Hur länge får man spara personuppgifter? – filmtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Du får inte spara personuppgifter för länge. När de inte längre behövs för det syfte som de samlats in för ska de tas bort. Har en person slutat vara kund ska du ta bort uppgifterna om personen. Normalt får du spara uppgifter om en tidigare kund i ett år för att kunna marknadsföra dig och få personen att bli kund igen.

För att ta hand om garantier kan nödvändiga uppgifter sparas tills garantitiden har gått ut.

Det kan finnas andra krav på hur länge du ska spara uppgifter, till exempel er bokföring.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp