Designskydd i andra länder - filmtext

Sidan blev senast uppdaterad:

I det här webbseminariet går Anton Blomberg från Patent- och registreringsverket igenom vad som kan vara bra att veta när du söker designskydd i andra länder.

Det som omfattas av designskyddet är produkter eller produktdelar. Med produkt menas ett industriellt eller hantverksmässigt framställt föremål som förpackningar, grafiska symboler, utstyrslar eller typsnitt. Några exempel är Dalahästen, en biltillverkare som vill skydda fronten, lyktorna eller annat som är unikt för sitt märke. Det kan också röra sig om en ikon för dataprogram eller i mobilen.

Ensamrätten designskyddet ger gäller för kommersiellt utnyttjande och skyddstiden gäller i max 25 år. För att designskyddet ska gälla krävs det att designen är något nytt, det får alltså inte vara känt tidigare. Det ska också ha en särprägel, en tydlig skillnad mellan din design och vad som tidigare är känt. Där är det en kunnig användares helhetsintryck som avgör. Om du inte skyddar din design i de länder du kommer verka i så gör du det lättare för andra att sko sig på det du skapar. Har du ett designskydd i ryggen minskar möjligheterna får de med sådana avsikter.

När du ska exportera

När du ska exportera en produkt är det viktigt att tänka på vilka länder din produkt ska säljas eller tillverkas i. Kolla av den tilltänkta marknaden så att du inte riskerar att göra intrång på någon annans design. Skulle det finnas en liknande design kan du ändå se över möjligheterna till eventuell förhandling, licensiering eller samarbeten. För att se vad som finns registrerat i Sverige kan du gå in på svensk Designdatabas, för att se vilka som är skyddade i EU finns eSearch plus, internationella designregistreringar ser du i Hague Express och i Designview har flera nationella databaser gått ihop och lagt in sina samlade registreringar.

Designskydd i andra länder

För att söka designskydd bör du börja med att se över vilka länder som är intressanta för dig. I Sverige är det Patent- och registreringsverket du ansöker hos. Ansökningar inom EU går genom en organisation som heter OHIM. Internationella ansökningar går genom organisationen WIPO. Prioritet i din ansökan handlar om ansökningsdatum när du vill söka över fler länder. Den dag du ansöker om designskydd i Sverige är den dag som registreras som ansökningsdatum även utomlands. Prioritetstiden är sex månader, vilket innebär att du har sex månader på dig att få iväg din ansökan till övriga länder. Det är då det svenska ansökningsdatumet som kommer stå även i din utländska ansökan och du har ett företräde framför de som sökt efter dig. Även om de sökt innan du sökt utomlands.

Registrera din design

För att undvika att bli kopierad är det bästa du kan göra att registrera din design. Då kan du ju även marknadsföra dig som registrerad, vilket brukar vara av fördel även i förebyggande syfte. Ta hjälp av tullen om du vill att de ska ingripa om det skulle vara så att någon försöker kopiera dig. Se till att bevaka din rättighet genom att regelbundet gå igenom databaserna för att se om någon ansökan kommit in som liknar din. Om du känner att du har bristande tid eller kunskap för att fullfölja det här går det att lägga ut på ett ombud, exempelvis en advokatbyrå som är specialiserad på design.

Skulle du bli kopierad är det viktigt att först höra av dig till den som kopierar dig för att förklara att de gör intrång. Om ni inte enas efter det tas ärendet vidare till Tingsrätten och Domstolen för beslut.

Anton avslutar med att slå hål på två myter gällande designskydd utomlands:

  1. Det är svårt
    Både hos Patent- och registreringsverket och hos OHIM kan ansökan göras på svenska. Hos WIPO gör du anmälan på engelska.
     
  2. Det är dyrt
    En ansökan till Patent- och registreringsverket kostar 1900 kr och en ansökan till OHIM kostar 350 euro och gäller då för hela EU. För att räkna ut vad en ansökan hos WIPO kostar kan du gå in på webbplatsen och använda kalkyleringsverktyget för att räkna ut priset i de länder du är intresserad av.

För mer hjälp, kontakta:

Patent- och registreringsverket
kundsupport@prv.se
08-782 28 00
www.prv.se

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp