Företagsnamn och varumärke – filmtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Vad vill du att ditt företag ska heta, vad får det heta? Hur skyddar du ditt företagsnamn och varumärke? Kristina från Bolagsverket och Anton från Patent- och registreringsverket förklarar förutsättningarna och ger exempel.

Företagsnamn

När ansökan för ett företagsnamn gäller ett aktiebolag blir ditt namn skyddat i hela Sverige. Gäller ansökan däremot enskild näringsverksamhet blir ditt namn skyddat i det län du verkar. Vill du utöka skyddet till fler län är det möjligt att ansöka om det mot en kostnad, förklarar Kristina.

Gå från enskild näringsverksamhet till aktiebolag

Om du ska byta från enskild näringsverksamhet till ett aktiebolag är det inte säkert att du får behålla ditt bolagsnamn, fortsätter Kristina. I och med att enskilda näringsverksamheter oftast bara finns registrerade i ett län är risken att det redan finns ett bolag med liknande namn i något annat län. För aktiebolag gäller det att namnet ska vara ledigt i samtliga av Sveriges län. Om du skulle bli nekad det namn du önskat kan det vara värt att tänka på att en liten justering kan leda till att namnet blir godkänt. Konsultera med en handläggare på Bolagsverket för råd. Det är bra att tänka på att vara tydlig i sin verksamhetsbeskrivning då den skyddas ihop med ditt namn.

Vanliga namnkonstruktioner

Några vanliga namnkonstruktioner är geografiska begrepp, efternamn, förnamn, bokstavskombinationer och fantasiord. Ju mer unikt namn ditt bolag har, desto större blir skyddet. Det är såvida svårare att få ett fantasiord godkänt om det redan finns ett bolag med det namnet i sitt företagsnamn än vad det är att få ditt förnamn godkänt, exempelvis Emmas design. Ett bolagsnamn får heller inte bara beskriva verksamheten utan behöver något mer unikt. Så att döpa sitt bolag till bara Kläddesign är inte godkänt, lägg i så fall till Emmas kläddesign.

När du har förslag på namn klart ska det skickas in till Bolagsverket för godkännande. Lämna gärna fler förslag om det skulle vara så att det första inte blir godkänt, avslutar Kristina.

Varumärken

Om du vill att din vara ska ha ett annat namn än ditt bolag behöver du vända dig till Patent- och registreringsverket. Därifrån förklarar Anton varför varumärket är en stor tillgång och ett kännetecken för ditt företag. Det kan vara så att det är bland det största värdet ditt företag har. Som exempel tar Anton bland annat upp Apple och Audi, om en mobiltelefon har symbolen för Apple på sig, eller om en bil har de karaktäristiska fyra ringarna på fronten, så är det högst troligt att de ökar mer i värde än om de inte hade haft loggorna.

Registrera ditt varumärke

Om du vill bygga ett starkt varumärke kan det vara en god idé att börja med att skydda det. Att skapa en ensamrätt kan vara bra för affärsnytta, mervärde, samarbeten, motverka piratkopiering, framtida utveckling och för att säkra dina rättigheter, vilket ofta är det första investerare frågar efter, förklarar Anton.

Ett registrerat varumärke ger dig ensamrätt till kommersiellt utnyttjande för de varor/tjänster som omfattas av registreringen, obegränsad skyddstid som du kan förnya vart tionde år samt ensamrätt i hela Sverige.

Tänk på att ditt namn behöver vara särskiljande, undvik exempelvis ”Elinstallatören” för det kan alla elektriker kalla sig, och välj något mer specifikt. Det går inte att göra det mer särskiljande genom att använda sitt domännamn.

Patent- och registreringsverket granskar både mot sitt eget register och mot Bolagsverkets register när patent söks. Andra hinder utöver de som nämnts tidigare kan vara om ditt varumärke kan uppfattas som väldigt likt någon annans namn eller porträtt eller någon annans litterära eller konstnärliga verk med egenartad titel. Det får heller inte likna en officiell beteckning så som ett stadsvapen, och inte heller strida mot någon lag, allmän ordning eller väcka förargelse.

Registreringen gäller bara i Sverige

Bra att veta är att Patent- och registreringsverket bara registrerar varumärket i Sverige. För registrering inom EU ska OHIM kontaktas, de omfattar alla 28 medlemsländer och kan sökas på svenska. För registrering i hela världen är det WIPO som ska kontaktas, där kan du välja vilka länder du vill ha skydd i. Det krävs dock en grund att söka på, så det är viktigt att du har registrerat dig i Sverige först, avslutar Anton.

Priser på registrering

Bolagsverket (nyregistrering av företag) verksamt.se  Blankett
Enskild näringsverksamhet 900 kr 1200 kr
Aktiebolag 1900 kr     2200 kr
Patent- och registreringsverket prv.se  Blankett
Registrering av varumärke  1800 kr 2300 kr

Kontaktuppgifter

Bolagsverket
0771-670 670    
www.bolagsverket.se

Patent och registreringsverket    
0771-782 28 00    
www.prv.se
 

 

 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp