Patent i andra länder - filmtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Anna Lundqvist från Patent- och registreringsverket håller ett webbseminarium om patent för dig som ska importera eller exportera varor.

Inledningsvis förklarar hon att patent kan du få på en teknisk lösning på ett problem. Lösningen måste uppfylla följande tre kriterier:

  1. Det ska vara en nyhet.
  2. Den ska ha uppfinningshöjd.
  3. Den ska vara industriellt tillämpbar, och då är begreppet industri relativt brett. Exempelvis klassas jordbruk och sjukvård som industri.

Immateriell rättighet

Patent är en immateriell rättighet som kan ge dig marknadsfördelar som att slippa konkurrens. Rätten till ett patentskydd kan köpas, licensieras eller säljas, alltså är det en handelsvara. Patentet ger dig ensamrätt till kommersiellt utnyttjande av en teknisk lösning i upp till 20 år. För att föra vidare den tekniska utvecklingen i samhället publiceras ansökan offentligt 18 månader efter att ditt patent trätt igenom. Vill du inte söka patent så är alternativen att göra en varumärkesansökan eller att registrera designskydd, men då är det inte den tekniska lösningen som skyddas utan enbart designen. Ett annat alternativ är att klassa lösningen som företagshemlighet, men då är det extremt viktigt att den behandlas just som en hemlighet och inte sprids förrän det är dags att gå ut på marknaden. Det går såklart också att starta utan skydd, men då bör du vara försiktig för att undvika intrång på annans patent. Oavsett vilket spår du väljer så är det viktigt att undersöka vilka skydd som finns och är giltiga i den marknad du är intresserad av. Om en lösning som liknar din redan finns kan du se över möjligheter till försäljning, licensiering eller annan förhandling.

För att se vad som redan är registrerat kan du gå in på:

  • Svensk Patentdatabas – Patent- och registreringsverkets offentliga patentlösningar
  • Espacenet – Europeiska patentverkets databas
  • Epoline – här kan du gå in i alla offentliga akter bland de europeiska ansökningarna
  • PatentScope – är ett verktyg för patent som tillhandahålls av FN

Patent i andra länder

Vilka länder som är rätt för dig att söka patent i beror på vad du vill tillverka och vilka marknader som kan vara relevanta för just den produkten. Om du kommer fram till att det är några få spridda länder runt om i världen är det lättast att ansöka i varje land för sig. Tänker du dig bara Europa kan du söka till europeiska patentverket, det går att ansöka på engelska, spanska eller tyska. Det finns i dagsläget inget världspatent att söka, men det finns en överenskommelse som heter PCT (Patent Cooperation Treaty) som innebär att de patentverk som har tillräckliga resurser gör en bedömning av patentbarheten för din produkt i de länder du är intresserad av. Det finns inte heller något EU-patent, men det är på väg att tas fram och kommer då gälla i 25-27 EU-länder. Däremot finns ett europeiskt patent som gäller i 38 europeiska länder.

När du vill söka patent över flera länder kan det vara bra att veta att det finns något som kallas Prioritet. Det innebär att om du inom 12 månader från att du ansökt i Sverige kan göra en likadan ansökan till de länder du önskar och då få samma ansökningsdatum som på den svenska. Om du har begär prioritet ger det dig möjlighet att gå före eventuella konkurrenter. Kom ihåg att det bara är det som överensstämmer med den svenska ansökan som har prioritet. Eventuella avvikelser får det senare ansökningsdatumet, det vill säga det datum du ansöker i ett annat land. Vid försäljning via webbutik kan det vara bra att gå till sitt patentombud och be om råd.

Vad en patentansökan kostar är nästan omöjligt att svara på. Det beror på antal länder du söker patent i och hur mycket du lägger själv i tid och kraft för att ta fram patentansökan. På Patent- och registreringsverkets hemsida kan du få en ungefärlig bild av vad just din ansökan kan kosta.

Ta hjälp

För att allt ska bli rätt i din ansökan rekommenderar Anna Lundqvist att du tar hjälp av ett ombud. I vissa länder är det ett krav att ett professionellt ombud används vid patentansökningar. Det finns firmor som har detta som specialitet, och de har därför ofta bra kontakter på andra marknader. Skulle du av någon anledning hamna i en domstol kan det vara skönt att ha ett ombud, gärna ett lokalt. Val av ombud kan vara svårt, därför har det tagits fram en tipslista på prv.se. Tänk på att den som sköter din ansökan bör kunna hantera den teknik patentet handlar om för att bättre förstå din verksamhet.

Mer hjälp finns att få på:

Patent- och registreringsverket
kundsupport@prv.se
08-782 28 00
www.prv.se

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp