Offentlig upphandling – för dig som leverantör – filmtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Varje år köper offentlig sektor varor och tjänster för 600 miljarder kronor. Stat, kommun och landsting handlar allt ifrån livsmedel, läromedel och nya, smarta medicintekniska lösningar till tjänster så som byggnation, konsulttjänster och hemtjänst.

För att konkurrensen på marknaden ska främjas och för att skattemedlen ska användas på rätt sätt finns regelverk om offentlig upphandling. Det innehåller bland annat regler om likabehandling, proportionalitet och transparens.

Den myndighet som upphandlar ska ge alla potentiella leverantörer samma förutsättningar att delta i upphandlingen. Alla ska ha tillgång till samma information och alla krav ska vara rimliga och tydligt kopplade till verksamhetens behov.

Regelverket för offentliga upphandlingar är gemensamt för alla EU-medlemsländer och ska möjliggöra gränsöverskridande handel. Svenska företag ska ha möjlighet att lämna anbud på andra marknader.

Att mindre företag är med och tävlar om de offentliga kontrakten är viktigt för att främja konkurrensen på marknaden och för att hela tiden få fram innovativa och kreativa lösningar.

Till dig som aldrig tidigare lämnat ett anbud vill vi skicka med några tips. Undersök marknaden och håll koll på upphandlingsannonser för att hitta affärsmöjligheterna, och för en aktiv dialog med potentiella offentliga kunder. Om det är svårt att ensam uppfylla kraven i en upphandling finns möjligheter att samarbeta med ett annat företag.

Lämna korrekta och fullständiga uppgifter redan från början. Ta god tid på dig att skriva och dubbelkolla anbudet innan du lämnar in det.

Vill du veta mer om offentlig upphandling och hur man lämnar anbud? Besök Konkurrensverkets webbplats eller kontakta oss gärna.

Klicka här för att gå till Konkurrensverkets webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp