som företagare betalar. En ansökan om att betala F-skatt skickas in till Skatteverket när du startar upp ditt företag. Om du har en anställning vid sidan av ditt företag betalar du FA-skatt. På fakturor som ditt företag står som avsändare på ska det skriftligen stå att företaget är godkänt för F-skatt. Som egenföretagare betalar du skatt och egenavgifter, vilket är en sorts socialavgift som bekostar vår sociala välfärd, på ditt överskott. Det är viktigt att kontrollera att företag du anlitar är godkända för F-skatt. Om de inte är det så anses du vara dess arbetsgivare och ska då betala arbetsgivaravgifter även för det.

När du registrerar ditt företag ska du ange ditt preliminära resultat. Är resultatet en vinst ska preliminärskatt betalas. Skulle utfallet bli bättre eller sämre än beräknat anger du det korrekta resultatet på skatteverket.se.

Import och export utanför EU

Skulle företaget bedriva import eller export utanför EU är det dags att kontakta Tullverket. Lars från Tullverket förklarar att EU är en tullunion med 28 länder. Inom EU:s gränser råder gemensamma regler och bestämmelser. Alla varor som ska föras in eller ut från den gränsen förses med varukod och avgiftssatser. Nedan följer några punkter som bör gås igenom innan din import eller export påbörjas.

 • EORI-nummer – det finns ett gemensamt europeiskt företagsregister där ditt företag ska vara registrerat i. EORI-numret består av din landskod + ditt registreringsnummer.
   
 • Tillstånd – vilka tillstånd som kan behövas beror på vilken vara det rör sig om. Tullverket är inte tillståndsgivare här utan det är andra myndigheter, så som Livsmedelsverket eller Naturvårdsverket.
   
 • Varukod – din varan behöver klassificeras och få en varukod. Varukoden styr sedan vilken tullsatsen blir. Det är viktigt att vara noggrann och se till att det blir rätt varukod för att säkerställa att du betalar rätt tull och följer lagar och förordningar.
   
 • Deklaration – när varan kommit till Sverige måste en importdeklaration göras, du kan göra den själv eller med hjälp av ett ombud.
   
 • Styrkande dokument – samla alla de grundläggande styrkande dokumenten för att bevisa att du har tillstånd att handla med varan.

Lars presenterade några enkla sätt att räkna ut vilka avgifter som tillkommer vid en import.

 • Tullvärde = varans pris + frakt och försäkring.
 • Tullavgift = tullsatsen (som du fick fram genom klassificeringen) på tullvärdet.

Tullvärdet redovisas till Tullverket medan momsen redovisas separat till Skatteverket. Momsen när det gäller handel med andra länder informerar Skatteverket om via särskilda informationsträffar, mer om dessa träffar hittar du på skatteverket.se.

Företag ska redovisa moms i sin momsdeklaration. Utgående moms betalas till Skatteverket när du säljer en vara och ingående moms får du tillbaka från Skatteverket när du köper en vara. Dessa ska sedan redovisas med separata bokföringskonton. Utgående moms minus ingående moms betalas sedan till skattekontot.

Mer information hittar du på:

Tullverket
tullverket.se
0771-567 567

Skatteverket
skatteverket.se
0771-520 520

verksamt.se

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp