Om bokföring - filmtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Här ställer egenföretagaren Ing-Marie sina frågor om bokföring till Elisabet Fredholm, informatör på Skatteverket.

Jag heter Ing-Marie och driver Café Rialto ihop med min man. Vi startade caféet för vi tycker om mat, tycker det är roligt att arbeta tillsammans och för att få vara egna. Jag funderar på att sköta bokföringen själv, är det en bra idé?

Jag tycker att du kan sköta din bokföring själv, bara du känner att du har ett intresse av det. Annars tycker jag att du ska lämna bort det till någon som kan, till exempel en bokförare eller en redovisningskonsult.

Vem måste ha en bokföring?

Alla som har en näringsverksamhet är skyldiga att ha en bokföring enligt bokföringslagen.

Vad är det man ska bokföra?

Du ska bokföra allt som påverkar ditt företags ekonomi, alla affärshändelser som sker i ditt företag.

Varför måste man ha en bokföring?

Det är det allra viktigaste för dig som företagare, det är ju i din bokföring du ser hur ditt företag mår. Om du behöver ta lån vill banken också titta på din bokföring. Behöver du tillstånd till din verksamhet behöver tillståndsmyndigheter också titta på din bokföring. Och i din bokföring så hittar du dessutom alla belopp som du behöver i din redovisning till Skatteverket.

Hur ska man redovisa?

Din bokföring kommer att bestå av fakturor och kvitton som kallas för verifikationer. Verifikationerna ska bokföras i en grundbokföring som innebär att du bokför varje faktura och kvitto för sig i datumordning. Samtidigt som du gör din grundbokföring så gör du också din huvudbokföring. Huvudbokföringen innebär att du sorterar varje separat faktura där den hör hemma. Till exempel allt som hör till kassa hamnar i kassakontot och all din försäljning hamnar på försäljningskontot.

Alla företag måste ha ett årsbokslut. Om du har en omsättning som inte är högre än tre miljoner kronor kan du välja att göra ett förenklat årsbokslut. Du kan läsa mer om det på Skatteverkets webbplats. Även bokföringsnämndens webbplats har information om hur ett förenklat årsbokslut ska se ut. Ett årsbokslut består av en resultaträkning som dessutom består av intäkter och kostnader som företaget har och tillsammans bildar resultatet. Årsbokslutet har också en balansräkning, och balansräkningen visar företagets tillgångar och skulder, och företagets egna kapital. Allt bokföringsmaterial som du har ska arkiveras på ett säkert sätt i minst sju års tid.

Vill du lära dig mer om att göra din bokföring har Bokföringsnämnden en folder som heter Att föra bok. Foldern laddar du ner på Bokföringsnämndens egen webbplats.

Klicka här för att beställa boken Att föra bok på Bokföringsnämndens webbplats

När ska man bokföra?

Har du tagit emot eller betalat ut kontanter ska du bokföra det senast nästa arbetsdag. Däremot om du har fått eller skickat ut en faktura ska du bokföra så snart du har möjlighet att bokföra den.

Vad är det för skillnad på kontant- och faktureringsmetoden, och vilken ska jag använda?

Kontantmetoden innebär att det är betalningsdatumet som styr ditt bokföringsdatum. Du bokför den dag som din kund betalar eller den dag som du betalar din kund. Med faktureringsmetoden däremot, är det fakturadatumet som styr din bokföring. Om du använder dig av faktureringsmetoden måste du bokföra mer än en gång. Du bokför först den dagen du tar emot din faktura och sedan måste du också bokföra när du betalar din faktura. Som svar på din fråga, du som har ett mindre företag kan med fördel använda dig av kontantmetoden. Men börjar ditt företag växa och bli större och omsätta mer än tre miljoner kronor så måste du välja faktureringsmetoden.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor. Vill du ha mer information, gå gärna in på skatteverket.se och verksamt.se. På skatteverket.se hittar du dessutom tider och plats för våra informationsträffar.

Och du, använd våra e-tjänster, det är snabbt, smidigt och enkelt. Du får dessutom hjälp med automatiska summeringar. Och ett stort lycka till med ditt företagande!

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp