Hur fungerar det med tull vid affärer med andra länder? – filmtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Anders Nyberg, Tillväxtverket, intervjuar Lars Axelsson på Tullverket om hur tull fungerar vid affärer med andra länder.

Hur fungerar tull?
Jag tänker att tull handlar om varor, att flytta en vara innanför eller utanför EU. Varan ska deklareras.

Finns ingen tull för tjänster?
Nej, tjänster har ingen tull. Bara varor som ska förflyttas. Skickas en vara utanför EU blir det export, skickas den in i EU blir det import.

Att skicka till Tyskland är som att skicka till Skåne?
Ja ur ett perspektiv.

När man läser om tullverket tycks det handla om många koder och nummer man ska ha koll på.
Det stämmer. Det finns något som kallas för tulltaxa. På vår hemsida finns en statistisk förteckning över alla tänkbara varor som kan importeras eller exporteras. Via ett mappsystem klickar man sig fram till en åttasiffrig kod för export och en tiosiffrig för import.

Är det varukoden?
Ja.

Sen finns något som heter Eori-nummer också?
Ja, det finns ett europeiskt företagsregister. Eori-numret är alltså organisationsnumret med landskod framför. Det numret ska deklareras i samband med import eller export.

Det är ganska vanligt att företag importerar en vara för att sen exportera den. Kanske packar företaget om varorna. Exempelvis kaffe. Om man importerar kaffebönor, maler ner, packar om och sen säljer till, till exempelvis Norge. Vad gör man då?
Då tar man reda på varukoden för kaffe. Att ta in kaffebönor för att hantera dem här kallas för förädling. I det här fallet, när man ska förädla varan, ansöker man om aktiv förädling.

Nu är vi i Stockholms frihamn. Om ett företag har beställt en vara, när kliver ni in? När den lämnar exportlandet eller när den kommer hit?
Vi blir aktiva när varan deklareras hos oss. När vi får importdeklarationen med uppgifter om avsändare och mottagare, ekonomisk redovisning med mera. När importören har betalt avgifterna erhålls en utlämningssedel eller ett utlämningsmedgivande.

Ibland hör man att ”den fastnade i tullen”, har ni ett stort lager där?
Javisst. Nej, jag skojade bara. Tullen har inga egna lager. Men exempelvis posten hanterar varorna och lämnar deklaration. När det blir tullstopp kan det vara att varan inte är tillräckligt beskriven. Något saknas i deklarationen.

Vi försöker summera. Tull finns bara för import, inte för export och bara för varor som skickas in och ut ur EU?
Det stämmer.

Har man koll på det, varukoden, Eori-nummer och deklarationen för import och export är man en bra bit på väg.
Absolut.

Tänk på det där hemma! Om man har fler frågor, det är nog inte alltid såhär lätt?
Vi har gjort en sammanfattning, och undrar man något kan man ta kontakt med Tullsvar. Tullsvar kan hjälpa till på många sätt. Man kan få både skriftliga och muntliga svar. Det är ett bra tips!

Tack så mycket!
Tack själv!

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp