Manovi satsar på kompetensutveckling

Sidan blev senast uppdaterad:

Kompetensutveckling är viktigt både för företaget och den anställda och stärker företagets position på marknaden. Ett företag som satsar kontinuerligt och långsiktigt på kompetensutveckling är Manovi i Varberg.

Manovi är en mekanisk verkstad som driver en modern, mekanisk verkstad. De tillverkar allt från röntgenstrålningskomponenter till lamparmaturer. Då Manovis historia sträcker sig från 1800-talet har företaget varit med om en enorm utveckling över tid. Vi har intervjuat Andreas Bengtsson som arbetar som teamledare på och Linnea Bengtsson som arbetar med HR och kommunikation på Manovis, för att se hur de arbetar med kompetensutveckling.

- Det är personalen som bygger företaget, därför är kompetensutveckling väl värt investeringen och en ger en stor chans att få organisationen i rätt riktning, säger Linnea Bengtsson  HR- och marknadsassistent på Manovi.

Hur har ni arbetat med kompetensutveckling?

- Det viktigaste, som i alla processer, är att ha en plan. Vad är nuläge, önskat läge, och vilket blir då gapet. Hur kommer vi över det. Vad kan vi göra internt och vad behöver vi ta in externt. Vi satte oss och gjorde program på individnivå för att se varje persons utveckling i företaget och vad gapet var, eller om de ville lära ut. Det som är så roligt och motiverande är hur vårt engagemang har tagits emot, säger Andreas Bengtsson som är teamledare på Manovi.

- Vi fick direkt gensvar hos våra maskin-, material- och programleverantörer som ville komma och presentera och lära ut som sina produkter, och hos TEK Kompetens som har stor erfarenhet och kontaktnät inom vårt område. Det är så viktigt att ta vara på kunskapen som finns i huset, och här har vi länge arbetat med mentorprogram. De med mer erfarenhet lär upp de med lite mindre kunskap, direkt vid maskinen. Det stärker team-känslan och båda parter lär sig av utbytet. Teoretisk kunskap i all ära, men det är av praktiskt görande som man får erfarenhet och kunskaperna utvecklas, förklarar Andreas.

Vad har ni sett för vinster med kompetensutvecklingen? Både på lång och kort sikt

- Vi säljer en tjänst och kan vi bredda och fördjupa vår kunskap så ökar vi våra möjligheter att vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme i branschen. Vinsterna är:

  1. Personal med högre kompetens, det tjänar vi alla på; kunden, företaget och personen själv
  2. Vi kan sälja ett bredare program till fler kunder
  3. Vi framstår som en attraktiv arbetsgivare och en långsiktig partner


- Kort sagt så är vi starkare. Vi har en stärkt position på marknaden, men vi har också fått en starkare organisation. Vi har mycket mer som vi vill göra, men vi har fått en gedigen start, säger Andreas.

Vad skulle ni vilja ge för tips med andra företagare som funderar på att kompetensutveckla sin personal? 

Det som man måste ha med sig är att kompetensutveckling behöver vara levande för att det ska få bästa effekt, ingen en-gångs grej. Kunskap och erfarenhet bygger man inte på en dag, utan över tid. Innehållet ska vara anpassat till marknaden idag och framåt, verksamhetens mål och individens egna mål. Jobbar man aktivt med det så kommer det naturligt, i alla nivåer från ledning till produktion. Stanna upp och lyssna, be personalen om feedback. Även kundens åsikter, vad behöver vi förbättra?

Det är inte bara ett led som utvecklas, utan alla. Personalen är de som bygger företaget, att kompetensutveckla är väl värt investeringen! Det är en jättechans att få organisationen i rätt riktning – framåt, säger Linnea. 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp