Företagare och förälder - filmtext

Sidan blev senast uppdaterad:

I det här webbseminariet berättar Anna, Staffan och Jenna från Försäkringskassan om vad du ska tänka på som företagare, förälder eller blivande förälder.

När det kommer till sjukpenning och föräldrapenning så baseras den på din sjukpenninggrundande inkomst, SGI. För egenföretagare är det inkomst för utfört arbete som gäller.

Olika företagsformer har olika regler när det kommer till SGI. Om du har ett aktiebolag så räknas du som anställd i ditt egna företag och SGI:n beräknas då på din löneutbetalning. Tänk på att aktieutdelningen har andra beskattningsregler och räknas därför inte in i din SGI. Har du en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag beräknas din SGI på det överskott som har deklarerats till Skatteverket. Då detta överskott kan förändras något över tid finns olika sätt för Försäkringskassan att räkna.

Om inkomsterna varierar mycket så beräknas ett genomsnitt på de senaste tre åren. Skulle inkomsterna minskat så är det senast deklarerade överskottet som SGI:n beräknas på. Skulle inkomsterna ha ökat så räknas det senaste årets genomsnitt ut.

Har du ett nystartat företag så tar Försäkringskassan hänsyn till att det kan ta ett tag att komma igång och komma upp i en bra nivå på din inkomst. Du får under de första tre åren en sjukpenninggrundande inkomst som motsvarar den som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha fått.

Föräldrapenning

Inledningsvis har du och din partner 240 dagar med föräldrapenning var. 195 av dem är baserade på din SGI medan 45 är baserade på en lägstanivå på 180kr/dag oavsett inkomst. 90 dagar är reserverade till dig, de andra går att dela med sig av till din partner.

Föräldrapenning kan du söka för den tid du inte jobbar och istället är hemma med barnet, det kan vara 100 % eller delar av tiden, exempelvis 50 % jobb och 50 % föräldrapenning. Om du normalt sett jobbar helg kan du även söka för helgdagar.

Vid oförutsedda händelser, om du behöver jobba fast du egentligen anmält att vara hemma med barnet, går det att göra ändringar i efterhand. Du får ut knappt 80 % av din SGI med ett tak på 476 000 kr. För att få föräldrapenning baserad på SGI behöver du ha haft en inkomst på minst 82 300 kr under de sista åtta månaderna av graviditeten. I annat fall får du föräldrapenning på grundbeloppet, 250 kr per dag. För den partner som inte är gravid ges 10 dagar att ta ut i samband med att barnet kommer. Dessa kan tas ut hursomhelst över veckan, med kriterierna att du annars skulle ha jobbat och att du max får ta ut 5 dagar på en 7-dagarsperiod.

Planeringsverktyg och e-tjänster

För att få mer information om vad som gäller för just dig finns planeringsverktyg och andra smarta e-tjänster på Försäkringskassans webbplats. Där kan du logga in på Mina sidor för att se vilka uppgifter Försäkringskassan har om dig samt ansöka och anmäla om föräldrapenning, VAB och så vidare. På webbplatsen hittar du även Vänta barn-guiden och Kassakollen med en Att-göra-lista och verktyg för att ge en uppskattning om hur stor din föräldrapenning blir.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp